• 17. mai i Ulstein

  Har du tankar og idear om korleis vi kan markere nasjonaldagen vår på best mogleg måte - på koronavis, vil vi gjerne høyre frå deg!

Aktuelt

 • 09.04.2021 Konsekvensar for skuleskyssen om det vert streik
  Om meklingane ikkje fører fram kan det gå mot streik i m.a. bussbransjen frå midnatt, laurdag 10. april. Det får i så fall konsekvensar for skuleskyssen.
 • 09.04.2021 Skeide Bustadtomter på Skeide
  Flammande solnedgang, ope og vakkert, hav og fjell rett utanfor stovedøra - gangavstand til sentrum, eit triveleg nærmiljø med barneskule. Her vert det flott å bygge og bu!
 • 07.04.2021 Tid for å søke om SFO-plass
  Det er no opna for påmelding til skulefritidsordninga for neste år. Frist for å søke er 15. april.
 • 07.04.2021 Vaksinering. No kallar vi inn til vaksinering via SMS
  Til no har alle som har fått tilbod om vaksine mot korona vorte oppringt av helsestasjonen. Frå no av vil dei fleste få SMS-innkalling.
 • 06.04.2021 Julie og Ina viser fram noko av det som pryder veggene i biblioteket i vekene framover. Kunstnarspirer stiller ut på biblioteket
  Nye kunstverk - inspirert av kunst frå alle tidsepokar, heng no til utstilling på biblioteket i Ulstein Arena.
 • 30.03.2021 Eit påskepynta inngangsparti på Alvehaugen. Nye besøksrutinar
  Det er utarbeidd nye besøksrutinar på sjukeheimen og i omsorgsbustadene på Alvehaugen - i tråd med nasjonale retningslinjer.