For å skape det samfunnet vi ønsker no og i framtida, treng vi gode levekår. Levekårsplanen gjeld for heile Ulsteinsamfunnet og skal fungere som eit overordna styringsverktøy for korleis kommunen skal vere ei kommune det er godt å vekse opp og bu i.  

Ulstein bibliotek på Arena Ulstein har ope, men må gjere alle utlån manuelt.

Flammande solnedgang, ope og vakkert, hav og fjell rett utanfor stovedøra - gangavstand til sentrum, eit triveleg nærmiljø med barneskule. Her vert det flott å bygge og bu! Søknadsfristen er sett til 22. august 2021.

BUA Ulstein held til i Bjørndalsvegen 8, og har eit bibliotek av sports- og fritidsutstyr som du kan låne gratis.

Lag og organisasjonar som ønskjer treningstid i dei kommunale hallane for skuleåret 2021/2022 kan søke om dette no.

Måndag 14. juni tek helsestasjonen i bruk ei ny nasjonal fellesløysing for digital samhandling mellom innbyggjarar og helsestasjon- og skulehelsetenesta.

Ulstein kommune må spare fleire millionar kroner i åra framover for å få balanse i drifta. Her finn du saksutgreiinga, og kan lese om arbeidet som er lagt ned dei siste månadene.
  

 Rundt 300 barn og unge skal vere med på årets sommarcamp i Ulstein.

Ein fin sommarkveld på stranda med saltvatn i håret, eit blussande bål og grilla marshmallows. Men kva gjer du med bålet når du forlet stranda?

Det er mogleg å søke restmidlar frå ordninga «Trivselstiltak i krinsane».