Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015.

Har du vore ute og reist? Her finn du FHI si oversikt over avgangar der personar som er smitta med korona har vore om bord på fly, skip, tog og buss.

Usikker på kor mange du kan ha besøk av? Sjå her.

  

Alt om korona

Vaksine

I Ulstein vaksinerer vi kvar onsdag. Ny status vert lagt ut  ein gong i veka, eller oftare om det er noko nytt å melde.

Status for vaksinering

7. april 2021: 1207 personar i Ulstein har fått første vaksinedose.359 har også fått andre dose. Vi bruker berre Pfizer sin vaksine. Det er seks veker mellom første og andre dose.

Les også: No kallar vi inn til vaksinering via sms

Innbyggjarar fødde i 1946, og nokre fødde i 1947, er kalla inn til vaksinering i veke 14. Vi vaksinerer også folk i risikogruppene langsmed, etter alder. Totalt om lag 220 personar. 

Vi har om lag 250 dosar for veke 15. 

31. mars 2021: 124 fekk første dose med vaksine i dag, og ein person fekk andre dose. 

25. mars 2021: Onsdag 24. mars vart det gjort 150 ny-vaksineringar. Alle har fått vaksinen frå Pfizer. No er 865 personar i Ulstein vaksinert med første dose, og 355 har fått andre dose. Onsdag vart innbyggjarar fødde i 1943 vaksinerte.

Vaksineringa held fram også i påska. Alle som skal inn då har allereie fått telefon om det. Når vi startar med vaksinering av folk under 75 år, sender vi SMS til dei som får tilbod om vaksine.

23. mars 2021: Vi vaksinerer i tråd med FHI. Vi held på med aldersgruppa 84-75 år. Deretter tek vi høgrisikogruppene, og så aldersgruppa 74 – 65 år .Sidan kjem vanleg risikogruppe under 65 år. Denne veka kjem vi til aldersgruppa 78 år og neste veke ned til 76 år. 

---

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Ulstein kommune nyttar vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har bestemt at vaksinering med AstraZeneca vert sett på pause.Les meir her.  

Vil du vaksinere deg? 

Vi tek kontakt når det er tid for vaksinering. Det er viktig at alle har gjort seg opp ei klar meining om dei ønskjer vaksine eller ikkje når dei vert oppringt. Dei vil då få time.

Når du vert kontakta og får tidspunkt for vaksinering, ber vi deg om å fylle ut eigenerklæringsskjemaet og ta det med ved frammøte for vaksinering. Du vert oppringt ei veke før.

Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten. 

Meir informasjon

Prioritering

Sidan vi får få vaksiner om gangen, skjer vaksineringa etter sentrale retningslinjer for prioritering:

 1. Bebuarar i sjukehjem og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Lista over sjukdommar/tilstandar i punkt 4 – 7 finn du hos FHI (FHI.no).

 

Status for testing og smitte

11. april

Ein person busett i Ulstein har testa positivt på korona. To elevar i barneskulen er nærkontaktar, og dette gjer at fjerdetrinn på Ulsteinvik skule og ei åttandeklasse på ungdomsskulen er i ventekarantene. I tillegg er to treningsgrupper frå Aktiv trening Varleite definert inn som nærkontaktar, då vedkomande var på trening tysdag og torsdag. To av Hødd sine fotballag er også i ventekarantene, det gjeld dei som var på trening med g13 og g14 fredag og laurdag.

Smittekjelda er ukjent.

Dei som er i ventekarantene må vente til nærkontaktane har fått negativt svar på første test før dei er ute av karantenen.

I Ulstein er også ei klasse på Ulstein vidaregåande i ventekarantene, knytt til eit smittetilfelle i Ørsta.

Testing veke 13

Det vart testa 270 personar i Ulstein i veke 13.

7. april

Tre personar i Ulstein har testa positivt på korona. To av personane har vore i smittekarantene som nærkontaktar til eit kjent smittetilfelle på Hareid. Dei to er no overført frå karantene til isolasjon. Her er det ingen nye nærkontaktar, då dei to har vore i karantene.

Også ein tredje person har testa positivt. Smitten her kjem truleg frå Austlandet, då vedkomande har besøkt familie der i påska. Også familien på Austlandet har testa positivt for korona. Her er det to nærkontaktar som kjem i smittekarantene, ein i Ulstein og ein på Hareid.

4. april

Ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Personen har 13 nærkontaktar som no er sett i karantene.

Smittekjelda er førebels ukjent. 

2. april

Ytterlegare to personar i Ulstein har testa positivt for korona. Dei to er nærkontaktar med personen som fekk påvist smitte 31. mars. Dei har vore i karantene som følge av dette, og er no i isolasjon. 

20 andre som er i karantene i Ulstein, grunna smittetilfelle andre stadar på Sunnmøre, har testa negativt på første test. 

31. mars kl. 19.30

Det har kome melding om at ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Tre andre i Ulstein er i karantene som følge av dette. Personen skal ikkje ha fleire nærkontaktar i Ulstein, men det er også sett i gang smittesporingsarbeid i Herøy, der den koronasmitta har arbeidsplassen sin.

Dette smittetilfellet har ikkje samanheng med meldingane tidlegare i dag, om fleire som er i smittekarantene og i ventekarantene.

Dei tre i karantene vert testa skjærtorsdag, 1. april.

 

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

Smittestatus sidan 12.03.2020

 • Positive testresultat (påvist smitte), inkludert testar andre har gjort: 

  • 19 personar som bur i Ulstein  

  • To personar som er folkeregistrert i Ulstein, men som bur og er testa ein annan stad 

  • 69 arbeidarar frå andre land 

  • To personar som bur i Hareid 

  • Tre personar som bur i Herøy  

 

 

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?
  Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

 •  

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Råd og retningslinjer

Rutinar for besøk på sjukeheimen og omsorgsbustadene på Alvehaugen.  (DOCX, 15 kB)(Gjeldande frå 25. mars 2021).

Påbod om munnbind på ferjer og hurtigbåtar.

Ulstein kommune følgjer elles dei nasjonale råda og tiltaka mot korona. Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset.
Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Oversikt over nasjonale tiltak frå regjeringa.