Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Alt om korona

Vaksine

I Ulstein vaksinerer vi kvar onsdag. Ny status vert lagt ut  ein gong i veka, eller oftare om det er noko nytt å melde.

Status for vaksinering

11.06.2021: Vi har i dag sendt ut innkalling via C19 til alle født til og med 1963. Ber om at alle så raskt som råd går inn på lenka i SMS-en og registrerer seg.

Håper at så mange som mogleg parkerer i sentrum før dei går opp til Reiten. Vi har kalla inn ca. 400 til vaksinering i tidsrommet 10-15 og det er  lite parkeringsplassar.

10.06.2021: 2867 personar i Ulstein har fått første dose med koronavaksine. Av desse har 1573 fått to dosar og er fullvaksinerte. I Ulstein vaksinerer vi no i gruppe 8, og har kome til dei som er fødde i 1960.

Viktig informasjon: Er det nokon som er i risikogruppene, men som ikkje har fått innkalling, ta kontakt med fastlegen din.

Dei som får SMS frå C19 må sjølve opne lenka og bestille seg time - som regel vil timen vere veka etter.

04.06.2021: Det er i dag sendt ut rundt 80 SMS frå C-19 til innbyggjarar i Ulstein, med tilbod om koronavaksine. Det er viktig at alle svarar på denne meldinga, anten dei vil ha vaksine eller ikkje. Dersom de får problem med tenesta, kan de ringe over helga for å avtale time, tlf. 477 54 774.

03.06.2021: 1338 personar i Ulstein er no fullvaksinerte og har fått to dosar koronavaksine. Til saman 2658 har fått første dose. Det er berre Pfizer sin vaksine som vert nytta i Ulstein no. 

Dei som hittil har fått vaksine, skal få dose to om seks veker, men ver obs på at dette vert endra til 12 veker seinare i sommar. Vaksinering skjer på Ulstein helsestasjon på Reiten, og her vil vaksineringa gå føre seg også i heile sommar. Det er uvisst kor mange dosar kommunen får frå veke til veke.

I veke 22 vart vi ferdige t.o.m. prioriteringsgruppe 7, og startar på prioriteringsgruppe 8 komande veke (Aldersgruppa frå 65 år og nedover).

Oppmoding: Er det nokon i risikogruppene som IKKJE har fått SMS med tilbod om vaksine, må dei ta kontakt med fastlegen sin.

Tilbod om time: Vi sender ut SMS via eit program som heiter C-19, omlag ei veke før timen. Vi ber om at den som får SMS går inn på lenka og svarar om dei vil ha vaksine eller ikkje - så fort som mogleg. Det er mykje jobb å ringe til alle som har fått tilbod, men som ikkje svarar.

---

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Ulstein kommune nyttar vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer.

Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten. 

Meir informasjon

Prioritering

Sidan vi får få vaksiner om gangen, skjer vaksineringa etter sentrale retningslinjer for prioritering:

 1. Bebuarar i sjukehjem og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Lista over sjukdommar/tilstandar i punkt 4 – 7 finn du hos FHI (FHI.no).

 

Status for testing og smitte

Oppsummert: 53 personar i Ulstein har testa positivt på korona i år. Totalt i Ulstein om lag 115 sidan mars 2020.

Testing i veke 23

175 personar tok koronatest i Ulstein i veke 23. 

Testing i veke 22

110 personar tok koronatest i Ulstein i veke 22. 

Testing i veke 21

75 personar tok koronatest i Ulstein i veke 21. 

29. mai

Ein person i Ulstein har testa positivt for korona. Vedkomande var nærkontakt til utbrotet i Ålesund og sat i smittekarantene. Test to, dag sju var positiv. To nærkontaktar er sett i smittekarantene.

27. mai

To gjestearbeidarar i Ulstein har testa positivt på korona. Gjestearbeidarane sat i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Til saman fire nærkontaktar er overført frå innreisekarantene i smittekarantene.

Testing i veke 20

135 personar tok koronatest i Ulstein i veke 20. Det har ikkje kome meldingar om at nokon har testa positivt for korona.

Testing i veke 19

161 personar tok koronatest i Ulstein i veke 19.

11. mai

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Vedkomande har ingen symptom, men vart testa i innreisekarantene. Gjestearbeidaren er overført til isolasjon. Personen har ingen nærkontaktar. 

Testing i veke 18

102 personar tok koronatest i Ulstein i veke 18.

9. mai

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Vedkomande var i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ei nærkontakt, også i innreisekarantene, er no i smittekarantene.

5. mai 

Fem gjestearbeidarar i Ulstein fekk tysdag kveld (4. mai) påvist koronasmitte. Dei fem var i innreisekarantene, og sit no i isolasjon. Dei har til saman ni nærkontaktar som er overført til smittekarantene.

Ulstein har til saman seks gjestearbeidarar i isolasjon med koronasmitte no, inkludert personen som testa positivt 30. april. Desse seks har til saman ti nærkontaktar.

Ein annan person i Ulstein er i karantene som følge av smitteutbrotet i Ålesund.

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

 

 

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?
  Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

 •  

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Kultur og fritid

Nye retningslinjer 27. mai 2021 - for sport/fritid: 

 • Ved organisert trening i breiddeidrett og kultur- og fritidsaktivitetar for vaksne over 20 år kan 20 personar vere samla inne, og 30 personar ute.
 • Lag frå små kommunar som ikkje har andre motstandarar i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere, så lenge kommunane er på same smittenivå.

Les meir HER.

Arrangement:

Endra reglar for arrangement på offentleg stad.

Kultur og fritid i Ulstein

Ulsteinbadet

Sjøborg kulturhus og kino

Biblioteket

Bell ungdomsklubb

 

Råd og retningslinjer

Nye nasjonale smitteverntiltak frå fredag 16. april 2021.

Rutinar for besøk på sjukeheimen og omsorgsbustadene på Alvehaugen.  (DOCX, 15 kB)(Gjeldande frå 25. mars 2021).

Her finn du forklaring på ulike karanteneomgrep.

Har du vore ute og reist? Her finn du FHI si oversikt over avgangar der personar som er smitta med korona har vore om bord på fly, skip, tog og buss.

Ulstein kommune følgjer elles dei nasjonale råda og tiltaka mot korona. Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset.
Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Oversikt over nasjonale tiltak frå regjeringa.