Ulstein kjem ut som den tredje beste av 58 norske kommunar i evalueringa Kommunekompasset. 

Ulstein, Trondheim og Fjell er nominerte til Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for 2019.

Vi har ei rekke Stikk UT!-turar i Ulstein. 

Har du lyst å gjere ein innsats for å rydde i nærmiljøet?  Her finn du oppskrifta.

test

Det fine veret har ført til at det er svært tørt i fleire område i kommunen, som i store delar av landet.

Den nye portalen samlar all informasjon om tilboda i jordmortenesta, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom på ein stad for heile Sjustjerna.

Vi er glade for å få Jørn Hjørungnes som bibliotekleiar i Ulstein!

Kva utfordringar møter innbyggarane våre? Korleis kan innbyggarane og kommunen prøve nye løysingar saman?

Elevar frå Ulstein barneskule og Ulstein ungdomsskule demonstrerte fredag med krav om kamp mot klimagassutslepp. 

Bør kommunen kjøpe fiskerihamna på Flø? Det  er ei av sakene kommunestyret skal ta stilling til 28. mars 2019.