Bruk eDialog for trygg innsending til kommunen

Bruk eDialog for trygg innsending til kommunen

Adobestock

Med eDialog kan du trygt svare på brev frå Ulstein kommune, eller du kan sende oss brev og dokument elektronisk på ein trygg måte, sjølv om du ikkje har fått brev frå oss først.

Ønskjer du å sende sikker post til Ulstein kommune utan ei tilhøyrande sak? Dette gjer du også ved å bruke eDialog. Bruk ID-porten (MinID, BankID eller liknande) for å logge deg inn.

 

Kvifor bruke eDialog? 

Med tenesta eDialog kan du vende deg til oss i ein sikker kanal. Det er betre å bruke eDialog enn e-post, fordi e-post kan bli hacka eller stoppa i eit spamfilter, eller saksbehandlaren du sender e-post til, kan vere bortreist. Vi tilrår difor at du brukar eDialog når du skal sende oss noko - uavhengig av om innhaldet er sensitivt eller ikkje.

 

Kva er nytt?

Ulstein kommune sender brev trygt og sikkert til din digitale postboks (Altinn, Digipost eller e-boks).

Frå og med 13.01.2021 har du no høve til å svare på desse breva ved å klikke på lenkja «Svar på denne forsendelsen».

 

 

 

 

 

 

 

– Då kjem det opp eit vindauge for eDialog der du kan skrive inn ei melding og legge ved vedlegg (ver obs på at vedlegga må vere i PDF-format).

Brevet kjem då kjapt og sikkert fram til rett sakshandsamar i kommunen.

 

Vi oppmodar om å ikkje sende sensitiv informasjon på e-post.

 

Kontakt

Eli Marte Dalhaug
fagansvarleg digitalisering
E-post
Mobil 48 15 82 30