Ulstein Entreprenør AS er no i full gang med å bygge ut Skeide bustadfelt.

 

 

Vald i nære relasjonar er eit omfattande samfunns- og folkehelseproblem. Vi har laga ein handlingsplan som skal vere eit kunnskapsdokument for tilsette og innbyggarar i kommunen vår. Høyringsfrist er 1. desember 2020.

I dag vart gangbru over Sauneselva høgtideleg opna med snorklipping av ordførar.

 

15. desember startar vi opp ny Stikk UT!-sesong. Vi kan tilby eit heilt nytt konsept, nemleg vinterfotturar!

Kvart år blir MOT til å glede-dagen arrangert over hele landet. 
Dagen blir markert med ein enkel bodskap: Sprei glede!

 

Fram til 4. desember kan kommunale instansar, frivillige lag og organisasjonar, og andre kan søke om midlar. 

Innflyging til Køpenhavn

Ei etterlengta juleferie står for døra. Vi gler oss til å treffe slekt og venner. Det er viktig å kunne gjenomføre dette på ein  trygg smittevernmessig måte. Vi har difor utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til med at juleferien både kan verte den høgtid og samlinga vi ønskjer, og at det vert trygt smittervermessig.

Fram til 30. november kan du foreslå kandidatar til Frivilligprisen i Ulstein

Basert på prosessen som har vore med parallelloppdraget har vurderingsgruppa utarbeida ein evalueringsrapport. 


 

  

Frå 01.08.2020 kom det endring i forskrift til opplæringslova vedkomande foreldrebetaling for SFO-plass. Endringa gjeld høve til redusert foreldrebetaling for elevar på 1. og 2. årstrinn og gratis SFO for barn med særskilde behov på 5.-7 årstrinn.