Vasskran

Deler du brønn med naboen?

10.07.2018

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.

Anders Riise og Knut Erik Engh

Avtale om reservevassforsyning mellom Hareid og Ulstein

06.07.2018

Ordførarar i Hareid, Anders Riise og ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh, har signert avtale om gjensidig reservevassforsyning.

Strandryddedagen

Sol, sommar og reine strender!

02.07.2018

Alt utgjer ein forskjell og frivillig innsats er avgjerande i kampen for ein reinare kyst!

Folkemøte

Sjå innspel frå folkemøta i 2018

27.06.2018

Kva var folk opptekne av på folkemøta i vår? Her finn du svaret!

Anleggsarbeid i Hasundvegen

Ny vassleidning i Hasundvegen

25.06.2018

Utbygging er delt i etappar (sjå vedlagt kart).

Garsholhaugen

Eigedomsskatt – skatteliste til offentleg ettersyn

25.06.2018

Skattelista viser kva skattetakster som er fastsette og kva eigedomar som har fritak for skatt i 2018.

Login for redigering