Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

Følg med på situasjonen lokalt og få med deg viktig nasjonal informasjon. 

  

NASJONALE RÅD OG REGLAR: sjekk om du bør teste deg | førebygg smitte | samlingar og arrangement | karantene og isolasjon | reiser | risikogrupperendring i nasjonale tiltak | other languages 

VED MISTANKE OM SMITTE

  • Er du sjuk? Hald deg heime. 

  • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test. Ring tlf. 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

  • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret? Ring legevakta på tlf. 116 117. 

  

Status i Ulstein 

 

Smitte og testing

 

Støtte og hjelp

 

Kultur og fritid

 

Helse og omsorg

 

Skule og barnehage 

 

Andre tenester