Torsdag 13. januar la regjeringa fram nye tiltak mot koronapandemien.

Ulikt smittetrykk gjer at kriseleiinga i Ulstein har bestemt at det vert gult nivå i sentrumsskulane og grønt nivå i krinsskulane. Alle barnehagane skal ha gult nivå.

Martin Gundersen Lundgren (34) har hatt si første veke som ny bibliotekleiar ved Ulstein bibliotek.

skule, skuleelev, innskriving,

   

Det er tid for innskriving av nye førsteklassingar! Føresette må fylle ut eit skjema for innskriving av elevar snarast råd, og innan 1. mars 2022.

Oddvar Marøy har teke til i stillinga som samhandlingskoordinator i helsefelleskapet i Møre og Romsdal. Han skal i første rekke representere kommunane på Søre Sunnmøre i partnerskap med Helse Møre og Romsdal HF.

Ulstein kommune har fått nesten 1,7 millionar kroner i kompensasjonsmidlar som no vert tildelt serveringsstader og forsamlingshus/lokale i Ulstein kommune.

BrukerPlan er eit kartleggingsverkty til kommunar om personar med rus og/eller psykiske helseproblem, og Helse Stavanger står som ansvarleg. Tidlegare i haust vart det gjort kjend for kommunane at Helse Stavanger har hatt fleire avvik kring bruken av dette.

Statsforvaltaren har fått stadfesta frå Ålesund kommune at dei også i veke 1 og 2 kan tilby Moderna-vaksine til innbyggarar frå andre kommunar.

Hoppid arrangerer gratis nettkurs over tre veker med ti nettbaserte samlingar -  for alle som ønsker å vidareutvikle eigen forretningside.

Ungdomspanelet ønsker å gjere det enklare for ungdommar å forstå dei 17 berekraftsmåla. Derfor har dei utarbeidd ungdommens berekraftsplan.