Ulsteinbadet

Kan spare 10 millionar på Ulsteinbadet

25.04.2018

Badeanlegget på Ulstein Arena kan bli godkjent som opplevingssenter. Det vil gi Ulstein kommune ein gevinst på om lag 10 millionar kroner. Det er klart etter at Skatt Midt har vore på synfaring.

Framme f.v: Lykke Sophi Ulvestad, Kristian Bjørkedal,  Olai Ulvestad.

Årets Stikk UT!-turar er klare!

20.04.2018

1. mai startar årets Stikk UT!-sesong, og i år er Ulstein kommune med for første gong.

Det norske flagg

Tid for 17. mai-rydding

20.04.2018

Vi oppmodar alle om å bli med på å rydde nærmiljøa våre!

Strandryddedagen

Bli med på strandryddedagen 5. mai!

19.04.2018

Avfall på avvegar øydelegg både havet og strendene. No har du sjansen til å gjere noko med det!

Feiebil.jpg

Kostinga tek til om ei veke

14.04.2018

Etter ein vinter med mykje strøing er det svært mykje strøsingel som ligg att.

Ulsteinvik mot Varleite

Skattetakstnemnda i gang med feltarbeidet

09.04.2018

Nemnda skal taksere eigedomane som ikkje har formuesgrunnlag frå Skatteetaten.

bustadfelt

Attraktive bustadtomter til sals på Legehaugane

07.04.2018

Søknadsfrist på sjønær tomt i idylliske Legehaugane bustadfelt på Dimna er 7. mai 2018.

Ulsteinvik

Kommuneplanen sin arealdel 2017-2029

06.04.2018

2. gongs offentleg ettersyn. Høyringsfrist 18. mai 2018.

Tilsette ved kulturskulen

Kulturskulen - opptak av nye elevar

06.04.2018

Søknadsfrist for hovudopptak er 30. april 2018

Førskuleborn

SFO – påmelding til skuleåret 2018/2019

03.04.2018

Påmelding til skulefritidsordning (SFO) for skuleåret 2018/2019 har søknadsfrist 27. april 2018

Ulstein vidaregåande skule

– Fjernvarme kan spare fylkeskommunen for store investeringar

26.03.2018

Ulstein kommunestyre oppmodar fylkeskommunen om å bruke det eksisterande fjernvarmeanlegget som klimatiltak ved Ulstein vidaregåande skule.

Helsesøstrene

2,3 millionar til helsestasjonen og skulehelsetenesta

26.03.2018

Ulstein får øyremerkte midlar.

Rådhuset - inngangspartiet

Ny opningstid

20.03.2018

Sentralbordet til Ulstein kommune og ekspedisjonen på rådhuset har endra opningstid.

UKM 2018

– Gode representantar for vårt kulturelle mangfald

13.03.2018

Ungdommane som skal representere Ulstein og Hareid i UKM på fylkesnivå, er no valde ut.

Ulstein Arena

Avviser krav frå prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena

05.03.2018

Ulstein kommune avviser at prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena har krav på betaling ut over det avtalte budsjettet. Kommunen krev delar av honoraret tilbakebetalt og fremjar motkrav som overstig kravet frå prosjekteringsgruppa.

Leik med ord - rektor Astrid Dagestad og Ingrunn Røyset

Leik med ord

26.02.2018

Ulstein kulturskule arrangerer eit fem vekers kurs hausten 2018.

Friluftsområdekart.PNG

Friluftsområde – kartlegging og verdsetting

26.02.2018

Vi ønsker dine innspel til kartet over friluftsområde i Ulstein som vi har begynt å lage. Finn du manglar i kartet? Gi oss beskjed!

Budsjett

Gi dine innspel om korleis kommunen bør spare

05.02.2018

Korleis bør Ulstein kommune spare pengar?

Brutto skatteinngang, prosent av landssnittet (akkumulert).png

– Vår strategi for Ulstein kommune som motor for utvikling ligg fast

01.02.2018

Rådmannen føreslår omstillingspakke for formannskapet, med innsparingstiltak for 10 million i 2018 og 20 million i 2019.

Talarstol

Du kan påverke

30.01.2017

Innbyggarinitiativ via mobiltelefon

Login for redigering