Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

Klikk for stort bileteKlargjering av vaksiner ved helsestasjonen i Ulstein. Janne-Marit Myklebust  Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015.

Lokale og nasjonale råd for vinterferien finn du her. 

Usikker på kor mange du kan ha besøk av? Sjå her.

  

Alt om korona

Vaksine

Ny status vert lagt ut kvar onsdag, eller oftare om det er noko nytt å melde.

Status for vaksinering

25. februar 2021: Seks personar i Ulstein fekk første vaksinedose i veke 8. 78 personar fekk andre dose. Det vil seie at det no er 354 personar som har fått ein vaksinedose, og av desse har 192 fått begge dosane. 

Dette gjeld Pfizer-vaksinen.

Kommunen har også fått 100 dosar av vaksinen Astra Zeneca. Folkehelseinstituttet har prioritert denne til helsepersonell under 65 år. Helsepersonellet får vaksinen denne veka.

---

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Ulstein kommune nyttar vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. Det er også venta at kommunen vil få Astra Zeneca-vaksinen.

Vil du vaksinere deg? 

Vi tek kontakt når det er tid for vaksinering. Det er viktig at alle har gjort seg opp ei klar meining om dei ønskjer vaksine eller ikkje når dei vert oppringt. Dei vil då få time.

Når du blir kontakta og får tidspunkt for vaksinering, ber vi deg om å fylle ut eigenerklæringsskjemaet og ta det med ved frammøte for vaksinering. Du vil bli oppringt ei veke før.

Meir informasjon

Prioritering

Sidan vi får få vaksiner om gangen, skjer vaksineringa etter sentrale retningslinjer for prioritering:

 1. Bebuarar i sjukehjem og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Lista over sjukdommar/tilstande i punkt 4 – 7 finn du hos FHI (FHI.no).

 

Information about the corona vaccine i other languages

Status for testing og smitte

[Denne artikkelen vert oppdatert ein gong i veka så sant det ikkje skjer eit større smitteutbrot i kommunen].

Testing i veke 7

Det vart teke 96 koronatestar i veke 7. Det har ikkje kome meldingar om nye positive prøvesvar.

Testing i veke 6

Det var 111 personar som tok koronatest ved legesenteret i veke 6. 

Alle prøvesvara var negative.

Testing i veke 4 og 5

Det vart teke 111 koronatestar i veke 4 og 87 i veke 5.

Alle prøvesvara var negative.

Sist positive prøvesvar

28. januar 2021 

 • Det vart 28. januar påvist koronasmitte blant ein gjestearbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.
 • Det vart gjort 77 testar i Ulstein i veke 3. Alle testsvara var negative. Ingen nye smittetilfelle utover det som er nemnt.

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

Test- og smittestatus sidan 12.03.2020

 • Testar gjorde av legetenesta i Ulstein: 4.772 

 • Positive testresultat (påvist smitte), inkludert testar andre har gjort: 

  • 14 personar som bur i Ulstein  

  • To personar som er folkeregistrert i Ulstein, men som bur og er testa ein annan stad 

  • 69 arbeidarar frå andre land 

  • To personar som bur i Hareid 

  • Tre personar som bur i Herøy  

 

 

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?
  Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 •  

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Kultur og fritid

Lokale retningslinjer for trening/fritidsaktivitet

Det har kome fleire spørsmål til kommuneoverlegen i Ulstein om høve til å trene i gymsal/treningshall for vaksne som på privat basis har faste grupper. Med tanke på at treningssenter er opne, vedtek kriseleiinga slike retningliner for trening i gymsal/hall for vaksne. Det vert opna for at grupper på inntil 10 personar kan organisere trening inne om desse vilkåra vert oppfylt:

 • Grupper på inntil 10 personar.
 • 1 ansvarleg person må vere kontaktperson og føre lister over kven som deltek på kvar trening.
 • Det må vere mogleg å halde minst 1 meter avstand til andre,- helst 2 meter.
 • Kontaktidrett er ikkje tillate i desse gruppene.
 • Vanlege smittereglar om reinhald, handvask gjeld også her.

 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei treng heller ikkje halde 1-meteren når det er naudsynt for å drive aktiviteten.
 • Barn og unge kan trene både ute og inne, men kampar, cupar, stemne osb. må framleis utsetjast.

 

 • Sjøborg kino er open

 • Biblioteket er ope

 • Turistinformasjonen på Ulstein Arena er open. 

 • Ulsteinbadet, Idrettshallen og Klivrehallen i Ulstein Arena, Ulsteinhallen og Sjøborg kulturhus er tekne i bruk innanfor smittevernreglane. 

 • Bell Ungdomsklubb og Ung Arena-prosjektet er i drift med ein kombinasjon av digitale tilbod, aktivitetar utandørs og aktivitetar innandørs for kohortar.

 • Lokala til frivilligsentralen vert gradvis opna for bruk av lag og organisasjonar. Meir informasjon får du av dagleg leiar på e-post inger.dimmen@ulstein.kommune.no. 

 • BUA utlånssentral er open med ordinære opningstider

Råd og retningslinjer

Lokale og nasjonale råd for vinterferien finn du her. 

Råd for besøk finn du her.

Ulstein kommune følgjer elles dei nasjonale råda og tiltaka mot korona. Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset.
Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Oversikt over nasjonale tiltak frå regjeringa, oppdatert etter endringar for innreise frå 29. januar.

Lokale retningslinjer for innetrening/ trening i hall for vaksne

 • Det har kome fleire spørsmål til kommuneoverlegen i Ulstein om høve til å trene i gymsal/treningshall for vaksne som på privat basis har faste grupper. Med tanke på at treningssenter er opne, vedtek kriseleiinga slike retningliner for trening i gymsal/hall for vaksne. Det vert opna for at grupper på inntil 10 personar kan organisere trening inne om desse vilkåra vert oppfylt:
  • Grupper på inntil 10 personar.
  • Ein ansvarleg person må vere kontaktperson og føre lister over kven som deltek på kvar trening.
  • Det må vere mogleg å halde minst 1 meter avstand til andre,- helst 2 meter.
  • Kontaktidrett er ikkje tillate i desse gruppene.
  • Vanlege smittereglar om reinhald, handvask gjeld også her.