Offentlege leikeplassar, parkar, utandørs idrettsanlegg med meir i Ulstein er opne. Her ser du kva retningslinjer som gjeld for bruken av dei i koronasituasjonen. 

Det lokale samarbeidsprosjektet «Tilrettelagt opplæringsløp for fagbrev i industrimekanikarfaget» får ei stor løyving frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

Kva betyr dei nasjonale tiltaka mot koronaviruset for kva ein kan gjere i påska? 

Vi vil bidra til digitalt fellesskap og engasjere innbyggarane positivt i koronatida.

Nav har kapasitetsutfordringar på grunn av koronakrisa. Det er opna for å få dagpengar på forskot med utbetaling før påske.

110 personar har registert seg som helsepersonell i Ulstein for å kunne bidra i koronasituasjonen. Dei har brei bakgrunn og kompetanse. 

Kommuneoverlegen presiserer at alle som treng legehjelp må ta kontakt med legetenesta, uansett kva det gjeld.

Helse- og omsorgstenesta vår har lagt om drifta og budd seg på korleis situasjonen kan utvikle seg vidare. Målet er å gi trygge rammer for både bebuarar og tilsette. 

Ulstein kommune har i dialog med kommuneoverlegen vurdert at det ikkje er behov for strengare karantenereglar enn det som er på nasjonalt nivå. Vedtaket er samordna med fleire av nabokommunane. 

Alle tiltaka vi set i verk handlar om å hindre og forseinke smitte. Det gjer vi for å ta vare på dei i lokalsamfunnet og storsamfunnet som toler minst, seier ordførar Knut Erik Engh i denne helsinga.