Leiing/administrasjon

Leiing/administrasjon

 Vakttelefon for kommunale bygg: 98 23 06 96

Leiing/administrasjon

 

Paul Arne Ulstein - Klikk for stort bilete Per Eide

Dagleg leiar, Paul Arne Ulstein
Telefon: 90 83 64 38
E-post: paul.arne.ulstein@ulstein.kommune.no

 


 

 

 

 

Alf Helge Hide - Klikk for stort bilete Per Eide

Konsulent fag/stab,  Alf Helge Hide
Telefon: 98 23 06 92
E-post: alf.hide@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Heidi Lunde Øvereng - Klikk for stort bilete Per Eide

Reinhaldsleiar, Heidi Lunde Øvereng
Telefon: 98 23 06 91
E-post: heidi.lunde.overeng@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Frode Volla - Klikk for stort bilete Per Eide

Leiar eigedomsforvaltning, Frode Volla
Telefon: 98 23 06 97
E-post: frode.volla@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Eli-Marte Fjørtoft - Klikk for stort bilete Per Eide

Bustadkoordinator, Eli-Marte Fjørtoft
Telefon: 95 47 31 89
E-post: eli-marte.fjortoft@ulstein.kommune.no 

 

 

 

 

 

Trine Sæter - Klikk for stort bilete Per Eide

Rådgivar bustad og utleige,  Trine Sæter
Telefon: 46 88 07 87
E-post: trine.saeter@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Prosjekt

Idar Brekke - Klikk for stort bilete Per Eide

Prosjektleiar, Idar Ove Brekke
Telefon: 98 21 03 02
E-post: idar.ove.brekke@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Anne Hestflått - Klikk for stort bilete Per Eide

Prosjektleiar, Anne Hestflått
Telefon: 97 54 44 25
E-post: anne.hestflatt@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjonskart

 

Organisasjonskart UEKF. For universelt utforma og lesbart organisasjonskart, sjå PDF-fila under bildet. - Klikk for stort bilete

PDF-fil av organisasjonskartet (PPTX, 12 MB)