Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

Følg med på situasjonen lokalt og få med deg viktig nasjonal informasjon. 

  

NASJONALE RÅD OG REGLAR: sjekk om du bør teste deg | førebygg smitte | samlingar og arrangement | karantene og isolasjon | reiser | risikogrupperendring i nasjonale tiltak | other languages 

VED MISTANKE OM SMITTE

 • Er du sjuk? Hald deg heime. 

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller område med høgt smitte i Noreg? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test. Ring tlf. 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret? Ring legevakta på tlf. 116 117. 

  

Status i Ulstein 

 

Smitte, testing og vaksinasjon

 

Støtte og hjelp

 

Kultur og fritid

 • Sjøborg kino er open

 • Biblioteket er ope

 • Turistinformasjonen på Ulstein Arena er open. 

 • Ulsteinbadet, Idrettshallen og Klivrehallen i Ulstein Arena, Ulsteinhallen og Sjøborg kulturhus er tekne i bruk innanfor smittevernreglane. 

 • Bell Ungdomsklubb og Ung Arena-prosjektet er i drift med ein kombinasjon av digitale tilbod og aktivitetar utandørs.

 • Lokala til frivilligsentralen vert gradvis opna for bruk av lag og organisasjonar. Meir informasjon får du av dagleg leiar på e-post inger.dimmen@ulstein.kommune.no. 

 • BUA utlånssentral er open med ordinære opningstider

 • Arrangement skal ha smittevern

 

Helse og omsorg

 

Skule og barnehage 

 

Andre tenester