Denne tida kan vere krevjande både for barn og foreldre. Det kan vere følelsar og tankar som er vanskelege å handtere i heimen. Vi gir barn, unge, foreldre og lærarar tilbod om støttesamtale på telefon. 
 

This page has links to important information on the coronavirus pandemic. Please share the information with friends, family and colleagues who don't have Norwegian as mother tongue.

Ulstein ungdomsskule

Dette er ei oppfølging og ei presisering av kva det betyr for elevar og føresette at skulane er stengde. 

 

Frå eit stengt Ulstein bibliotek deler kommunepsykolog Tomas Myklebust og sokneprest Margit Lovise Holte tankar om situasjonen vi står i.

Vi ber no alle som har helsefagleg utdanning og som jobbar utanfor helsevesenet eller har ledig kapasitet, om å registrere seg. 

Legesenteret er no utvida og delt over tre etasjar med ulike inngangar på grunn av koronasituasjonen. Testing etter avtale skjer i garasje. Sjå bilda av dei ulike inngangane som no skal brukast. 

Visse grupper får eit omsorgstilbod når skulane og barnehagane er stengde. Gi beskjed om du er i målgruppa. Merk at vi ønsker å vite om der er behov også i påskeveka. 

På grunn av trefelling vert Holsekervegen stengt måndag 17. mars frå kl. 13 til ca. kl. 19.

 

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel. Onsdag ettermiddag kan sjøvatnet stå 50–65 cm over høgda i tidevasstabellane. 

Her finn du svar på kvifor det skjer og korleis du eventuelt kan avslutte ein slik avtale.