Akrylmaling

Vil du leike med fargar, utfordre deg sjølv, eller prøve noko nytt? Kanskje kople av? Då er dette målarkurset som Ulstein kulturskule arrangerer noko for deg!

Strandrydding

Forbod mot privat fyrverkeri. Forbod mot utslepp av mikroplast frå verft, småbåthamner og badeplassar. Forbod mot offentlege innkjøp av eingongsbestikk i plast. Dette er nokre av punkta i utkastet til ein lokal tiltaksplan for å verne havet mot forsøpling. Administrasjonen tilrår at formannskapet sender planutkastet på høyring. Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapsmøtet 15. januar. 

Mary Breivik

Vi gratulerer Mary Breivik – vinnaren av frivilligprisen for 2018!

Heliumballongar

Frå nyttår blir det forbode å selje heliumballongar på kommunal eigedom. Det er éin av endringane i reglementet for leige av kommunal grunn. 

Vasskran

Gebyra for vatn og avløp skal vedtakast i kommunestyremøtet 13. desember. 

Brannvesen

Bør Søre Sunnmøre ha felles brannvern? Saka har vore oppe i teknisk utval og formannskapet, og 29. november skal kommunestyret handsame saka. Her kan du lese saksdokumenta til møtet. 

Ulstein nye kyrkje

Bør kommunen stille lånegaranti for Ulstein nye kyrkje dersom Ulstein sokn innfrir fem vilkår og dekkjer renter og avdrag til år 2032? Formannskapet skal ta stilling til det den 27. november. 

 

Bugardsmyrane

Bør Bugardsmyrane og Osnessanden bli statleg sikra friluftsområde? Formannskapet skal behandla saka 20. november. 

Ungdomsrådet 2018-2019 1

Om lag 80 ungdommar frå heile fylket har kåra Ulstein til årets ungdomskommune i 2018 i Møre og Romsdal! 

Brannvesen

Kva meiner du om å ha felles brannvesen for Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Ørsta? Saka skal opp i teknisk utval 15. november. Kommunen skal ta stilling til om det skal greiast ut å ha eit felles brannvesen på Søre Sunnmøre.