18. november var det seminar på Sjøborg om rusmiddelproblematikk. Seminaret peika både på utfordringar knytt til rus i dag og på viktige tiltak framover.

 

Bør ein tursti til Hasundhornet vere 1–1,5 m brei (med grusdekke) i staden for 0,5 meter brei (laga av klopper i tre eller stein)?

6. og 7. klassingane ved Haddal skule har gått til topps i den nasjonale lesekonkurransen «På jakt i bøkene». 

I dag har flinke elevar vist finansminister Siv Jensen litt av det dei har lært gjennom Teknologiskulen. 

Hugs at frå nyttår er det ikkje lov å bruke fyringsolje og parafin til oppvarming i privatbustadar, offentlege bygg og næringsbygg.

 

Ta det pent og ha det kjekt når du er på julebord! Det er bodskapen i kampanjen skjenkestadane, politiet og vi i kommunen står bak.

Foreldreappen Tieto Edu har vore stengt for bruk ei stund, men er no opna igjen. 

Deltakarane får lære god bruksnorsk, fag- og samfunnskunnskap som vil vere relevant i ein framtidig jobb som reinhaldar. 

Pengar

Kva meiner du om inntektene og utgiftene til kommunen? Her er budsjettframlegget og tilrådinga til kommunestyret, som gjer vedtak 19. desember. 

No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på éin stad. Gratisappen Helseoversikt er klar til bruk på Søre Sunnmøre.