Det er meldt mykje regn, kraftige vindkast og fare for flaum og skred i helga.

Desse 25 vert faste representantar i kommunestyret dei neste fire åra.
 

På valkortet ditt står det kva krins du høyrer til og kva som er røystelokalet i krinsen. 

Nær 500 røysta på Ulstein bibliotek på tre dagar.

 

Til og med 6. september 2019 kan du røyste på førehand. Her ser du kvar og når du kan røyste i Ulstein.

I 2015 valde ein del i Ulstein å berre røyste i kommunestyrevalet. No har du igjen sjansen til å påverke kven som skal styre fylket vårt. 

Saman med Hareid kommune inviterer vi til bassengtrening for gravide. Det kostar ikkje ei krone, men hugs å melde ifrå om at du deltek! 
 

Meir enn tre gongar så mange har røysta tidleg i år samanlikna med ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2015. 

Haddalvegen vert stengt frå tysdag 13. august og i om lag to månader. Vi skal skifte ut ei eldre hovudvassleidning på staden. 

Ulstein ungdomsskule

Skuleåret i Ulstein tek til måndag 19. august. Frammøtetida er litt ulik frå skule til skule.