• Digitalt valkort

  Digitale valkort i Ulstein

  I år får dei fleste veljarane i Ulstein ein SMS med lenke til valkortet sitt. Med valkortet på mobilen har du det lett tilgjengeleg når du skal røyste.

Aktuelt

 • 24.08.2019 Geiranger, ei av mange perler i Møre og Romsdal. No kan du påverke fylkespolitikken
  I 2015 valde ein del i Ulstein å berre røyste i kommunestyrevalet. No har du igjen sjansen til å påverke kven som skal styre fylket vårt.
 • 19.08.2019 Terapibadet i Ulsteinbadet Bassengtrening for gravide
  Saman med Hareid kommune inviterer vi til bassengtrening for gravide. Det kostar ikkje ei krone, men hugs å melde ifrå om at du deltek!
 • 09.08.2019 Marie Bjerkvik nytta sjansen til å røyste tidleg på Ulstein rådhus, der valmedarbeidar Rakel Ellingsen tok imot røysta. God auke i tidlegrøystinga
  Meir enn tre gongar så mange har røysta tidleg i år samanlikna med ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2015.
 • 09.08.2019 Valurne Røyste på førehand
  Til og med 6. september 2019 kan du røyste på førehand. Her ser du kvar og når du kan røyste i Ulstein.
 • 09.08.2019 Haddalvegen vert stengt i to månader hausten 2019 Haddalvegen vert stengt for gjennomkøyring
  Haddalvegen vert stengt frå tysdag 13. august og i om lag to månader. Vi skal skifte ut ei eldre hovudvassleidning på staden.
 • 08.08.2019 Ulstein ungdomsskule Tidspunkt for skulestart
  Skuleåret i Ulstein tek til måndag 19. august. Frammøtetida er litt ulik frå skule til skule.