Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Er nettstaden vår utforma på ein måte som gjer det vanskeleg for deg?

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

 

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå?

Har du problem med å lese teksten, er synstolkinga på bilda våre for dårleg, eller har vi lagt ut filmar utan undertekst?

Sei ifrå!
Vi set stor pris på tilbakemeldingar.

 

Send oss ei melding her

Sjå også tilgjengelegheitserklæringa vår

 

Fleire tilgjengelegheitserklæringar

Ikkje alle sider vi nyttar kommunalt har moglegheit for å legge tilgjengelegheitserklæringa direkte på sida. Vi legg difor desse ut samla her.

Min Kommune: Tilgjengelegheitserklæring
eDialog: Tilgjengelegheitserklæring
Fiks bekymringsmelding: Tilgjengelegheitserklæring
Innsyn: Tilgjengelegheitserklæring

 

 

Ansvarleg for nettstaden