Bustad og utleige – bustadsosial teneste

Bustad og utleige – bustadsosial teneste

Vi har fleire typer bustader ulike stader i kommunen. Det er Ulstein Eigedomsselskap (UEKF) som administerer utleige av kommunale bustader.

Bustadsosialt arbeid handlar både om å skaffe bustader til vanskelegstilte på bustadmarknaden og å styrke den enkelte til å meistre buforholdet. UEKF forvaltar og skaffer bustader til vanskelegstilte som er i ein eller fleire av følgande situasjonar:

  • er utan eigen bustad
  • står i fare for å misse bustaden
  • bur i ueigna bustad eller bumiljø

Kontakt

Bustadkoordinator - Marieke Christiansen
Telefon: 95 47 31 89
E-post: marieke.christiansen@ulstein.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

Siri Øvrelid Strand - Klikk for stort bilete Per Eide

Rådgivar bustad og utleige,  Siri Øvrelid Strand
Telefon: 48 01 74 60
E-post: siri.ovrelid.strand@ulstein.kommune.no