test

Det fine veret har ført til at det er svært tørt i fleire område i kommunen, som i store delar av landet.

Den nye portalen samlar all informasjon om tilboda i jordmortenesta, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom på ein stad for heile Sjustjerna.

Vi er glade for å få Jørn Hjørungnes som bibliotekleiar i Ulstein!

Kva utfordringar møter innbyggarane våre? Korleis kan innbyggarane og kommunen prøve nye løysingar saman?

Elevar frå Ulstein barneskule og Ulstein ungdomsskule demonstrerte fredag med krav om kamp mot klimagassutslepp. 

Bør kommunen kjøpe fiskerihamna på Flø? Det  er ei av sakene kommunestyret skal ta stilling til 28. mars 2019. 

Etter eit rekordstort UKM for Hareid og Ulstein på Sjøborg har juryane vald ut kven som skal representere kommunane i fylkesfestivalen. 

Torsdag 7. mars kl. 18–20 inviterer Ulstein ungdomsskule til eit viktig og spanande foredrag med Bjørg-Elin Moen frå MOT. Alle er velkomne! 

Arbeidsfellesskapen i det kommunale bygget på Reiten er særs allsidig. Sjå kven som held til der no!

70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir.