UEKF (Ulstein eigedomsselskap KF)

Ulstein eigedomsselskap KF (UEKF) er eigedomsføretaket til Ulstein kommune.

UEKF skal VARETA, SKAPE og UTVIKLE verdiar for Ulstein kommune gjennom gode byggeprosjekt, smart forvaltning og ressurseffektiv drift. Føretaket har som mål å drive ei forretningsmessig-, verdibevarande og kostnadseffektiv eigedomsforvaltning.

Føretaket eig og forvaltar den samla eigedomsmassen til Ulstein kommune, det vil seie alle dei kommunale bygga. Pr. 2021 vil UEKF forvalte ca. 77.500 kvadratmeter bygg, som til dømes:  

  • Kommunale bustader

  • Skular

  • Sjukeheim

  • Barnehagar

  • Administrasjonsbygg (t.d. rådhuset)

  • Kultur- og idrettsbygg

Vakttelefon for kommunale bygg: 982 30 696

Leige kommunal bustad?

Leiing

Aage Christensen - Klikk for stort bilete Per Eide Dagleg leiar - Aage Christensen
Tlf. 958 98 189
aage.christensen@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Heidi Lunde Øvereng - Klikk for stort bilete Per Eide Reinhaldsleiar - Heidi Lunde Øvereng
Tlf. 982 30 691
heidi.lunde.overeng@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Frode Volla - Klikk for stort bilete Per Eide Leiar eigedomsforvaltning - Frode Volla
Tlf. 982 30 697
frode.volla@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Eli-Marte Fjørtoft - Klikk for stort bilete Per Eide Leiar bustad og utleige - Eli-Marte Fjørtoft
Tlf. 954 73 189
eli-marte.fjortoft@ulstein.kommune.no 

 

 

 

 

 

Prosjekt

Idar Brekke - Klikk for stort bilete Per Eide Prosjektleiar - Idar Ove Brekke
Tlf. 982 10 302
idar.ove.brekke@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Anne Hestflått - Klikk for stort bilete Per Eide Prosjektleiar - Anne Hestflått
Tlf. 975 44 425
anne.hestflatt@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Styre

Styret og møtedokumenta deira finn du på Innsyn-sidene til kommunen

Eigarstrategi

I eigarstrategien vår, som kommunestyret har vedteke, kan du lese om rammene for arbeidet vårt(PDF, 2 MB)

Organisasjonskart

Vår organisasjon(PDF, 429 kB)

Årsrapportar

Årsrapport UEKF 2020