Flø

På saklista til formannskapet 15. mai 2018

22.05.2018

Bør skulebygga på Dimna, Flø og Eiksund overførast til grendelaga? Formannskapet skal behandle saka 15. mai, før ho går vidare til kommunestyret.

VG Warholm.jpg

På saklista til kommunestyret 24. mai 2018

16.05.2018

Karsten Warholm vart Ulstein-ambassadør allereie i 2015. Kva reglar bør gjelde for kven som kan bli utnemnd som Ulstein-ambassadør? Kommunestyret skal avgjere saka 24. mai.

Fortau og fjernvarme Petterbakken.jpg

Anleggsarbeid i Petterbakken frå 22. mai

15.05.2018

Les kva dette har å seie for deg som ferdast i området.

Vasskran

Deler du brønn med naboen?

15.05.2018

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.

fotballbinge.jpg

Kulturmidlar, trivselstiltak og treningstider 2018

09.05.2018

Kvart år deler vi ut kulturmidlar til drift til lag og organisasjonar i Ulstein. Det er også snart tid for å fordele tider i dei kommunale idrettshallane, og trivselstiltak i krinsane har også søknadsfrist no.

CityPlanner turveg

Kom med synspunkt på nye turvegar til fjells

05.05.2018

Kva meiner du om å lage turvegar til Hasundhornet og Osberget?

Nettstad

Vil du vere med på å gjere heimesidene våre betre?

04.05.2018

I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene. No treng vi di hjelp!

Årsrapportframside

Les årsrapporten for 2017

04.05.2018

No kan du lese rapporten om drifta av Ulstein kommune i 2017.

Torgplass

Bodplass under Smak av Ulstein

30.04.2018

Kulturkontoret tildeler bodplassar til bruk under festivalen Smak av Ulstein 7.–10. juni 2018. Her finn du informasjon om korleis du søker bodplass.

Representantar for fire kommunar.jpg

Saman om å hjelpe innbyggarar med gjeldsproblem

27.04.2018

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven står saman om å tilby gjeldsrådgiving til innbyggarane sine. Kommunane fornyar no avtalen om ein felles gjeldsrådgivar for innbyggarar med gjeldsproblem.

Ulsteinbadet

Kan spare 10 millionar på Ulsteinbadet

25.04.2018

Badeanlegget på Ulstein Arena kan bli godkjent som opplevingssenter. Det vil gi Ulstein kommune ein gevinst på om lag 10 millionar kroner. Det er klart etter at Skatt Midt har vore på synfaring.

Framme f.v: Lykke Sophi Ulvestad, Kristian Bjørkedal,  Olai Ulvestad.

Årets Stikk UT!-turar er klare!

20.04.2018

1. mai startar årets Stikk UT!-sesong, og i år er Ulstein kommune med for første gong.

Ulsteinvik

Kommuneplanen sin arealdel 2017-2029

06.04.2018

2. gongs offentleg ettersyn. Høyringsfrist 18. mai 2018.

Ulstein vidaregåande skule

– Fjernvarme kan spare fylkeskommunen for store investeringar

26.03.2018

Ulstein kommunestyre oppmodar fylkeskommunen om å bruke det eksisterande fjernvarmeanlegget som klimatiltak ved Ulstein vidaregåande skule.

Friluftsområdekart.PNG

Friluftsområde – kartlegging og verdsetting

26.02.2018

Vi ønsker dine innspel til kartet over friluftsområde i Ulstein som vi har begynt å lage. Finn du manglar i kartet? Gi oss beskjed!

Budsjett

Gi dine innspel om korleis kommunen bør spare

05.02.2018

Korleis bør Ulstein kommune spare pengar?

Brutto skatteinngang, prosent av landssnittet (akkumulert).png

– Vår strategi for Ulstein kommune som motor for utvikling ligg fast

01.02.2018

Rådmannen føreslår omstillingspakke for formannskapet, med innsparingstiltak for 10 million i 2018 og 20 million i 2019.

Talarstol

Du kan påverke

30.01.2017

Innbyggarinitiativ via mobiltelefon

Login for redigering