Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Hald deg oppdatert om stoda lokalt og få med deg viktig nasjonal informasjon. 

  

NASJONALE RÅD OG REGLARførebygg smitte | avstand og karantene | risikogrupperreiser i innland og utland | information in other languages 

NOREG OPNAR GRADVIS: endra nasjonale koronatiltak | tidsplan for å bygge ned tiltak 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring Ulstein legesenter på tlf. 70 01 89 89. | Treng du akutt helsehjelp når legesenteret er stengt? Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Status og tiltak i Ulstein 

 

Smitte

  • Ni personar som bur i Ulstein har fått påvist koronasmitte, alle er no friskmelde. Vi har ikkje hatt påvist smitte i Ulstein sidan månadsskiftet mars/april. Hald deg oppdatert om testing og smitte

  • Har du teikn på luftvegsinfeksjon (nysing, hoste, tung pust og/eller feber)? Ikkje ver saman med eldre eller personar med nedsett immunforsvar. 

 

Støtte 

 

Skule, barnehage, kultur, fritid 

 

Helse og omsorg

 

Andre tenester