• Pengar

    Ta del i budsjettprosessen

    Kva meiner du om inntektene og utgiftene til kommunen? Sei ifrå til dei folkevalde som behandlar budsjettet. Her er budsjettframlegget og kontaktinformasjonen til dei folkevalde.

Aktuelt