Prosjekt

Prosjekt

Ulstein Arena
Ulstein Arena i skumring. Dei store vindauga er opplyste, og du ser inn til bassenget. - Klikk for stort bileteUlstein Arena Per Eide

Ulstein Arena er eit idrettskulturhus med fleirbrukshall, badeanlegg, klatrehall og bibliotek. Bygget er på 10 000 kvadratmeter (BTA), og vart ferdigstilt i 2017.

Ulstein Arena vann Statens pris for byggkvalitet 2018.

 

 

 • Byggherre/tiltakshavar: Ulstien kommune. 
 • Arkitekt: Kund+Slaatto Arkitektor, arkitektkontoret Nils Tveit AS (badefagleg arkitekt)
 • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Interiørarkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter, Aat Vos (konsulent i forprosjekt bibliotek)
 • Entreprenør: Peab - K. Nordang

 

Ulsteinvik barneskule

 

Ulsteinvik barneskule sett frå lufta. - Klikk for stort bileteUlsteinvik barneskule. UEKF

 

 • Nytt skulebygg for småskulen (1.–4. trinn).
 • Bygget inneheld klasserom, grupperom, SFO, administrasjonsavdeling, personalrom og arbeidsplassar for tilsette.
 • Bygget nyttar fjernvarme til oppvarming og kjøling, og også solceller som energikjelde

 

Samarbeidspartnarar: Totalentreprenør HS Rise Bygg AS
Ferdigstilt: Bygget vart tatt i bruk i oktober 2021.
Byggherre: Ulstein Eigedomselskap KF

 

Ulstein brannstasjon
Ulstein brannstasjon. Janne-Marit Myklebust
 • Ny brannstasjon samlokalisert med Sivilforsvaret.
 • Bygget inneheld garasje for bilar, vaskehall, garderobar, vaskeri, verkstad, kontorfaselitetar, treningsrom.
 • Bygget nyttar fjernvarme til oppvarming og kjøling, og også solceller som energikjelde.

 

Samarbeidspartnarar: Totalentreprenør HS Rise Bygg AS
Ferdigstilt: Bygget vart tatt i bruk i februar 2022
Byggherre: Ulstein Eigedomselskap KF

Uteområde ved Hasund skule
Ny leikeplass ved Hasund skule. Janne-Marit Myklebust

Opprusting av uteområdet ved Hasund skule.

Samarbeidspartnarar: Totalentreprise Kompan Norge AS
Ferdigstilt: Tatt i bruk i desember 2022
Byggherre: Ulstein Eigedomselskap KF

Ulsteinhallen
Ulsteinhallen innvendig. Blå løpebane og oransje tjukkasmadrass. Mykje publikum på tribunene. - Klikk for stort bilete Jens Inge Ringstad

Det er ikkje langt frå idé til gjenomføring i Ulstein. Våren 2012 blei tanken om nye Ulsteinhallen og Hødd Arena lansert, og mindre enn tre år seinare stod det flotte anlegget ferdig. Ulsteinhallen er strategisk plassert med tanke på det lokale idrettslivet, den vidaregåande skulen og folkehøgskulen,  og er eit regionalt tyngdepunkt for friidretten. 

Nye Ulsteinhallen er primært ein friidrettshall med 200 meter rundbane og tilrettelagde øvingar som hopp og kast. Midtarealet er tilrettelagd og merka for dei fleste innandørsidrettar, og gode skiljeveggar gir hallen stor fleksibilitet slik at fleire idrettsgreiner kan gå føre seg samtidig. Der er også sykkelbane i hallen, og i tillegg er der garderober, dusjanlegg, lagerrom, kontor og møtelokale i bygget. Bygget har eit utvendig overbygd tribuneanlegg som vender mot Hødd Arena sitt nye kunstgrasanlegg. Hødd Arena stettar krava både for OBOS- og Tippeligaen og har plass til rundt 4000 på dei nye tribunene.

Nye Ulsteinhallen er dimensjonert for å kunne arrangere nasjonale og internasjonale konkurransar i friidrett, og er med sine seks rundbaner ein av to/tre hallar i landet med slik kapasitet.

Kjelde: Ulsteinhallen og Hødd Arena • Byggeindustrien 

Skollebakken 1 - Nye omsorgsbustadar

Skollebakken 1

 • Nye omsorgsbustadar og samlokaliserte kontorfasilitetar for omsorg, heimetenesta og rus/psykiatri
 • Bygget skal innehalde 20 omsorgsbustadar, parkeringskjellar, boder, fellesrom, kontor, garderobar, medisinrom, lager og møterom
 • Bygget skal nytte fjernvarme til oppvarming og kjøling, og skal også ha solceller på tak som energikjelde.

 

Samarbeidspartnar: Totalentreprenør Peab K. Nordang AS.

Ferdigstilt: Bygget er under oppføring. Planlagd ferdigstilling i oktober 2025.

Byggherre: Ulstein Eigedomsselskap KF