Tunnel

Kor bør bomstasjonen for den komande tunnelen mellom Furene og Volda plasserast? Det skal formannskapet uttale seg om 13. november. 

Ulstein Arena i Ulsteinvik 1

Ulstein kommune og prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena har blitt samde i tvistesaka om honorarkrav og rådgjevarfeil. 

Møte på Ulstein bibliotek

Kom på Ulstein bibliotek 6. november kl. 18, der presenterer rådmannen forslaget til budsjett og økonomiplan for 2019–2022.

Pengar

Korleis meiner du at kommunebudsjettet bør vere? No kan du seie meininga di.

Skeide mot Ulsteinfjorden

Er du engasjert i det som går føre seg i sjøområda på Søre Sunnmøre? Kom på folkemøte 8. november!

Frivilligpris

Har du forslag på kandidatar til frivilligprisen i Ulstein kommune?

 

Statens pris for byggkvalitet

«Ulstein Arena vil vere eit førebilete og ein inspirasjon for andre mindre byar og tettstadar i Noreg», seier juryen. 

Ulstein ungdomsskule

Resultata til niandeklassingane våre på nasjonale prøver ligg på fylkestoppen.

Pengar

Økonomi vert eit hovudtema på møtet. Kommunestyret skal behandle ein økonomisk analyse av kommunen, i tillegg til tertialrapport og finansrapport. 

 

Einar Vik Arset 1

Einar Vik Arset, rådmann i Ulstein kommune, blei i statsråd i dag tilsett som ny direktør for Kystverket.