Buskar og tre på eigedomen din må ikkje vekse ut over fortau og veg. Her får du råd om korleis du kan løyse det for å sikre mjuke trafikantar, og for å hindre trafikkulykker.

Lurer du på kor mange som røysta i kvar krins i stortingsvalet, og kanskje også kva parti som fekk flest og færrast røyster i dei fire krinsane i Ulstein? Her har du alle tala.

Sjukeheimen og omsorgsbustadane på Alvehaugen.

Frå 20. september er du igjen velkomen til å nytte ytterdørene på Alvehaugen.

22. september tilbyr kommune vaksinering av alle mellom 12-15 år i Ulstein.

Har du lyst å gjere ein innsats for å rydde i nærmiljøet?  Her finn du oppskrifta.

Nesten 50% av innbyggjarane i Ulstein har førehandsrøysta.

 Etter vel to år på Ulstein bibliotek, går turen tilbake til Kristiansand for bibliotekleiar Jørn Hjørungnes.

korona, koronavirus, koronatesting, corona

Med omsyn til smittesituasjonen i Noreg blant barn og unge, ønskjer smittesporingsteamet i Ulstein å vere føre var - om mogleg, og starte kohorttesting av dei eldste elevane på skulane.

Etter ein lengre koronapause inviterer kommunepsykolog Tomas Brandal Myklebust igjen til psykologtimen. Tema 8. september er uro og angst.

Ordførar Knut Erik Engh og varaordførar Stian Lehmann Scheide fekk det ærefulle oppdraget med å gjennomføre trekking av bustadtomter på Skeide. Resultatet finn du her!