Brannmann for ein dag

Ulstein brannvesen inviterer til open dag

21.09.2017

Lyst å vere brannmann for ein dag?

Steinar Torvik

TV-aksjonen 2017 - UNICEF

19.09.2017

Ulstein kommune treng bøsseberarar søndag 22. oktober

MOT-signering-Karsten-hovud.jpg

Verdsmeister på Ulstein sitt MOT-lag

19.09.2017

Karsten Warholm signerte måndag 18. september avtale om å vere MOT-ambassadør for Ulstein – Lokalsamfunn med MOT. - Veldig kjekt å bli spurt og naturleg å takke ja fordi det er eit ekstremt godt formål, seier 21-åringen.

Vegkryss Vikemyra

Opparbeiding av vegryss i Vikemyra

14.09.2017

Nytt kryss mellom Blåhuset og Ulstein Arena

val illustrasjon

Valresultat - Ulstein kommune

12.09.2017

Frammøteprosent på 78,4 % før dei seint innkomne røystene er talde.

bustadfelt

Nytt bustadfelt på Dimnøya - Legehaugane

07.09.2017

Snart 22 nye byggeklare tomter

MOT-lounge-1

Nytt MOT-tilbod ved ungdomsskulen

06.09.2017

Ulstein ungdomsskule opna første skuledag «MOT-loungen», som er eit tilbod til elevane i matfriminutta. Unge MOTivatorar har ansvar for rommet, som skal vere ein trygg og kjekk stad å vere for alle.

Saunesparken - Sjøgata

Går det rette vegen?

01.09.2017

Innbyggarundersøking 2017

Aktivitetsvenn

Bli aktivitetsvenn

01.09.2017

Aktivitetsvennkurs torsdag 21. og 28. september

TA TAK

TA TAK

22.08.2017

TA TAK er eit gratis kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. Kursstart 20. september 2017 - 6 kveldar - på Strandhuset ved Hakkalegarden

Ulstein bibliotek

Biblioteket stengt frå 1. september til 1. desember

27.06.2017

1. desember opnar det nye biblioteket i Ulstein Arena

Talarstol

Du kan påverke

30.01.2017

Innbyggarinitiativ via mobiltelefon

Login for redigering