Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

Følg med på situasjonen lokalt og få med deg viktig nasjonal informasjon. 

  

NASJONALE RÅD OG REGLARførebygg smitte | avstand og karantene | reiser i innland og utlandrisikogrupperinformation in other languages 

NOREG OPNAR GRADVIS: endra nasjonale tiltak | tidsplan for å bygge ned tiltak 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring Ulstein legesenter på tlf. 70 01 89 89. | Treng du akutt helsehjelp når legesenteret er stengt? Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Status og tiltak i Ulstein 

 

Smitte og testing

  • Det er ikkje påvist koronasmitte i Ulstein sidan månadsskiftet mars/april. Hald deg oppdatert om testing og smitte

  • Har du teikn på luftvegsinfeksjon (nysing, hoste, tung pust og/eller feber)? Ikkje ver saman med eldre eller personar med nedsett immunforsvar. 

 

Støtte 

 

Kultur og fritid

 

Helse og omsorg

 

Skule og barnehage 

 

Andre tenester