Har du bustad til flyktningar?

Har du bustad til flyktningar?

Ulstein kommune treng hjelp til å kartlegge bustader som kan passe til busetting av flyktningar.

Ulstein Eigedomsselskap KF og Ulstein kommune har framleis behov for bustader til flyktningar. Denne saka publiserte vi først i 2022, men vi republiserer no med håp om å få inn fleire bustader.

 

Ulstein Eigedomsselskap KF og Ulstein kommune ønsker å få oversikt over potensielle bustader for flyktningar. 

Dette treng vi:

Vi presiserer at kommunen ikkje forpliktar seg til å nytte bustadene som vert meldt inn – og motsett, ei melding til kommunen forpliktar heller ikkje huseigar på nokon måte.

Bustadene vi ønsker oversikt over må oppfylle følgande krav:

  • Eigen bustad (eigen inngang)
  • Rom godkjend til opphald (brannsikring, rømingsvegar, dagslys m.m.)
  • Kjøkken, opphaldsrom, bad og soverom
  • Internett

 

Registrer bustad her