Eigedomsforvaltning

Eigedomsforvaltning

Ulstein Eigedomsselskap KF eig og forvaltar den samla eigedomsmassen til Ulstein kommune, det vil seie alle dei kommunale bygga.

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

Per 2022 forvaltar UEKF om lag 80 000 kvadratmeter bygg. Eigedomane til føretaket er sjølve uttrykket for byen gjennom skulebygg, kulturbygg, helse- og omsorgsbygg m.m. 

Vakttelefon for kommunale bygg: 98 23 06 96

Kontakt

Frode Volla - Klikk for stort bilete Per Eide Leiar eigedomsforvaltning - Frode Volla
Telefon: 98 23 06 97
E-post: frode.volla@ulstein.kommune.no