Saunes

Har du merknadar til Øvre Saunes som namn på eit byggefelt og Klobben som namn på eit rorbuomåde? 

Bilde frå Ulsteinvik barneskule

Har du pedagogisk bakgrunn og vil vere lærarvikar? Då vil vi høyre frå deg!

Utsnitt av arkitektforslag til sentrumsutvikling

Korleis kan Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen utviklast? Sjå kva to arkitektgrupper ser føre seg – og fortel oss kva du meiner. 

  

Når kommunane på Søre Sunnmøre no lanserer e-Torg vert det lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg. 

Utsikt frå Hasundhornet

Kom og sjå korleis to arkitektgrupper ser føre seg at Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen kan utviklast. 

Oversiktsbilde over Osnes og Ulsteinvik

Ulstein kjem på ein fin 15. plass i Kommune-NM, der NHO rangerer kommunane i landet etter attraktivitet og lokal vekstkraft.

Nokon skriv på telefonen.

Kortare ventetid for deg, mindre portoutgifter for oss, lågare papirforbruk og klimagassutslepp – det er nokre av gevinstane.

Kart over området som vert påverka i byggeperioden.

Petterbakken vert stengt for trafikk til skulane, bruk i staden Skulevegen. 

 

Det kjem an på kva symptom dei har og kor gamle dei er. 

Asbjørn Flø

Ulstein kommune har med sorg motteke meldinga om at tidlegare ordførar Asbjørn Flø er død, 87 år gamal.