Pengar

Korleis meiner rådmannen at kommunen skal bruke pengane neste år? Det får du vite på Ulstein bibliotek tysdag 5. november.

Reiten-bygget

25. og 30. oktober kan du ta influensavaksine på helsestasjonen. Berre møt opp – det er ikkje timebestilling. Vaksinen kostar 200 kroner. 

Bli med på internasjonal kafé, og gi di støtte til CARE og TV-aksjonen.

Det er varsla oppstart av detaljregulering for Olsvik hytteområde på Håheim. Målet med planarbeidet er å legge til rette for 9-10 hyttetomter, utvikling av gardstun til aktivitetsgard og gjere strandsona tilgjengeleg for ålmenta med gangtilkomst og bryggjer. Du har no høve til å kome med innspel til planarbeidet.

Førre veke var det teknologiveke på skulane i Ulstein kommune. Elevane ved femte trinn på Ulsteinvik barneskule har laga nettside om kommunen vår.

Elevar og tilsette på skulane våre har bak seg ei spennande teknologiveke. 

Fire kommunar i landet kjempar om prisen, som blir delt ut 28. oktober. 

Vår nye kommunalsjef for organisasjon og utvikling har byrja i jobben.

Kven skal sitte i dei politiske utvala dei neste åra? Det er noko av det første det nyvalde kommunestyret skal avgjere. 

Søre Sunnmøre løftar i flokk og tek i bruk digital dialog med innbyggarane via helsenorge.no i haust.