Det er ikkje påvist koronasmitte i Ulstein sidan månadsskiftet mars/april. 

Sjukeheimen og omsorgsbustadane på Alvehaugen.

No kan du besøke dei som bur i omsorgsbustadene og på sjukeheimen igjen. Dørene er framleis låste og du må avtale besøket på førehand. 

Nokon skriv på telefonen.

Du kan no bestille og endre time ved helsestasjonen ved å sende tekstmelding. Tenesta gjeld alle som brukar helsestasjonen. 

Fristen er 1. september, og søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret. 

 Vi legg om telefonsystemet vårt og det medfører at linene er ustabile.

Alle vil få tilkomst, også for varelevering, og vi sperrar av eit område for snuplass ved gravepunkt. Det vert skilta omkøyring.

Onsdag 13. mai kl. 18 er du invitert til folkemøte på nett om sentrumsutvikling i Ulsteinvik. Du kan også møte fram på Sjøborg kulturhus og sjå sendinga der. 

Vi har laga til eit venterom du kan bruke når du kjem til ein avtale på rådhuset. Om du ikkje kan møte fram fysisk, tilbyr vi eit digitalt møte. 

Ulstein ungdomsskule

I løpet av veke 20 kan vi endeleg ønske 5.–10. klassingane velkomne tilbake på skulen. Her kan du lese meir om rammene som så langt er lagde for veka. 

No går det an å ha arrangement med inntil 200 deltakarar. Her ser du kva du som arrangør i Ulstein må sikre.