No får alle mellom 18–64 år tilbod om ein fjerde koronavaksine.

Utsikt mot Ulsteinvik frå Hasundhornet.

I tredje kvartal vart vi 25 fleire ulsteinarar. Hittil i år har vi hatt størst prosentvis folketalsvekst i fylket.

 

Jarle Nygjerde fekk kommunalt besøk, då han som førstemann fekk bruksløyve på ny bustadtomt på Skeide.

Fire hender over eit skrivebord som illustrerer samarbeid.

Mange flyktningar treng praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?

Litt om koronavaksinering og råd og rettleiing dersom du er koronasmitta.

Arkivleiar Silje Ekroll Riborg viser fram diplom og skål som ho fekk då ho vart kåra til Årets arkivar 2022.

Arkivleiar i Ulstein, Silje Ekroll Riborg, er kåra til Årets arkivar i Møre og Romsdal.

 

Bufdir har lyst ut midlar gjennom «Tilskot til inkludering av born og unge». Ulstein kommune har meldt seg på ordninga. 

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn, dersom vatn og straum plutseleg blir borte?

 

Innbyggarane i Ulstein gav så det monna under TV-aksjonen, og samla inn over 700 000 kroner. Det er nest mest i fylket.

 

Har du forslag til kandidat til frivilligprisen frå Møre og Romsdal fylkeskommune? Ulstein kan nominere éin kandidat, og vi ønsker mange forslag!