Aktuelt

  • 14.02.2019 Vegval På saklista til kommunestyret 21. februar 2019
    Ålesund eller Volda – kva for ein tingrett bør Ulstein høyre til? Formannskapet gjekk inn for å skifte frå Ålesund til Volda. 21. februar skal kommunestyret ta stilling til saka.
  • 14.02.2019 Henrikke Antonsen (10. kl.) og Andreas Sundgot (9. kl.) håpar mange tek turen når det blir ungdomshelg med mange gratis aktivitetar. Desto fleire, desto bedre, samstemmer elevane ved Ulstein ungdomsskule. Gratis ungdomshelg 15.–16. februar
    Kunst, yoga, kampsport, bading med meir. Bell ungdomsklubb inviterer til mange gratis aktivitetar fredag og laurdag. Tilbodet er for ungdom frå 7. klasse til 18 år.
  • 12.02.2019 Forbetringsteamet som jobbar med gode pasientforløp i Ulstein. Skal gjere tenestene stadig betre
    «Kva er viktig for deg no?» Det spørsmålet skal vi stille til alle som brukar helse- og omsorgstenestene våre.