Symjing basseng

Ulstein kommune ønskjer samarbeidspartnarar til sommarskulen 2021.

I samband med utbygginga av bustadfeltet på Skeide skal det også verte bygd fortau langs del av fylkesvegen.

Det er no søkt om ferdigattest for Ulsteinbadet. Siste nyvinning og siste finish er på plass i form av ny innandørs silebane og to utestampar.

Oversikt over dei nye nasjonale tiltaka som vart sett i verk fredag 16. april.

I perioden frå 15. april til 15. september er det forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

17. mai, flaggdag, kommuneskilt

Har du tankar og idear om korleis vi kan markere nasjonaldagen vår på best mogleg måte - på koronavis, vil vi gjerne høyre frå deg!

Flammande solnedgang, ope og vakkert, hav og fjell rett utanfor stovedøra - gangavstand til sentrum, eit triveleg nærmiljø med barneskule.  Her vert det flott å bygge og bu!

Til no har alle som har fått tilbod om vaksine mot korona vorte oppringt av helsestasjonen. Frå no av vil dei fleste få SMS-innkalling. 

Nye kunstverk -  inspirert av kunst frå alle tidsepokar, heng no til utstilling på biblioteket i Ulstein Arena. 

Det er utarbeidd nye besøksrutinar på sjukeheimen og i omsorgsbustadene på Alvehaugen - i tråd med nasjonale retningslinjer.