Fingermaling

Søknadsfristen for plass i skulefritidsordninga (SFO) er 15. april. 

Pink guitar på UKM

Etter eit rekordstort UKM for Hareid og Ulstein på Sjøborg har juryane vald ut kven som skal representere kommunane i fylkesfestivalen. 

MOT-foredrag 2019

Torsdag 7. mars kl. 18–20 inviterer Ulstein ungdomsskule til eit viktig og spanande foredrag med Bjørg-Elin Moen frå MOT. Alle er velkomne! 

Arbeidsfellesskapen på Reiten

Arbeidsfellesskapen i det kommunale bygget på Reiten er særs allsidig. Sjå kven som held til der no!

Ansvarleg vertskap

70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir. 

Vegval

Ålesund eller Volda – kva for ein tingrett bør Ulstein høyre til? Formannskapet gjekk inn for å skifte frå Ålesund til Volda. 21. februar skal kommunestyret ta stilling til saka. 

Ungdomshelg 2019

Kunst, yoga, kampsport, bading med meir. Bell ungdomsklubb inviterer til mange gratis aktivitetar fredag og laurdag. Tilbodet er for ungdom frå 7. klasse til 18 år. 

Forbetringsteamet

«Kva er viktig for deg no?» Det spørsmålet skal vi stille til alle som brukar helse- og omsorgstenestene våre.

Kulturskulen og kulturskulerådet framfor rådhuset

Korleis kan vi heile tida utvikle kulturskulen – til beste for både dei tilsette og elevane? Det skal vi søke svar på gjennom eit nytt program. 

Flø

Eit strateginotat for ein komande reiselivsplan for kommunen og regionen skal behandlast av formannskapet 12. februar.