Servicetorget i Vanylven og Ulstein

Felles sentralbord for Ulstein og Vanylven kommunar

19.02.2018

Blide damer på servicetorget i Ulstein og Vanylven ser fram til felles sentralbordteneste i Vanylven kommune.

NAV

NAV Hareid og Ulstein

06.02.2018

NAV Hareid og NAV Ulstein er slått saman til ei organisatorisk eining – NAV Hareid og Ulstein.

Stengt gate

Stenging av Bakkegata ved skuleområdet

05.02.2018

Kva meiner du om å eventuelt stenge gata permanent?

Budsjett

Gi dine innspel om korleis kommunen bør spare

05.02.2018

Korleis bør Ulstein kommune spare pengar?

Brutto skatteinngang, prosent av landssnittet (akkumulert).png

– Vår strategi for Ulstein kommune som motor for utvikling ligg fast

01.02.2018

Rådmannen føreslår omstillingspakke for formannskapet, med innsparingstiltak for 10 million i 2018 og 20 million i 2019.

Hareid og Ulstein Brannvesen

Midlertidig bruk av skule / forsamlingslokale / kyrkje til overnatting

31.01.2018

Livreddande tiltak ved større arrangement

Ny kostemaskin

3. klassingar i kommunen skal dekorere ny kostemaskin!

25.01.2018

Det vert gilt å få barneteikningar som profilering på den nye kostemaskina!

Strøsand

Strøsand til eldre

09.01.2018

Ulstein frivilligsentral delar ut strøsand til eldre over 75 år.

Lys i Bjørndalsvegen

Meld feil på gatelys

01.11.2017

Mørenett si nettside kan du mellom anna melde frå om feil på gatelys.

Talarstol

Du kan påverke

30.01.2017

Innbyggarinitiativ via mobiltelefon

Login for redigering