Vi gratulerer Mary Breivik – vinnaren av frivilligprisen for 2018!

Frå nyttår blir det forbode å selje heliumballongar på kommunal eigedom. Det er éin av endringane i reglementet for leige av kommunal grunn. 

Gebyra for vatn og avløp skal vedtakast i kommunestyremøtet 13. desember. 

Brannvesen

Bør Søre Sunnmøre ha felles brannvern? Saka har vore oppe i teknisk utval og formannskapet, og 29. november skal kommunestyret handsame saka. Her kan du lese saksdokumenta til møtet. 

Ulstein nye kyrkje

Bør kommunen stille lånegaranti for Ulstein nye kyrkje dersom Ulstein sokn innfrir fem vilkår og dekkjer renter og avdrag til år 2032? Formannskapet skal ta stilling til det den 27. november. 

 

Bugardsmyrane

Bør Bugardsmyrane og Osnessanden bli statleg sikra friluftsområde? Formannskapet skal behandla saka 20. november. 

Ungdomsrådet 2018-2019

Om lag 80 ungdommar frå heile fylket har kåra Ulstein til årets ungdomskommune i 2018 i Møre og Romsdal! 

Brannvesen

Kva meiner du om å ha felles brannvesen for Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta? Saka skal opp i teknisk utval 15. november. Kommunen skal ta stilling til om det skal greiast ut å ha eit felles brannvesen på Søre Sunnmøre.

Pengar

Kven skal få midlar frå salet av aktivitetshuset på Vikholmen? Levekårsutvalet skal behandle søknadane frå lag og organisasjonar 14. november. 

Bugardsmyrane

Administrasjonen i kommunen foreslår at Bugardsmyrane og Osnessanden bør bli statleg sikra friluftsområde. Fellesrådet skal behandla saka 14. november.