• Live Gandborg, Marte Rewentlov Hansen og Ivan Brandal

    Heildigitaliserte feiarar

    Eller, i alle fall nesten heildigitaliserte. Dei som jobbar førebyggjande kjem framleis på tilsyn, men med digitaliserte løysingar er det enklare å halde oversikta og enklare å...

Aktuelt