Elevar og tilsette ved Ulstein skule inviterte slekt, vener og ukrainske flyktningar til påskefrukost til inntekt for Redd Barna.

For å gjere arbeidet med registrering og oppfølging av positive hurtigtestar enklare, får du no moglegheita til å registrere positive hurtigtestar for deg og/eller dine næraste.

Bulyst vert det store temaet for dei folkevalde i Ulstein i tida framover. Onsdag 6. april var det "kick-off" i Ulstein kommunestyre.

Med eit nydeleg stemningsbilde frå Aursneset, oppmodar vi alle til å nytte seg av sola og ta ein Stikk UT!- tur!

Påmelding til neste skuleårs SFO har søknadsfrist 15. april 2022.

Det er varsla innføring av gratis kjernetid i SFO for elevar som er påmeld SFO i 1.klasse frå 01.08.2022.

   - Alle ser at dette vil verte krevjande, men alle seier at dette får vi til. Det er det som er innstillinga i alle instansar. Det seier mykje om Ulsteinsamfunnet.

Parkeringskjellaren i Ulstein Arena vert stengd frå måndag 28. mars og fram til påske.

Ønsker du å kome med innspel til saka om framtidig skulestruktur i Ulstein før ho skal til politisk handsaming, kan du lese meir om korleis her.

Den kjende psykologen Hedvig Montgomery har gitt barnehagetilsette og føresette i Ulstein, Sande og Herøy eit lynkurs i korleis verte den du verkeleg vil vere for barna.