Vakttelefonar

Vakttelefonar

  • Teknisk vakt (vatn, avløp og veg) utanom ordinær arbeidstid: 47 60 10 00
  • Brannvakt i Ulstein: 91 11 42 42
  • Legevakt: 116 117
  • Ulstein legesenter: 70 01 89 89
  • UEKF (vakt for kommunale bygg): 98 23 06 96
  • Heimesjukepleie (vakt): 98 23 06 31
  • Veterinær/dyrlege: 70 01 06 54

Kontaktelefonar helse og omsorg

Varsling 24 kan du sjekke at kontaktinformasjonen din er rett, slik at vi kan varsle deg via SMS/e-post om nødvendig.