Leiing/administrasjon

Leiing/administrasjon

 Vakttelefon for kommunale bygg: 98 23 06 96

Leiing/administrasjon

 

Paul Arne Ulstein - Klikk for stort bilete Per Eide

Dagleg leiar, Paul Arne Ulstein
Telefon: 90 83 64 38
E-post: paul.arne.ulstein@ulstein.kommune.no

 


 

 

 

 

Alf Helge Hide - Klikk for stort bilete Per Eide

Konsulent fag/stab,  Alf Helge Hide
Telefon: 98 23 06 92
E-post: alf.hide@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Heidi Lunde Øvereng - Klikk for stort bilete Per Eide

Reinhaldsleiar, Heidi Lunde
Telefon: 98 23 06 91
E-post: heidi.lunde@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Frode Volla - Klikk for stort bilete Per Eide

Leiar eigedomsforvaltning, Frode Volla
Telefon: 98 23 06 97
E-post: frode.volla@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

Bustadkoordinator, Marieke Christiansen
Telefon: 95 47 31 89
E-post: marieke.christiansen@ulstein.kommune.no 

 

Siri Øvrelid Strand - Klikk for stort bilete Per Eide

Rådgivar bustad og utleige,  Siri Øvrelid Strand
Telefon: 48 01 74 60
E-post: siri.ovrelid.strand@ulstein.kommune.no 
 

 

 

 

 

Prosjekt

Idar Brekke - Klikk for stort bilete Per Eide

Prosjektleiar, Idar Ove Brekke
Telefon: 98 21 03 02
E-post: idar.ove.brekke@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Anne Hestflått - Klikk for stort bilete Per Eide

Prosjektleiar, Anne Hestflått
Telefon: 97 54 44 25
E-post: anne.hestflatt@ulstein.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Organisasjonskart

 

Organisasjonskart UEKF. For universelt utforma og lesbart organisasjonskart, sjå PDF-fila under bildet. - Klikk for stort bilete

PDF-fil av organisasjonskartet (PPTX, 12 MB)