Ulstein ungdomsskule

Resultata til niandeklassingane våre på nasjonale prøver ligg på fylkestoppen.

Pengar

Økonomi vert eit hovudtema på møtet. Kommunestyret skal behandle ein økonomisk analyse av kommunen, i tillegg til tertialrapport og finansrapport. 

 

Einar Vik Arset 1

Einar Vik Arset, rådmann i Ulstein kommune, blei i statsråd i dag tilsett som ny direktør for Kystverket.

Fløstranda

Utvalet som jobbar med eldres levekår i Ulstein, ønsker å høyre frå deg.

Rundkøyring ved Amfi i Ulsteinvik

Rotary har klaga på at teknisk utval avslo å plassere Høddmonumentet i rundkøyringa ved Amfi i Ulsteinvik. Bør kommunen halde fast på vedtaket? Teknisk utval skal behandle klagen 4. oktober. 

Holsekerdalen 24

Bør Snoezelen-tilbodet i kommunen samlast i Holsekerdalen 24? Sei meininga di før levekårsutvalet skal behandle saka på nytt 3. oktober.

Frivilligbrosjyre 1

«Bli med, du også!». Det er tittelen på ein ny brosjyre vi har laga for å inkludere fleire i det frivillige arbeidet i Ulstein. 

Saunes og Ulsteinvik

Representantar frå næringslivet har ei tid arbeidd med å etablere Ulstein næringsforum. Kommunestyret skal ta stilling til eit kommunalt bidrag til forumet.

Årets MOT-ungdomsskule 1

– Eg er kjempestolt over at skulen vår får denne utmerkinga mellom 231 ungdomskular i heile landet. Det er godt jobba av heile gjengen, seier rektor Leon Romestrand.