Fristen er 1. september, og søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret. 

Tysdag 26. mai kan du få problem med å nå oss på telefon. Ring oss gjerne dagen før eller etter, eller send oss ein e-post i staden. 

Alle vil få tilkomst, også for varelevering, og vi sperrar av eit område for snuplass ved gravepunkt. Det vert skilta omkøyring.

Gratulerer med dagen! Sjå programmet for det som skjer i Ulstein og få med deg innslag på dagen.

Onsdag 13. mai kl. 18 er du invitert til folkemøte på nett om sentrumsutvikling i Ulsteinvik. Du kan også møte fram på Sjøborg kulturhus og sjå sendinga der. 

Vi har laga til eit venterom du kan bruke når du kjem til ein avtale på rådhuset. Om du ikkje kan møte fram fysisk, tilbyr vi eit digitalt møte. 

Ulstein ungdomsskule

I løpet av veke 20 kan vi endeleg ønske 5.–10. klassingane velkomne tilbake på skulen. Her kan du lese meir om rammene som så langt er lagde for veka. 

No går det an å ha arrangement med inntil 50 deltakarar. Her ser du kva du som arrangør i Ulstein må sikre. 

Ulstein ungdomsskule

Neste veke opnar skulane for 5.–10. trinn igjen. Måndagen er det likevel planleggingsdag for desse trinna i Ulstein. 

Vi går over til å halde politiske møte med fysisk frammøte. Du som vil følge med på møta i mai, møter fram på rådhuset, med unntak av kommunestyremøtet, som vert på Sjøborg.