• Pengar

    Ta del i budsjettbehandlinga

    Korleis meiner du at kommunebudsjettet bør vere? Sei meininga di til dei folkevalde, som no skal behandle budsjettforslaget.

Aktuelt