MOT til å glede

Kvart år blir MOT til å glede-dagen arrangert den 23. november. Denne dagen har vi alle eit felles mål: spreie glede!

Bugardsmyrane

Bør Bugardsmyrane og Osnessanden bli statleg sikra friluftsområde? Formannskapet skal behandla saka 20. november. 

Ungdomsrådet 2018-2019 1

Om lag 80 ungdommar frå heile fylket har kåra Ulstein til årets ungdomskommune i 2018 i Møre og Romsdal! 

Brannvesen

Kva meiner du om å ha felles brannvesen for Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta? Saka skal opp i teknisk utval 15. november. Kommunen skal ta stilling til om det skal greiast ut å ha eit felles brannvesen på Søre Sunnmøre.

Pengar

Kven skal få midlar frå salet av aktivitetshuset på Vikholmen? Levekårsutvalet skal behandle søknadane frå lag og organisasjonar 14. november. 

Bugardsmyrane

Administrasjonen i kommunen foreslår at Bugardsmyrane og Osnessanden bør bli statleg sikra friluftsområde. Fellesrådet skal behandla saka 14. november. 

Tunnel

Kor bør bomstasjonen for den komande tunnelen mellom Furene og Volda plasserast? Det skal formannskapet uttale seg om 13. november. 

Ulstein Arena i Ulsteinvik 1

Ulstein kommune og prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena har blitt samde i tvistesaka om honorarkrav og rådgjevarfeil. 

Møte på Ulstein bibliotek

Kom på Ulstein bibliotek 6. november kl. 18, der presenterer rådmannen forslaget til budsjett og økonomiplan for 2019–2022.

Pengar

Korleis meiner du at kommunebudsjettet bør vere? Sei meininga di til dei folkevalde, som no skal behandle budsjettforslaget.