Har du lyst til å vere med på UKM og treng hjelp? UKM Hareid og Ulstein i samarbeid med kulturskulane på øya inviterer til fleire workshopar. 

No kan du søke ferievikariat hos oss. Legg inn ein søknad seinast 1. mars!

Vi vil ha med reiselivsbedrifter, kulturnæringa, gründerar og personar som vil starte kommersiell reiselivsverksemd til verkstadsamling for  å utvikle og forbetre reiselivet i regionen.

 

Kor skal den nye barnehagen i Hasund krins byggast? Det er eit av spørsmåla levekårsutvalet skal uttale seg om 29. januar. 

– Vi inviterer ungdom til idéverkstad på Bell Ungdomsklubb. Bli med på å lage verdens beste UKM, seier dei unge arrangørane Rebecca og Silje. 

– Det er svært gledeleg at Kleven Verft no har landa ein avtale om sal av verftet til ein aktør som tenker industrielt og langsiktig, seier ordførar Knut Erik Engh. 

Korleis du kan bli god til å sove? Det kan du lære om i denne månadens psykologtime på Ulstein bibliotek.

Kommunen og representantar for lokale bedrifter har avtalt å forlenge samarbeidsavtalen mellom skulen og næringslivet. 

Ei mengd idear og synspunkt kom fram då folk frå Hareid og Ulstein kom saman for å diskutere reiseliv 14. januar.

Onsdag ettermiddag 15. januar er det meldt svært høg vasstand i området vårt. Måndag 13. januar og tysdag 14. januar er det meldt høg vasstand.