Nær 500 røysta på Ulstein bibliotek på tre dagar.

 

Til og med 6. september 2019 kan du røyste på førehand. Her ser du kvar og når du kan røyste i Ulstein.

Saman med Hareid kommune inviterer vi til bassengtrening for gravide. Det kostar ikkje ei krone, men hugs å melde ifrå om at du deltek! 
 

Meir enn tre gongar så mange har røysta tidleg i år samanlikna med ved kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2015. 

Haddalvegen vert stengt frå tysdag 13. august og i om lag to månader. Vi skal skifte ut ei eldre hovudvassleidning på staden. 

Ulstein ungdomsskule

Skuleåret i Ulstein tek til måndag 19. august. Frammøtetida er litt ulik frå skule til skule.

Dersom du har sagt ja til at banken din automatisk skal opprette efaktura, må du passe på viss du betalar reikningar for andre. 

Flø krins kom på topp når det gjeld oppmøtet ved det førre kommunestyrevalet. 

I år får dei fleste veljarane i Ulstein ein SMS med lenke til valkortet sitt. Med valkortet på mobilen har du det lett tilgjengeleg når du skal røyste. 

Siste veka før skulestart er det gratis grunnkurs i kajakk i Eiksund for ungdom!