Parallelloppdrag Ulsteinvik - Ulshaugen - Holsekerdalen

Klikk for stort bilete 

Ulstein kommune har lyst ut eit parallelloppdrag! Det kom inn 16 spanande tilbod og to arkitektgrupper har blitt valt ut. Desse er Kaleidoscope Nordic AS og Nordic - Office of Architecture.

Oppstartsmøte vart gjennomført onsdag 13.05.2020 med folkemøte/webinar som du kan sjå i opptak på kommunen si Facebook-side. Presentasjonane frå oppstartsmøte finn du lenger ned på sida. 

Om du har innspel til arkitektane kan du sende det til postmottak@ulstein.kommune.no

 

Her kan du sjå Oppgåveprogrammet (PDF, 4 MB). Grunna situasjonen med koronavirus så vil framdriftsplanen bli justert. 

Eit parallelloppdrag er i denne samanhengen eit oppdrag som vert gitt til to tverrfaglege arkitektgrupper for at dei skal teikne framtidsbileter av ein stad og greie ut korleis ein kan arbeide for å realisere visjonane. 
Utgreiingane dannar grunnlag for at ei lokalt forankra og fagleg kompetent vurderingsgruppe kan utarbeide ei tilråding som er basert på lokale føresetnadar. Parallelloppdraget skal bidra til å styrke utviklingskrafta og utvikle samarbeidet mellom næringslivet, innbyggjarane og kommunen, samt legge grunnlaget for områderegulering av sentrum og detaljregulering av Ulshaugen og Holsekerdalen. 

Det vil bli halde eit oppstartsseminar, eit midtvegsseminar og eit sluttseminar. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilskot til prosjektet gjennom regionale utviklingsmidlar og tettstadprogrammet. 

 

På denne sida vil vi samle informasjon til arkitektgruppene og innbyggjarane langs med prosjektet. 

Grunnlagsinformasjon til arkitektgruppene:

 
Omtale av Ulstein:
 
Presentasjonar frå oppstartsmøte:

Nordic (PDF, 5 MB)