Nav har kapasitetsutfordringar på grunn av koronakrisa. Det er opna for å få dagpengar på forskot med utbetaling før påske.

110 personar har registert seg som helsepersonell i Ulstein for å kunne bidra i koronasituasjonen. Dei har brei bakgrunn og kompetanse. 

Kommuneoverlegen presiserer at alle som treng legehjelp må ta kontakt med legetenesta, uansett kva det gjeld.

Helse- og omsorgstenesta vår har lagt om drifta og budd seg på korleis situasjonen kan utvikle seg vidare. Målet er å gi trygge rammer for både bebuarar og tilsette. 

Ulstein kommune har i dialog med kommuneoverlegen vurdert at det ikkje er behov for strengare karantenereglar enn det som er på nasjonalt nivå. Vedtaket er samordna med fleire av nabokommunane. 

Dei komande møta i dei folkevalde organa våre har fått nye datoar. Vi legg til rette for fjernmøte på video og telefon. 

Få oversikt og sjå meldingar om påvist smitte. 

Alle tiltaka vi set i verk handlar om å hindre og forseinke smitte. Det gjer vi for å ta vare på dei i lokalsamfunnet og storsamfunnet som toler minst, seier ordførar Knut Erik Engh i denne helsinga. 

Søknadsfristen for plass i skulefritidsordninga (SFO) er 15. april. 

Frivillige organisert gjennom Ulstein frivilligsentral tilbyr no å køyre ut varer frå Coop Mega, Rema 1000 og apoteka i Ulsteinvik.