Sjå folkemøtet i opptak: Utvikling av sentrum–Ulshaugen–Holsekerdalen

Før folkemøtet var innbyggarar og arkitektar i dialog på Ulstein bibliotek. - Klikk for stort bileteFør folkemøtet var innbyggarar og arkitektar i dialog på Ulstein bibliotek. Svein Arne Orvik Få med deg arkitektskissene over framtidas Ulsteinvik – og gi dine innspel til arbeidet vidare. 

Måndag 22. juni var det folkemøte på Sjøborg kulturhus. Sjå opptaket av møtet på Facebook-sida vår

Vi har engasjert to arkitektgrupper til å lage forslag til korleis sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen kan utviklast vidare. På folkemøtet presenterte arkitektane dei dei har skissert så langt. 

Sjå presentasjonen til Kaleidoscope Nordic AS (PDF, 11 MB)

Sjå presentasjonen til Nordic Office of Architecture (PDF, 31 MB)

No ønsker vi dine innspel og synspunkt før arkitektane skal arbeide vidare med forslaga. Send innspela dine til postmottak@ulstein.kommune.no

Her kan du lese meir om bakgrunnen for arbeidet som arkitektane er i gang med

  

På folkemøtet la Andreas Sundgot fram innspela frå fokusgruppa med ungdommar.  - Klikk for stort biletePå folkemøtet la Andreas Sundgot fram innspela frå fokusgruppa med ungdommar. Svein Arne Orvik

Det kom fram mange konkrete idear og synspunkt som arkitektane og kommunen tek med i det vidare arbeidet.  - Klikk for stort bileteDet kom fram mange konkrete idear og synspunkt som arkitektane og kommunen tek med i det vidare arbeidet. Svein Arne Orvik