Ordførar Knut Erik Engh heldt minneord i gravferda til Ragnar Ulstein i Spjelkavik kyrkje 13. desember 2019. 

Ulstein kommune har med sorg motteke meldinga om at motstandsmann, journalist og krigshistorikar Ragnar Ulstein er død. 

27.–28. november deltok Ulstein kommune saman med Høgskulen i Volda på den største messa for moderne og innovativ læring i Noreg.

Fram til 15. desember har du sjansen til å seie meininga di i innbyggjarundersøkinga!

Korleis står det eigentleg til med leikeplassane og friområda i Ulsteinvik? Det vil vi vite meir om – og vi treng di hjelp!

Korleis skal kommunen og andre aktørar handtere akutte situasjonar der miljøet vert forureina? Det er temaet i den nye beredskapsplanen mot akutt forureining på Sunnmøre. Kommunestyret skal vedta planen 28. november. 

Sprei glede rundt deg! Det er bodskapen på den nasjonale MOT til å glede-dagen 22. november. Ulstein ungdomsskule startar markeringa allereie torsdag 21. november. 

«Den bølgande himlingen laga av varmt treverk med integrert belysing skaper ei flott oppleving», skriv juryen. 

18. november var det seminar på Sjøborg om rusmiddelproblematikk. Seminaret peika både på utfordringar knytt til rus i dag og på viktige tiltak framover.

 

Bør ein tursti til Hasundhornet vere 1–1,5 m brei (med grusdekke) i staden for 0,5 meter brei (laga av klopper i tre eller stein)?