«Alle skal med i Ulstein»

Pixabay Kontantkassa skal bidra til at fleire barn og unge har råd til å vere med på organiserte fritidsaktivitetar. I Ulstein kan trenarar og leiarar søke om støtte til dette.

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

– Alle barn og unge som vil vere med på fritidsaktivitetar, skal ha moglegheit til det, seier Vedrana Terzic som er prosjektansvarleg for «Alle skal med i Ulstein». 

www.kontantkassa.no er ei støtteordning der trenarar og leiarar på ein enkel og ubyråkratisk måte kan søke om pengar til enkeltpersonar, slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktivitetar, uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon. Støtta kan til dømes verte brukt til å betale kontingent/eigendel, lommepengar til turar, konkurransar og turneringar knytt opp mot ulike fritidsaktivitetar. 

Det er laget/foreininga (idrettslaget, korpset, koret etc.) som kan sende søknaden til kommunen. Ressurspersonar som jobbar i kommunen, som helsesjukepleiarar, miljøterapeutar, rådgivarar, barnevernstenesta m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikkje søke sjølv. 

Her finn du søknadsskjema.

Ulstein er ein av ni kommunar i fylket som er med på ordninga. Det er mogleg å søke om inntil 2.400 kroner i tilskot per person per år. Det er altså mogleg å søke fleire gongar gjennom året for kvar person.

Møre og Romsdal idrettskrets har fått midlar frå Gjensidigestiftelsen til arbeid for å opprette og utvikle dette tilbodet. 

Kommunestyret i Ulstein vedtok i 2019 å bruke 250.000 kroner årleg til førebygging av utanforskap. 50.000 kroner av denne posten går til Kontantkassa. I tillegg bidreg Møre og Romsdal idrettskrets med eit tilsvarande beløp.

Den som søkjer har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltek i aktiviteten det er søkt støtte til, og det er ønske om at to personar går god for søknaden.