Oversikt over smittetilfelle i Ulstein sidan mars 2020

korona, koronavirus, koronatesting, corona - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik

Her finn du samlesida vår om koronasituasjonen

Meldingar om testing og smitte mv.

 

September 2021

Oppsummert per 16.09.2021: Tre personar i Ulstein har fått påvist korona i september.

 

16. september

Denne veka har kommunen tilbydd kohorttesting på 10. klassetrinn på ungdomsskulen og på 7. klassetrinn på alle barneskulane.

Vi har no fått svar på alle testane. Ingen positive.

15. september

Ulstein kommune har fått melding om to nye tilfelle av koronasmitte. Fem nærkontaktar er sett i karantene. Smittesporing pågår.

Testing veke 36

245 personar tok koronatest i Ulstein i veke 35. 

9. september

Ein person har testa positivt for korona. Vedkomande er ein gjestearbeidar som var i innreisekarantene, og som no er overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

Kommunen har også fått svar på kohorttestane frå 10. trinn (fire klasser) på ungdomsskulen. Alle er negative.

Testing veke 35

230 personar tok koronatest i Ulstein i veke 35.

August 2021

Oppsummert per 25.08.2021: Atten personar i Ulstein har fått påvist korona i august.

25. august

Alle bebuarar og tilsette som var nærkontaktar etter smittetilfellet i Holsekerdalen (17. august) har testa negativt på test to. Besøksrutinane og drifta er difor tilbake på normalt nivå.

20. august

Ulstein kommune fekk torsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Personen er knytt til eit kjent tilfelle og var allereie i karantene. Vedkomande er overført til isolasjon. Ingen nye nærkontaktar.

18. august

To personar i Ulstein fekk 17. august påvist koronasmitte. Ein av dei to har vore på jobb i Holsekerdalen 20 og Ulshaugen. Dei andre tilsette har testa negativt på hurtigtest, men Holsekerdalen 20 og Ulshaugen er stengt i ei veke framover som førebyggjande tiltak. Smittevegen er ukjend.

Fem personar er i smittekarantene, i tillegg til nokre av personalet og bebuarane.

Dei som er fullvaksinerte er fritekne for karantene. Det er også lov å ta med bebuarar ut, dersom bebuarane er fullvaksinerte. Dei kan gå tur og/eller følgje pårørande heim om dei ønskjer det.

14. august

Laurdag har Ulstein kommune fått melding om at seks personar er smitta av koronaviruset. Dei seks var allereie i karantene og er overført til isolasjon. Ei nærkontakt er sett i karantene.

14. august

Ulstein kommune fekk fredag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Personen sat allereie i karantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

13. august

Ulstein har fått melding om tre nye koronatilfelle. To av dei sat allereie i karantene og er overført til isolasjon. Eitt tilfelle har ukjent smitteveg. Totalt er det om lag 35 nærkontaktar.

Mellom anna er jentelaget til Hødd17 sett i karantene.

Frå før ha Ulstein fire andre i isolasjon.

Tre av dei totalt sju som no er i isjolasjon, var innom Brygga Sportsbar laurdag kveld, 7. august. Alle som var i lokalet på same tid har fått SMS med oppmoding om å teste seg.

11. august

Ulstein fekk tysdag kveld (10. august) melding om tre nye koronasmitta. To av dei smitta har vore på reise saman innanlands.

Den tredje var også på reise innanlands for tre veker sidan. Vedkomande har hatt lette symptom i etterkant.

Totalt er seks nærkontaktar sett i karantene.

Testing i sommar

184 personar tok koronatest i Ulstein i veke 31.

122 personar tok koronatest i Ulstein i veke 30.

95 personar tok koronatest i Ulstein i veke 29.

80 personar tok koronatest i Ulstein i veke 28.

3. august

Ein person i Ulstein har testa positivt for korona. Vedkomande var i karantene, men er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

1. august

Ulstein fekk laurdag melding om eit nytt smittetilfelle. Dette har samanheng med smitteutbrotet i Ørsta/Volda, der over 100 personar har fått stadfesta koronasmitte siste veka. Vedkomande sat i karantene og er overført til isolasjon. To nærkontaktar er sett i karantene. 

Eit av tilfella som vart meldt 30.juli, som det vart jobba med smittesporing på, viser seg å vere smitte etter reise til austlandet. 

Til saman er det no sju personar i karantene i Ulstein.

Juli 2021

Oppsummert: Ni personar i Ulstein fekk påvist korona i juli.

 

30. juli

To personar i Ulstein har fått påvist koronasmitte. Ein av dei var i karantene, men er no overført til isolasjon. Denne personen er knytt til eit av tilfella som vart meldt i Ulstein 21. juli.

Det vert jobba med smittesporing knytt til det andre tilfellet som er meldt.

30. juli

Åtte nye personar i Ulstein er i karantene som følgje av smitteutbrotet i Ørsta/Volda. Per 29. juli var det registrert 81 smittetilfelle i dei to kommunane denne veka.

29. juli

Tre personar i Ulstein er sett i smittekarantene i samband med koronautbrotet i Ørsta/Volda. Dei tre er nærkontaktar til eit smittetilfelle i Volda. Siste veka er det registrert 31 koronatilfelle i Ørsta/Volda.

24. juli

To personar har testa positivt for korona. Dei to var allereie i karantene og er no overført til isolasjon. Tilfella er knytt til eit av smittetilfella som vart meldt 21 juli. Det er ingen nye nærkontaktar som må i karantene.

I tillegg er seks personar i Ulstein i karantene i samband med eit smittetilfelle i Volda.

22. juli

To personar har testa positivt for korona. Dei to var allereie i karantene og er no overført til isolasjon. Dei er knytt til eit av smittetilfella som vart meldt 21. juli, der ein person har vore på leir/reise annan stad i Noreg. Det er snakk om delta-varianten av koronaviruset.

21. juli 

Nok ein person i Ulstein har testa positivt for korona. Vedkomande har vore på jobb ein annan stad i landet, og testa seg ved retur til Ulstein. To nærkontaktar er i karantene. Det er snakk om delta-varianten av koronaviruset.

21. juli 

Ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Personen har vore på leir ein annan stad i Noreg. Seks nærkontaktar i Ulstein er sett i karantene. Alle leirdeltakarane er også sett i karantene. Det er snakk om delta-varianten av koronaviruset.

14. juli 

Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde melder at vi no har fått svar på test 2 på dei som sit i karantene i karantene i samband med smittetilfellet som vart meldt 6. juli. Alle har testa negativt - både dei 10 heimbuande i Ulstein, i tillegg til dei 10 andre som kjem frå andre kommunar i landet. Dei tjue nærkontaktane er no ute av karantene.

Personen som hadde testa positivt for korona 6. juli er frisk og nærast symptomfri. Vedkomande slepp ut av isolasjon i kveld. 

8. juli 2021

Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde melder at vi no har fått svar på første test på dei 10 som sit i karantene i samband med smittetilfellet som vart meldt 6. juli. Alle har testa negativt.
 

6. juli 2021

Ein person i Ulstein har testa positivt for korona. Vedkomande har vore på ferie ein annan stad i Noreg og er no sett i isolasjon. Tjue nærkontaktar, derav 10 frå Ulstein, er sett i karantene.

Testing i veke 27

94 personar tok koronatest i Ulstein i veke 26.

Juni 2021

Oppsummert: Ingen nye smittetilfelle i juni.

 

Testing i veke 26

82 personar tok koronatest i Ulstein i veke 26.

Testing i veke 24

116 personar tok koronatest i Ulstein i veke 24.

Testing i veke 23

175 personar tok koronatest i Ulstein i veke 23. 

Mai 2021

Oppsummert: Ti personar testa positivt for korona i Ulstein i mai 2021, ni av dei tilreisande gjestearbeidarar.

 

Testing i veke 22

110 personar tok koronatest i Ulstein i veke 22. 

Testing i veke 21

75 personar tok koronatest i Ulstein i veke 21. 

29. mai

Ein person i Ulstein har testa positivt for korona. Vedkomande var nærkontakt til utbrotet i Ålesund og sat i smittekarantene. Test to, dag sju var positiv. To nærkontaktar er sett i smittekarantene.

27. mai

To gjestearbeidarar i Ulstein har testa positivt på korona. Gjestearbeidarane sat i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Til saman fire nærkontaktar er overført frå innreisekarantene i smittekarantene.

Testing i veke 20

135 personar tok koronatest i Ulstein i veke 20. Det har ikkje kome meldingar om at nokon har testa positivt for korona.

Testing i veke 19

161 personar tok koronatest i Ulstein i veke 19.

11. mai

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Vedkomande har ingen symptom, men vart testa i innreisekarantene. Gjestearbeidaren er overført til isolasjon. Personen har ingen nærkontaktar. 

Testing i veke 18

102 personar tok koronatest i Ulstein i veke 18.

9. mai

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Vedkomande var i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ei nærkontakt, også i innreisekarantene, er no i smittekarantene.

5. mai 

Fem gjestearbeidarar i Ulstein fekk tysdag kveld (4. mai) påvist koronasmitte. Dei fem var i innreisekarantene, og sit no i isolasjon. Dei har til saman ni nærkontaktar som er overført til smittekarantene.

Ulstein har til saman seks gjestearbeidarar i isolasjon med koronasmitte no, inkludert personen som testa positivt 30. april. Desse seks har til saman ti nærkontaktar.

Ein annan person i Ulstein er i karantene som følge av smitteutbrotet i Ålesund.

April 2021

Oppsummert: 16 personar testa positivt for korona i Ulstein i april 2021, av desse var sju tilreisande gjestearbeidarar.

 

Testing veke 17

115 personar tok koronatest i Ulstein i veke 17.

30. april

 • Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Personen var i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Vedkomande har ingen symptom. Ei nærkontakt er overført frå innreisekarantene til smittekarantene.

26. april

 • Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Personen var i innreisekarantene, og testa positivt på test to. Vedkomande er overført til isolasjon. Der er ingen nye nærkontakter.

26. april

Tre personar i Ulstein er i smittekarantene og 13 russ er i ventekarantene i samband med koronautbrotet i Ålesund.

Sunnmørsposten opplyser at det er snakk om 41 smittetilfelle i Ålesund sidan torsdag, og at det ikkje er kontroll på smitta. Det vert m.a. oppmoda om at folk som har vore på Toldboden og Dråpe Kaffehus er merksame på symptom, og også elles om dei har vore i Ålesund siste dagane.

26. april

110 personar tok koronatest i veke 16.

 

20. april 2021

 • Ein gjestearbeidar i Ulstein har testa positivt for korona. Personen sat i innreisekarantene, men er no overført til isolasjon. Ei nærkontakt er overført frå innreisekarantene til smittekarantene.

Elles har alle som har testa seg i samband med utbrotet ved Aktiv trening Varleite avlagt negativ koronatest, og utbrotet ved senteret vert dermed sett på som avslutta. Det var to personar som hadde trent ved senteret veka etter påske som fekk påvist smitte, men ingen andre er smitta.

Testing veke 15

I veke 15 tok 307 personar koronatest i Ulstein.

17. april 2021

 • Fem gjestearbeidarar i Ulstein har testa positivt for korona. Dei fem sat i innreisekarantene, men er no overført til isolasjon. Sju andre er sett i karantene.

13. april 2021

 • To personar har fått påvist korona i Ulstein, 13. april. Personane var allereie i smittekarantene, og er no overført til isolasjon.

I det eine tilfellet er der ingen nye nærkontaktar som hamnar i karantene.

Den andre personen var på Aktiv trening på Varleite samstundes med smittetilfellet frå 11. april, og har også testa positivt for korona. Fire personar tilknytt denne personen er overført frå ventekarantene til smittekarantene.

Smittekjelda for dei to smitta på treningssenteret er ukjend. Det vert difor oppmoda om at alle som var innom senteret i førre veke, frå og med tysdag 6. april, er raske med å teste seg dersom dei får symptom.

13. april 2021

Dei to elevane i grunnskulen som er nærkontakt til smittetilfellet i Ulstein 11. april, har testa negativt på første test. Dei er framleis i karantene, men dette vil seie at alle som er i ventekarantene ved Ulsteinvik barneskule (fjerdetrinn) og Ulstein ungdomsskule (ei åttandeklasse), i tillegg til Hødd g13 og g14 er ute av ventekarantene.

Det vert framleis gjort undersøkingar for å finne smittekjelda til dette smittetilfellet.

35 personar er i smittekarantene i Ulstein.

Testing veke 14

Det vart teke 357 koronatestar i veke 14.

11. april 2021

 • Ein person busett i Ulstein har testa positivt på korona.

To elevar i barneskulen er nærkontaktar, og dette gjer at fjerdetrinn på Ulsteinvik skule og ei åttandeklasse på ungdomsskulen er i ventekarantene. I tillegg er to treningsgrupper frå Aktiv trening Varleite definert inn som nærkontaktar, då vedkomande var på trening tysdag og torsdag. To av Hødd sine fotballag er også i ventekarantene, det gjeld dei som var på trening med g13 og g14 fredag og laurdag.

Smittekjelda er ukjent.

Dei som er i ventekarantene må vente til nærkontaktane har fått negativt svar på første test før dei er ute av karantenen.

I Ulstein er også ei klasse på Ulstein vidaregåande i ventekarantene, knytt til eit smittetilfelle i Ørsta.

 

Testing veke 13

Det vart testa 270 personar i Ulstein i veke 13.

7. april 2021

 • Tre personar i Ulstein har testa positivt på korona. To av personane har vore i smittekarantene som nærkontaktar til eit kjent smittetilfelle på Hareid. Dei to er no overført frå karantene til isolasjon. Her er det ingen nye nærkontaktar, då dei to har vore i karantene.
 • Også ein tredje person har testa positivt. Smitten her kjem truleg frå Austlandet, då vedkomande har besøkt familie der i påska. Også familien på Austlandet har testa positivt for korona. Her er det to nærkontaktar som kjem i smittekarantene, ein i Ulstein og ein på Hareid.

4. april 2021

 • Ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Personen har 13 nærkontaktar som no er sett i karantene. Smittekjelda er førebels ukjent. 

2. april 2021

 • Ytterlegare to personar i Ulstein har testa positivt for korona. Dei to er nærkontaktar med personen som fekk påvist smitte 31. mars. Dei har vore i karantene som følge av dette, og er no i isolasjon. 

20 andre som er i karantene i Ulstein, grunna smittetilfelle andre stadar på Sunnmøre, har testa negativt på første test. 

Mars 2021

Oppsummert: Ein smitta i Ulstein i mars 2021.

 

31. mars kl. 19.30

 • Det har kome melding om at ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Tre andre i Ulstein er i karantene som følge av dette. Personen skal ikkje ha fleire nærkontaktar i Ulstein, men det er også sett i gang smittesporingsarbeid i Herøy, der den koronasmitta har arbeidsplassen sin.

Dette smittetilfellet har ikkje samanheng med meldingane tidlegare i dag, om fleire som er i smittekarantene og i ventekarantene.

Dei tre i karantene vert testa skjærtorsdag, 1. april.

31. mars 2021 

Det er fleire personar i Ulstein som er i karantene.

 • I samband med ein smitta frå Hareid, er det sju frå Ulstein som er i smittekarantene, og to som er i ventekarantene.
 • I samband med smitte på Larsnes i Sande, er åtte personar i smittekarantene.
 • I samband med smitte i Ålesund, er sju personar i smittekarantene.
 • To yngre fotballag i Ulstein er også i ventekarantene.

Testing i veke 12

280 personar tok koronatest i Ulstein i veke 12. Det har ikkje kome melding om positive prøvesvar.

24. mars 2021

Alle dei 20 i karantene har testa negativt på begge testane dei har tatt. 17 fekk svar i helga som var, og dei tre siste tok test måndag. Det er ingen registrert smitta eller i karantene i Ulstein per 24. mars.

Testing i veke 11

185 personar tok koronatest i Ulstein i veke 11. Det har ikkje kome melding om positive svar.

20. mars 2021

Av dei 20 i karantene i Ulstein, tok 17 test nummer to fredag 19. mars. Alle dei er no svart ut negative. Dei tre siste tek test over helga.

17. mars 2021

Alle dei 20 som er i karantene i Ulstein har fått svar på første koronatest. Alle prøvesvara var negative. Dei 20 er i karantene som følge av eit smitteutbrot knytt til Volda vidaregåande skule. 

Alle saman skal teste seg igjen mot slutten av veka. Elles har kommunen ingen nye smitta eller nye i karantene.

15. mars 2021

20 personar i Ulstein er sett i karantene som følge av smitteutbrotet i Ørsta/Volda. I alt fem klasser frå Volda vidaregåande skule var saman på Ørsta kulturhus onsdag, og fredag kom det melding om at ein av elevane er smitta med korona. 

Til saman er det no registrert tre smitta blant elevane, og over 150 personar er sett i karantene. Av desse bur rundt 40 i andre kommunar enn Ørsta/Volda. Ulstein kommune har fått svar på 15 koronaprøver, og alle var negative. Dei siste fem har teke koronatest i løpet av søndagen/måndagen, og prøvesvar er venta om kort tid.

10. mars 2021 

 • Ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Personen har vore i utlandet på arbeidsreise, og er i innreisekarantene. To nærkontaktar har testa negativt, men skal halde fram med å vere i karantene til dei kan legge fram ein negativ test nummer to, om nokre dagar.
Februar 2021

Oppsummert: Ingen smittetilfelle i Ulstein i februar 2021.

 

Testing i veke 9

140 personar tok koronatest ved Ulstein legesenter i veke 9. Det har ikkje kome melding om positive prøvesvar.

Testing i veke 8 

Det vart teke 72 koronatestar i veke 8. Alle prøvene var negative.

Testing i veke 7 

Det vart teke 96 koronatestar i veke 7. Det har ikkje kome melding om nye positive prøvesvar.

Testing i veke 6 

Det var 111 personar som tok koronatest ved legesenteret i veke 6.  Alle prøvesvara var negative.

Testing i veke 4 og 5 

Det vart teke 111 koronatestar i veke 4 og 87 i veke 5.

Januar 2021

Oppsummert: 28 personar i Ulstein testa positivt for korona i januar 2021, av desse var 27 tilreisande gjestearbeidarar.

 

28. januar 2021 

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein ny gjestearbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.
 • Det vart gjort 77 testar i Ulstein i veke 3. Alle testsvara var negative. Ingen nye smittetilfelle utover det som er nemnt.

27. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein ny gjestearbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

26. januar 2021

 • Det vart gjort 77 testar i Ulstein i veke 3. Alle testsvara var negative. Ingen nye smittetilfelle utover det som er nemnt.

24. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant to nye gjestearbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Begge har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

23. januar 2021

 • Det er i helga påvist koronasmitte blant ein ny gjestearbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

 

20. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant to nye gjestearbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Dei har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.
 • Det vart gjort 154 testar i Ulstein i veke 2. Alle testsvara var negative. Ingen nye smittetilfelle utover det som er nemnt.
 • 84 personar fått koronavaksine i Ulstein kommune. 

18. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein nye gjestearbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Fire nærkontaktar er satt i karantene.

17. januar 2021

 • Det er i helgen påvist koronasmitte blant fire nye gjestearbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Alle har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ein nærkontakt er satt i karantene.

13. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant to nye gjestearbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personane har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar
 • Det er også påvist koronasmitte blant ein som har vore i utlandet. Personen har vore i innreisekarantene sidan ankomst og sit no i isolasjon. Ingen nærkontaktar. (Denne var tidlegare rapportert inn som gjestearbeidar ved ein glipp. Dette er no retta opp.)
 • Totalt har vi 17 smittetilfelle som er i isolasjon.

11. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein ny gjestearbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.
 • Totalt har vi 14 smittetilfelle som er i isolasjon.
 • Det vart gjort 306 testar i Ulstein i veke 1. Alle testsvara var negative. Ingen nye smittetilfelle utover det som er nemnt.

10. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant tre nye arbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Alle har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.
 • Totalt har vi 13 smittetilfelle som er i isolasjon.

8. januar 2021

 • Det blei i går påvist koronasmitte blant tre nye arbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Alle har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Alle i reisefølget til to av dem er satt i smittekarantene.
 • Det blei i dag påvist koronasmitte blant ytterlegare fem nye arbeidarar som har vore i innreisekarantene. Dei er no overført til isolasjon
 • Totalt har vi 10 smittetilfelle i Ulstein kommune etter nyttår og som no er i isolasjon.

6. januar 2021

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant to arbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Begge har vore i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ein nærkontakt er satt i karantene.
November 2020

Oppsummert: 18 personar testa positivt for korona i Ulstein i november 2020, av desse var 16 tilreisande gjestearbeidarar.

 

29. november 2020

 • Oppdatering smittetilfelle:
  • Ein nærkontakt har testa positivt. Personen har vore i karantene sidan 24. november, men er no satt i isolasjon.
  • Eleven på vidaregåande har testa negativt igjen. Elevar og tilsette på Ulstein vidaregåande skule er no ute av karantene.
 • Det vart gjort 122 testar i Ulstein i veke 48. Ingen nye smittetilfelle utover det som tidlegare er nemnt. 

26. november 2020

 • Oppdatering smittetilfelle: Vi har fortsatt berre eitt lokalt smittetilfelle. Alle nærkontaktar til personen som er smitta har testa negativt. Dette inkluderer også ungdommen som er elev ved Ulstein vidaregåande skule. I samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), vil klassa ha karantene fram til nytt testresultat føreligg. Vi kjem att når vi fått resultatet.

25. november 2020

 • Nytt smittetilfelle: Vi har i dag fått påvist smitte hjå ein forelder til ein elev ved Ulstein vidaregåande skule. Nærkontakter til forelderen og klassa med elevar og lærarar er sett i karantene. Smittekjelda er kjend og har samanheng med smitteutbrotet i Volda. Smittesporingsteamet jobbar vidare med nærkontaktar og smittesporing. 

23. november 2020

 • Det vart gjort 138 testar i Ulstein i veke 47. Ingen nye smittetilfelle utover det som tidlegare er nemnt. 
 • Siste positive test for nokon frå/i Ulstein var 18. november.

19. november 2020

 • Det vart gjort 167 testar i Ulstein i veke 46. Ingen nye smittetilfelle utover det som tidlegare er nemnt.

18. november 2020

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein ny arbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene. Personen hadde negativ test tatt 72 timar før ankomst til Noreg, men ny test ved ankomst viste seg å vere positiv. Personen er no overført til isolasjon.      

 • Det er fortsatt ikkje påvist smitte blant andre enn utanlandske arbeidarar. 

 • Helsetenesta samarbeider godt og tett med bedriftene om testing, smittesporing og oppfølging.

17. november 2020

 • Vi har fått melding om eit nytt smittetilfelle. Personen er ein utanlandsk arbeidarar som har vore i innreisekarantene. Personen er no overført til isolasjon.

 • Det er totalt 8 personar i isolasjon i Ulstein kommune i dag. 

14. november 2020

 • Vi har fått melding om eit nye smittetilfelle. Personen er ein utanlandsk arbeidarar som har vore i innreisekarantene. Personen er no overført til isolasjon. . 

 • Det er fortsatt totalt 10 personar i isolasjon i Ulstein kommune i dag. 

12. november 2020

 • Vi har fått melding om eit nye smittetilfelle. Personen er ein utanlandsk arbeidarar som har vore i innreisekarantene. Personen er no overført til isolasjon.

 • Det er fortsatt totalt 12 personar i isolasjon i Ulstein kommune i dag. 

11. november 2020

 • Vi har fått melding om to nye smittetilfelle. Personane er utanlandske arbeidarar som har vore i nærkontaktkarantene. Dei er no overført til isolasjon

 • Det er totalt 12 personar i isolasjon i Ulstein kommune i dag. 

9. november 2020

 • Det vart gjort 183 testar i Ulstein i veke 45. Ingen nye smittetilfelle utover det som tidlegare er nemnt.

8. november 2020

 • Vi har fått melding om tre nye smittetilfelle. Personane er utanlandske arbeidarar som har vore i innreisekarantene og no er i isolasjon.  

6. november 2020

 • Vi har fått melding om eit nytt smittetilfelle. Personen er ein utanlandsk arbeidar som har vore i innreisekarantene og no er i isolasjon. Nærkontaktar er satt i karantene. 

5. november 2020

 • Vi har fått melding om to nye smittetilfelle. Begge er utanlandske arbeidarar som har vore i innreisekarantene sidan dei ankom Noreg førre veke. Begge er no i isolasjon. 

4. november 2020

 • Vi har fått melding om tre nye smittetilfelle. Den eine personen var i innreisekarantene allereie da han var i reisefølget til ein tidlegare smitta. Dei to andre personane er utanlandske arbeidarar som er komen til kommunen. Alle er no i isolasjon. 

2. november 2020

 • Vi har fått melding om at ein utanlandsk arbeidar som er komen til kommunen, har fått positivt svar på koronatesten på Vigra. Vedkomande har vore i innreisekarantene og er no i isolasjon. Reisefølget til vedkomande sit i karantene. 

 • Det vart gjort 251 testar i Ulstein i veke 44. Ingen nye smittetilfelle utover det som tidlegare er nemnt.

 • Ein person som er folkeregistrert i Ulstein, men bur og er testa ein annan stad har fått positivt svar. 

Desember 2020

Oppsummert: Tre personar testa positivt for korona i Ulstein i desember 2020.

 

28. desember 2020

 • Det vart gjort 270 testar i Ulstein i veke 52. Alle testsvara var negative.

21. desember 2020

 • Det vart gjort 224 testar i Ulstein i veke 51. Alle testsvara var negative.

17. desember 2020

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein ny arbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen hadde negativ test tatt 72 timar før ankomst til Noreg og har vore i innreisekarantene sidan innreise. Ny testdag dag 7 etter ankomst var test positiv. Personen er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar. 

16. desember 2020

 • Det vart gjort 121 testar i Ulstein i veke 50. Alle testsvara var negative.
 • Det er totalt 1 person i isolasjon i Ulstein i dag.

8. desember 2020

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein student som har kome frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene sidan heimkomst og er no i isolasjon. Alle reglar er fulgt så ingen nærkontaktar.

7. desember 2020

 • Det vart gjort 124 testar i Ulstein i veke 49. Ingen nye smittetilfelle!

2. desember 2020

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant ein ny arbeidar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Personen har vore i innreisekarantene. Personen hadde negativ test tatt 72 timar før ankomst til Noreg, men ny test ved ankomst viste seg å vere positiv. Personen er no overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.
 • Det vil seie at det er totalt tre kjente smittetilfelle i Ulstein no, 2 lokale tilfelle og 1 utlanlandsk arbeidar.
Oktober 2020

Oppsummert: 23 personar i Ulstein fekk påvist korona i oktober 2020. Dei 23 var tilreisande gjestearbeidarar.

 

30. oktober 2020

 • Ein elev ved Ulstein ungdomsskule og ein elev ved Ulstein vidaregåande skule er sette i karantene. Grunnen er at dei har hatt nærkontakt med ein person som seinare har fått påvist koronasmitte etter å ha blitt testa ein annan stad i landet. 

 • Dei to elevane er testa. Smittevernteamet i kommunen avventar resultatet av testane og vil sette i verk nye tiltak dersom det vert behov for det. 

 • Oppdatering kl. 19: Dei to elevane har fått negative testsvar, det vil seie at det ikkje er påvist smitte. 

29. oktober 2020

 • Det er i dag påvist koronasmitte blant fem nye arbeidarar som har reist til Ulstein kommune frå utlandet. Dei fem er blant dei som har vore i innreisekarantene. No er dei fem isolerte. 22 personar er no isolerte i kommunen. 

 • Det er ikkje påvist smitte blant andre enn utanlandske arbeidarar. 

 • Helsetenesta samarbeider tett med bedriftene om testing, smittesporing og oppfølging av dei involverte. 

28. oktober 2020

 • To nye arbeidarar som har reist frå utlandet til Ulstein kommune, har no testa positivt for koronaviruset. Begge sat i innreisekarantene frå dei kom, og etter at testsvara kom, er dei sette i isolasjon. Dei to har svært få symptom. Helsetenesta i kommunen følger situasjonen deira. Til saman 17 personar er no isolerte. 

27. oktober 2020

 • Det vart gjort 119 testar i Ulstein i veke 43. 15 personar testa positivt, slik det tidlegare er meldt. Det gjeld arbeidarar som har reist inn frå utlandet. Dei andre andre testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

26. oktober 2020

 • Ytterlegare seks arbeidarar som har reist inn frå utlandet, har testa positivt for koronaviruset og er isolerte. Til saman 14 tilreisande arbeidarar sit no i isolasjon i Ulstein kommune. 101 personar i reisefølga deira er sette i karantene av kommuneoverlegen. 

 • Dei seks som no har testa positivt, har kome i tre ulike reisefølge som har reist etter nasjonale reglar med innreisekarantene. Reisefølga kom via Ålesund lufthamn, dels i eigen buss og eigne bilar frå flyplassen og fram til Ulstein kommune, dels med buss til Valderøya og hurtigbåt til Hareid og deretter i bil til Ulstein kommune. 

 • Legetenesta i kommunen og bedriftene arbeider fortløpande med oppfølging og smittesporing. Dei som er sette i karantene i kommunen vår, har ikkje løyve av bedriftene til å gå i butikkar. Det nasjonale regelverket gir personar i karantene lov til å handle inn mat og medisinar. Personar som er sette i isolasjon pga. påvist smitte, har ikkje lov til å forlate heimen. 

23. oktober 2020

 • Seks nye arbeidarar som har reist inn frå utlandet, har testa positivt for koronaviruset. Dei seks og reisefølget deira kom med eigen buss frå Ålesund lufthamn og hit til Ulstein onsdag 21. oktober. Etter det har dei vore i karantene, og dei seks som har testa positivt, er i isolasjon. 

22. oktober 2020

 • Tre nye arbeidarar som har reist inn frå utlandet, har testa positivt for koronaviruset i Ulstein. Dei tre er isolerte. Alle i reisefølga deira har vore i karantene sidan dei kom. 

20. oktober 2020

 • Det vart gjort 137 testar i Ulstein i veke 42. To personar testa positivt, slik det vart meldt 12. og 15. oktober. Dei andre andre testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

15. oktober 2020

 • Vi har fått melding om at ein utanlandsk arbeidar som er komen til kommunen, har fått positivt svar på koronatesten. Vedkomande har vore i innreisekarantene og er no i isolasjon. Reisefølget til vedkomande sit i karantene. 

12. oktober 2020

 • Det vart gjort 74 testar i Ulstein i veke 41. Ein person busett i Herøy testa positivt, Herøy kommune står for arbeidet med smittesporing. Dei 73 andre testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

5. oktober 2020

 • Det vart gjort 108 testar i Ulstein i veke 40. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 
September 2020

Oppsummert: To personar i Ulstein fekk påvist korona i september 2020, ein av dei i utlandet.

 

30. september 2020

 • Ein person busett i Ulstein har fått påvist koronasmitte under ei arbeidsreise i utlandet. Vedkomande er framleis i utlandet og vert sittande i isolasjon der. Vedkomande drog til utlandet i starten av september og vart mest sannsynleg smitta utanlands.  

29. september 2020

 • Det vart gjort 94 testar i Ulstein i veke 39. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

22. september 2020

 • Det vart gjort 140 testar i Ulstein i veke 38. 1 person testa positivt, slik vi melde 18. september. 139 testsvar er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei. 

18. september 2020

 • Ein person busett i Ulstein er no påvist smitta av koronaviruset. Vedkomande fekk smitten utanfor Møre og Romsdal og har sidan vore i isolasjon. 

16. september 2020

 • Det vart gjort 142 testar i Ulstein i veke 37. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

8. september 2020

 • Det vart gjort 187 testar i Ulstein i veke 36. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 
August 2020

Oppsummert: Eitt smittetilfelle i Ulstein i august 2020.

 

31. august 2020 

 • Det vart gjort 182 testar i Ulstein i veke 35. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

25. august 2020

 • Det vart gjort 124 testar i Ulstein i veke 34. 1 person testa positivt, slik vi melde 20. august. 123 testsvar er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei. 

20. august 2020

 • For første gong sidan slutten av mars er det no oppdaga eit nytt tilfelle av koronasmitte i Ulstein. Det er ein person som nyleg kom hit for å jobbe, som no har testa positivt.

 • Vedkomande har ingen symptom og er ikkje sjuk. Han har berre hatt nærkontakt med fire andre, som er kollegaene hans. Dei fire andre er også testa, og testane er negative.

 • Alle fem har vore i karantene sidan dei kom hit, og dei er no isolerte. 

17. august 2020

 • 143 personar vart testa i Ulstein i veke 33. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

11. august 2020

 • 85 personar vart testa i Ulstein i veke 32. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

3. august 2020

 • 32 personar vart testa i Ulstein i veke 31. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 
Juli 2020

Oppsummert: Ingen smitta i Ulstein i juli 2020.

 

27. juli 2020

 • 43 personar vart testa i Ulstein i veke 30. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

20. juli 2020

 • 43 personar vart testa i Ulstein i veke 29. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

13. juli 2020

 • 50 personar vart testa i Ulstein i veke 28. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

6. juli 2020

 • 36 personar vart testa i Ulstein i veke 27. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

3. juli 2020

 • 31 personar vart testa i Ulstein i perioden 22.–30. juni. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 
Juni 2020

Oppsumert: Ingen smitta i Ulstein i juni 2020.

 

17. juni 2020

 • Vi har fått svar på 14 testar som vart gjorde 15. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

15. juni 2020

 • Vi har fått svar på 11 testar som vart gjorde 12. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

12. juni 2020

 • Vi har fått svar på 21 testar som vart gjorde 10. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

10. juni 2020

 • Vi har fått svar på ti testar som vart gjorde 8. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

9. juni 2020

 • Vi har fått svar på åtte testar som vart gjorde 5. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

4. juni 2020

 • Vi har fått svar på seks testar som vart gjorde 2. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

 • Vi har fått svar på seks testar som vart gjorde 29. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

 • Vi har fått svar på ein test som vart gjort 27. mai. Den er også negativ.

Mai 2020

Oppsummert: Ingen smitte i Ulstein i mai 2020.

 

29. mai 2020

 • Vi har fått svar på 21 testar som vart gjorde 27. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

28. mai 2020

 • Vi har fått svar på åtte testar som vart gjorde 25. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

25. mai 2020

 • Vi har fått svar på åtte testar som vart gjorde 22. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

20. mai 2020

 • Vi har fått svar på 34 testar som vart gjorde 18. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

18. mai 2020

 • Vi har fått svar på 11 testar som vart gjorde 15. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

15. mai 2020

 • Vi har fått svar på 20 testar som vart gjorde 13. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

12. mai 2020

 • Vi har fått svar på sju testar som vart gjorde 11. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

11. mai 2020

 • Vi har fått svar på 14 testar som vart gjorde 8. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

8. mai 2020

 • Vi har fått svar på 17 testar som vart gjorde 6. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

6. mai 2020

 • Vi har fått svar på ni testar som vart gjorde 4. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

4. mai 2020

 • Vi har fått svar på ni testar som vart gjorde 30. april. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 
April 2020

Oppsummert: To personar i Ulstein fekk påvist koronasmitte i april 2020.

 

30. april 2020

 • Vi har fått svar på 13 testar som vart gjorde 28. april. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

27. april 2020

 • Vi har fått svar på sju testar som vart gjorde 23. april, alle er negative. Det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

23. april 2020

 • Vi har fått melding om at ein person som er folkeregistrert i Ulstein, er testa ein annan stad og har fått påvist koronasmitte. Vedkomande oppheld seg ikkje i Ulstein no og har ikkje vore her på fleire månader. 

 • Alle svara vi har fått på testar som er gjorde i Ulstein den siste veka, er negative. Det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

16. april 2020

 • Det er gjort 13 testar dei siste tre dagane. Vi har fått svar på tre, og dei er negative, det vil seie at dei tre personane ikkje er smitta av koronaviruset.

 • To nye personar busette i Ulstein er friskmelde. Det inneber at alle dei ni som tidlegare har fått påvist viruset, no er friskmelde. 

14. april 2020

 • Vi har fått svar på fire testar som vart gjorde i påskehelga. Alle er negative, det vil seie at dei fire personane ikkje er smitta av koronaviruset.

 • Elles er to nye personar no friskmelde og ute av isolasjon. 

9. april 2020

 • Vi har fått svar på dei ni testane som vart tekne tidlegare i veka. Alle ni svara er negative, det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

2. april 2020

 • Fire personar som tidlegare har hatt koronaviruset er no erklært friske og dermed ute av isolasjon.

 • Vi har elles fått svar på åtte nye testar. Dei er alle negative, det vil seie at personane ikkje er smitta av viruset. 

1. april 2020

 • Det er no påvist to nye smittetilfelle blant busette i Ulstein. Dei to nye tilfella er personar som er testa fordi dei har hatt nærkontakt med tidlegare smittetilfelle. Dei smitta er isolerte og personar dei har hatt nærkontakt med, er i karantene. 

 • Alle smittetilfelle vert spora for å finne smittekjelda. Det er rimeleg sikkert at kjeldene (utanlands og innanlands) er funne for smittetilfella i Ulstein, opplyser legetenesta. Til saman har fem tilsette i helse- og omsorgstenesta vår fått påvist smitte. Helsepersonell er blant gruppene det vert prioritert å teste. 140 personar er til no testa av legetenesta vår. 

Mars 2020

Oppsummert: 10 smitta i mars 2020

 

31. mars 2020

 • I dag har vi fått svar på 14 av 19 testar som vart gjorde måndag 30. mars. Blant desse er det ein positiv (smitta) og 13 negative testresultat (ikkje smitta). Vi ventar svar på dei siste fem i morgon. 

 • Blant dei 19 som vart testa 30. mars, var det 16 personar med tilknyting til tidlegare smittetilfelle. Tre av personane er i gruppene det elles vert prioritert å teste. 

30. mars 2020

 • Det er påvist eit nytt tilfelle av koronasmitte blant busette i Ulstein. Det er gjort smittesporing for å finne ut kvar kjelda til smitten er, men det er framleis ukjent kvar personen har vorte smitta. Den smitta personen er isolert og andre i husstanden er i karantene. 

27. mars 2020

 • I dag har det kome to nye positive svar (påvist smitte) på testar som er utførde ved Ulstein legesenter. Det gjeld ein person som er busett i Hareid og ein som er busett i Herøy

25. mars 2020

 • Det er no påvist to nye smittetilfelle blant testane som er gjorde i Ulstein. Dei to personane har fått smitten i Noreg, men det er førebels ukjent kvar og når dei vart smitta. Dei to arbeider i helse- og omsorgstenesta i Ulstein. Tilsette i helse- og omsorgstenesta er blant gruppene det vert prioritert å teste. 

 • Dei to personane er ikkje alvorleg sjuke. Dei har vore i karantene sidan dei vart sjuke og er no isolerte. Det er sett i verk tiltak overfor dei som har hatt nærkontakt med dei. Smitteverntiltaka i helse- og omsorgsetaten er no forsterka, mellom anna er dagtilbodet stengt inntil vidare og brukarane får anna hjelp. 

22. mars 2020

 • Det er no registrert eit nytt tilfelle av påvist smitte. Også dette gjeld ein yngre person. Vedkomande har vore i utlandet og har vore isolert etter heimkomsten. 

20. mars 2020

 • Det er eit nytt tilfelle av påvist smitte. Det er ein yngre person som har testa positivt. Vedkomande har vore i utlandet og har vore isolert etter heimkomsten. 

17. mars 2020

 • Tysdag 17. mars er dei to første smittetilfella i Ulstein påviste. Det er to yngre personar i same husstand som har testa positivt for koronaviruset. Dei har vore i utlandet saman. Dei har vore i heimekarantene og held fram med isolering i heimen. Dei er ikkje alvorleg sjuke. 

 • Dei positive testane kjem etter at vi 16. mars sende inn 24 prøver til analyse. Vi har fått svar på 21 av prøvene: 19 negative og altså 2 positive. 

 

Gå til sida med siste nytt og oppdatert informasjon til innbyggarane om koronaviruset