Ulstein Eigedomsselskap KF

Ulstein Eigedomsselskap KF

Ulstein Eigedomsselskap KF (UEKF) er eigedomsføretaket til Ulstein kommune.

Bilde av Ulstein Arena i blåtimen – med lys i fleire store vindauge inn til symjebassenga. - Klikk for stort bileteUlstein Arena er eit av bygga Ulstein Eigedomsselskap har vore involvert i, frå planlegging til ferdig bygg, og no vidare med vedlikehald og drift. Ulstein Arena opna i desember 2017, og her er det både badeanlegg, klatrehall, fleirbrukshall og bibliotek. Per Eide

 

UEKF skal VARETA, SKAPE og UTVIKLE verdiar for Ulstein kommune gjennom gode byggeprosjekt, smart forvaltning og ressurseffektiv drift.

UEKF er Ulstein kommune sitt eigedomsføretak og står som overordna ansvarleg forvaltar og driftar av den totale eigedomsmassen til Ulstein kommune. Per 2022 forvaltar UEKF om lag 80 000 kvadratmeter bygg.

UEKF representerer Ulstein kommune ved utvikling av nye byggeprosjekt gjennom prosjektleiing og byggherrefunksjon. 

Ulstein kommune har rolle som bestillar og eigar overfor UEKF. Føretaket er ein del av kommunen som rettssubjekt og kommunestyret er såleis føretaket sitt øvste mynde.

Kontakt

Besøksadresse: Sjøgata 32, 6065 Ulsteinvik
Postadresse: Postboks 143, 6067 Ulsteinvik
Sentralbord: 70 01 75 00
E-post: postmottak@ulstein.kommune.no

Vakttelefon for kommunale bygg: 98 23 06 96

Tilsette i UEKF

Følg oss på Facebook

 

Eigarstrategi

Rammene for arbeidet til UEKF

Styret og møtedokument

Årsrapportar

Årsrapport UEKF 2021

Årsrapport UEKF 2020