..så lever resultata frå parallelloppdraga sine eigne liv vidare både i Noreg og internasjonalt. 

 

Her finn du informasjon om arbeidet med områdereguleringa for Ulsteinvik sentrum

Basert på prosessen som har vore med parallelloppdraget har vurderingsgruppa utarbeida ein evalueringsrapport. 


 

  

Utsnitt av arkitektforslag til sentrumsutvikling

Korleis kan Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen utviklast? Sjå kva to arkitektgrupper ser føre seg – og fortel oss kva du meiner.