Ei eldre kvinne held i handa til ein yngre person. Kvinna har grå klede og bildet viser i hovudsak eit utsnitt av hendene.

Pårørandeskulen startar 22. september og er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær ven med demenssjukdom.

 

Torsdag føremiddag byrja det å brenne i ein ventilator på skulekjøkkenet ved Haddal skule. Skulen vart evakuert.

   

Elbilar har stått høgt på ønskelista til heimetenesta i Ulstein. Fredag henta dei heim fem splitter nye bilar frå Ørsta Bil.  

Kvinne i vindaugskarmen ser tankefullt ut.

Barn som veks opp i familiar som har utfordringar med rus, psykisk helse og vald kan oppleve kvardagen som både stressande og traumatisk.

    

Ulstein kommune toppar Kommunebarometeret 2022 - før alle andre kommunar i landet.

  

Guro Gausemel er tilsett som dagleg leiar for Søre Sunnmøre IKT (SSIKT). 

Snart er det skulestart, og mange mjuke trafikantar skal ut på vegane. Hjelp oss å sikre trygg veg for skulebarna. Klipp hekk og busker som heng ut i vegen/fortauet.

Ingebjørg Toftesund er tilsett som ny fastlege ved Ulstein legesenter. Ho er på plass frå 1. februar 2023.

Alle som er over 65 år og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg forløp av covid-19, vil no få tilbod om ein fjerde vaksinedose mot korona.

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik er kommunen sitt nye personvervombod.