Ulstein Arena

Ikkje heilt Baywatch - men badevakter treng vi!

24.05.2017

Ledige stillingar som badevakter og servicevertar ved Ulstein Arena

Ny tursti

Turvegane i Ulstein på nett

22.05.2017

No som app på mobil og pc.

Ulsteinvik barneskule

Skulen som god møtestad - helsefremmande i seg sjølv

22.05.2017

Frisklivsleiar Kjersti Vengen Jensen har skrive fylgjande rapport til neste møte i Levekårsutvalet:

Kajakktur - Eiksund

Ulstein, Ørsta og Volda aukar

22.05.2017

Ulstein har 8472 innbyggarar pr. 1. mai 2017

Alvehaugen

Høyring: rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad

19.05.2017

Ei lokal forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, er no på høyring.

Ålesund Kammersolister på Flø

Kulturmidlar til drift 2017

16.05.2017

Søknadsfrist 10. juni 2017

Inger Lise Kaldhol

Fastlegane i Ulstein tek tak mot antibiotikaresistens

11.05.2017

Antibiotikaresistens er ein aukande helsetrussel. Fastlegane i Hareid og Ulstein er no i gang med eit prosjekt som skal motverke denne trusselen. Innbyggarane kan også bidra.

Tufteparken

Tufteparken i Ulsteinvik

11.05.2017

Tilbod om gratis opplæring og trening for tilsette i Ulstein kommune.

Gravemaskin

Skal du bygge? .. og må du søkje?

11.05.2017

Nokre ting kan vi bygge utan å søkje kommunen om løyve

1_Planavgrensing garnes-dragsund.png

Snart gang- og sykkelveg frå Garnes til Dragsund?

11.05.2017

Planen er at det skal verte tryggare å ferdast etter vegen

Sjøgata, Ulsteinvik sentrum

Kall meg ein krakk, men skulekrysset - kvar er det?

03.05.2017

Her er dei nye namneforslaga

Frisiktsone

Rydding av frisiktsoner

25.04.2017

Våren er på veg og mange ivrar etter å kome seg ut og jobbe litt i hagen.

Login for redigering