Utsikt over Kleven verft

– No kan dei tilsette og andre rundt Kleven gå inn i ferien med senka skuldrer. Det har vore ei tøff tid for mange, men vi har heile tida trudd på at det skulle bli ei løysing, seier ordførar Knut Erik Engh. 

Utsikt over Kleven verft

– Når konkursen no er eit faktum, er det viktig å raskt kome i gang med å sikre vidare drift med nye eigarar, seier ordførar Knut Erik Engh. 

Fram til 16. august er det sommarkafe i hovudbygget på Borgarøya. Velkomen til øya! 

Klimastreikande elevar på Ulstein rådhus i mars 2019.

No kan du seie ifrå om kva tiltak ein ny klima- og energiplan i kommunen bør ha. Fristen er 31. august. 

Før folkemøtet var innbyggarar og arkitektar i dialog på Ulstein bibliotek.

Få med deg arkitektskissene over framtidas Ulsteinvik – og gi dine innspel til arbeidet vidare. 

Korleis har digitaliseringa hjelpt oss og nabokommunane med å takle koronakrisa? Det kan du lese om i det nasjonale Kommunespeilet. 

Bilde frå Ulsteinvik barneskule

Det vil framleis gå med mykje tid til smittevern, og det vert ekstra mykje læring utandørs. Men elles vert skuledagane før og etter sommarferien nokså normale. 

Det er ikkje påvist koronasmitte i Ulstein sidan månadsskiftet mars/april. 

Sjukeheimen og omsorgsbustadane på Alvehaugen.

No kan du besøke dei som bur i omsorgsbustadene og på sjukeheimen igjen. Dørene er framleis låste og du må avtale besøket på førehand. 

Nokon skriv på telefonen.

Du kan no bestille og endre time ved helsestasjonen ved å sende tekstmelding. Tenesta gjeld alle som brukar helsestasjonen.