Vi går over til å halde politiske møte med fysisk frammøte. Du som vil følge med på møta i mai, møter fram på rådhuset, med unntak av kommunestyremøtet, som vert på Sjøborg. 

Kva satsa vi på i 2019 og kva resultat fekk vi? Korleis står det til med økonomien og drifta vår? Det kan du lese om i årsrapporten vår. 

Vegard Sæter Gurskevik er tilsett som skulesjef og Tor Arne Aasen er ny rektor ved ungdomsskulen vår.

Søknadsfrist for plass ved skulefritidsordninga (SFO) sommarferien 2020, er 5. juni.

Denne tida kan vere krevjande for alle. Helsestasjonen tilbyr barn, ungdom og vaksne støttesamtale på telefon.
 

Vi har ei rekke Stikk UT!-turar i Ulstein. 

Registrer deg og ha ein trygg og oversiktleg dialog med heimetenestene våre. Slik får du blant anna ein digital kalender for heimetenestene. 

Måndag 27. april opnar skulane for elevane på 1.–4. klassesteg. Dei tilsette gler seg til å ta imot elevane att! Elevane i 5.–10. klasse får heimeundervisning som før.

Lånetakarar for kommunale startlån (husbanklån) kan i desse koronatider ha behov for avdragsfritak.

Søknadsfristen for plass i kulturskulen er 30. april.