Snart er det skulestart, og mange mjuke trafikantar skal ut på vegane. Hjelp oss å sikre trygg veg for skulebarna. Klipp hekk og busker som heng ut i vegen/fortauet.

Ingebjørg Toftesund er tilsett som ny fastlege ved Ulstein legesenter. Ho er på plass frå 1. februar 2023.

Alle som er over 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg forløp av covid-19, vil no få tilbod om ein fjerde vaksinedose mot korona.

Måndag 22. august er det skulestart for alle grunnskulane i Ulstein kommune. Her finn du oversikt over når elevane skal starte ved dei ulike skulane.

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik er kommunen sitt nye personvervombod.

Teknisk utval har i møte 09.06.2022 gjort vedtak om å legge framlegg til detaljregulering for Mylna ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel og merknadar er 9. september 2022. 

Lag og organisasjonar i Ulstein, med medlemmer under 20 år, kan no søke om kulturmidlar til drift.

Lag og organisasjonar som ønsker treningstid i dei kommunale hallane for skuleåret 2022/2023 kan søke om dette no.

Alle som er 75 år eller eldre, eller bur på sjukeheim, vil no få tilbod om ein fjerde vaksinedose mot korona. 

 

I fotgjengartunellen ved Holsekervegen og Joakimbakken har 5 elevar frå visuell kunst på kulturskulen i Ulstein, dekorert og visualisert temaet «Tid».