Kulturarrangement

Kultur- og aktivitetskalenderen «Det skjer i Ulstein» samlar Facebook-arrangement frå lokale arrangørar. Sjå kva som rører seg!

Ein sjuk person med skjerf

Vaksinen er spesielt viktig for menneske som har auka risiko for alvorleg influensasjukdom. Kontakt legesenteret for å bestille time. 

Bilde frå Ulsteinvik barneskule

Har du pedagogisk bakgrunn og vil vere lærarvikar? Då vil vi høyre frå deg!

Utsnitt av arkitektforslag til sentrumsutvikling

Korleis kan Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen utviklast? Sjå kva to arkitektgrupper ser føre seg – og fortel oss kva du meiner. 

  

Når kommunane på Søre Sunnmøre no lanserer e-Torg vert det lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg. 

Utsikt frå Hasundhornet

Kom og sjå korleis to arkitektgrupper ser føre seg at Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen kan utviklast. 

Oversiktsbilde over Osnes og Ulsteinvik

Ulstein kjem på ein fin 15. plass i Kommune-NM, der NHO rangerer kommunane i landet etter attraktivitet og lokal vekstkraft.

Nokon skriv på telefonen.

Kortare ventetid for deg, mindre portoutgifter for oss, lågare papirforbruk og klimagassutslepp – det er nokre av gevinstane.

Kart over området som vert påverka i byggeperioden.

Petterbakken vert stengt for trafikk til skulane, bruk i staden Skulevegen. 

 

Det kjem an på kva symptom dei har og kor gamle dei er.