Heile haustferieveka kan du vere med på alt frå kino til bading. Sjå programmet her! 

vaksine vaksinasjon

16- og 17-åringane som har fått første vaksinedose i Ulstein skal vente 12 veker til andre dose, seier nye råd frå FHI.

Ulstein kommune er femte beste kommune i landet når det gjeld openheit. 

No skal kommunane på Søre Sunnmøre avgjere om dei vil vere med på den felles helseplattforma som skal gi deg som innbyggjar ein enklare kvardag når mange ulike journalsystem skal bli til eitt.

korona, koronavirus, koronatesting, corona

Frå måndag 27. september er det lagt opp til meir heimetesting og mindre testing ved teststasjonen i Ulstein. 

Buskar og tre på eigedomen din må ikkje vekse ut over fortau og veg. Her får du råd om korleis du kan løyse det for å sikre mjuke trafikantar, og for å hindre trafikkulykker.

Eller, i alle fall nesten heildigitaliserte. Dei som jobbar førebyggjande kjem framleis på tilsyn, men med digitaliserte løysingar er det enklare å halde oversikta og enklare å planlegge for neste feie- og tilsynsbesøk.

Lurer du på kor mange som røysta i kvar krins i stortingsvalet, og kanskje også kva parti som fekk flest og færrast røyster i dei fire krinsane i Ulstein? Her har du alle tala.

Sjukeheimen og omsorgsbustadane på Alvehaugen.

Frå 20. september er du igjen velkomen til å nytte ytterdørene på Alvehaugen.

22. september tilbyr kommunen koronavaksinering av alle mellom 12-15 år i Ulstein.