Vi inviterer til dialog om ei mogleg testrute mellom Ulstein Arena og Høddvoll-området, langs Holsekervegen og Høddvegen. Vel møtt på Ulstein bibliotek 4. juni kl. 18!

Åtte parti stiller liste til kommunestyrevalet i Ulstein i 2019. 
 

Ulstein kjem ut som den tredje beste av 58 norske kommunar i evalueringa Kommunekompasset. 

Ulstein, Trondheim og Fjell er nominerte til Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for 2019.

Vi har ei rekke Stikk UT!-turar i Ulstein. 

Har du lyst å gjere ein innsats for å rydde i nærmiljøet?  Her finn du oppskrifta.

test

Det fine veret har ført til at det er svært tørt i fleire område i kommunen, som i store delar av landet.

Den nye portalen samlar all informasjon om tilboda i jordmortenesta, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom på ein stad for heile Sjustjerna.

Vi er glade for å få Jørn Hjørungnes som bibliotekleiar i Ulstein!

Kva utfordringar møter innbyggarane våre? Korleis kan innbyggarane og kommunen prøve nye løysingar saman?