Vaksinehistorikk

17. februar 2021: 

348 har fått første dose med vaksine. Av desse har 114 også fått dose to.

Vidare plan: Omsorg held fram med dose to på sine brukarar. 

Kommunen er no ferdig med vaksineringa av aldersgruppa over 85 år, og held fram med 75-85 år, og tek dei eldste først.

Alle får telefon frå helsestasjonen.

Svært få takkar nei til vaksinen, og fleire av dei som takka nei til vaksine ved telefonoppringing, har ombestemt seg i ettertid, og ønskjer likevel vaksine, noko dei sjølvsagt får.

10. februar 2021: 

282 personar i Ulstein har fått første dose med vaksine. Av desse har 84 også fått dose to.

Vi held fram i veke sju med innbyggjarar over 85 år. Alle vil verte oppringt.

Omsorgsetaten vaksinerer no sine brukarar med dose to.

5. februar 2021:

Totalt 198 personar har fått vaksine i Ulstein. 48 av desse også fått dose 2.

I neste veke held vaksineringa fram. Omsorg held fram med å vaksinere sine

brukarar, i tilegg til noko helsepersonell, og personar over 85 år vil verte kalla

inn for vaksinering. Alle som skal få vaksine vert ringt opp av kommunen.

Det er venta at kommunen får 30 nye vaksinedosar i veke 6.

3. februar 2021:

I veke 5 starta vaksinering av innbyggjarar i Ulstein som ikkje bur i institusjon,

og som er over 85 år.

Ulstein kommune har fått 18 vaksinedosar i veke 5, og får 30 nye i veke 6.

Til no har alle som får tilbod om vaksine vorte oppringt, men kommunen vil

etter kvart gå over til å sende brev.