• Kommunedirektør Verner Larsen og ordførar Knut Erik Engh.

    Innsparingsplan i Ulstein kommune

    Ulstein kommune må spare fleire millionar kroner i åra framover for å få balanse i drifta. Her finn du saksutgreiinga, og kan lese om arbeidet som er lagt ned dei siste månadene.

Aktuelt