Tomtefelt i Haddal

Kommunestyret vedtok i møte 4. februar å slå av 100.000 kroner på tomteprisen til dei to første som sikrar seg tomt i bustadfeltet Myrane i Haddal.

Komfyrbrann.

 Brann- og redningsvesenet i Møre og Romsdal rykte i 2020 ut til 79 brannar og tilløp til brann på komfyren. I hovudsak tørrkokingar. Ei komfyrvakt kan løyse problemet og bidra til å redde liv og verdiar.

Dersom du har planar om å starte bedrift, eller nyleg har starta, har du no moglegheit til å delta på eit online kursprogram i forretningsutvikling. 

Brøyting, snøbrøyting, vinter, vinterveg, traktor, måke snø

  Tilbakemeldingane til brøytemannskapet i kommunen har vore svært gode. 

Frivillige organisasjonar, trus- og livssynssamfunn og kommunar kan søke om tilskot frå Bufdir.

Med eDialog kan du trygt svare på brev frå Ulstein kommune, eller du kan sende oss brev og dokument elektronisk på ein trygg måte, sjølv om du ikkje har fått brev frå oss først.

fly, reise, utlandet, flyplass,

 

For å avgrense risikoen for spreiing av den meir smittsame varianten av koronaviruset, strammar regjeringa kraftig inn på innreise til Noreg for utlendingar. I utgangspunktet vil berre utlendingar som er busett i Noreg få høve til å reise inn i Noreg.


Frå og med 1. februar 2021 vert nattlegevakt-tenesta for Ulstein lokalisert i Hovdebygda.

Barnevernstenesta søker to besøksheimar. Ein til ein gut på 11 år og ein besøksheim til ei jente på 11 år. 

 

 

Gerhard Hauge og kona Kristi frå Sande kommune, fortel si covid-19-historie.