Vaksinehistorikk

17. mars 2021: 

715 personar har fått første dose med vaksine i Ulstein kommune, av desse har 355 fått to dosar. 

Kommunen har akkurat kome i gang med vaksineringa av dei som er fødde i 1940. Kommunen tek kontakt på telefon til alle som får tilbod om vaksine. Det er berre Pfizer-vaksinen som vert nytta.

10. mars 2021: 

664 personar i Ulstein kommune har fått første dose med koronavaksine. Av desse har 340 fått to dosar. Kommunen ventar god leveranse av vaksinar komande veke, både av Pfizer-vaksinen og Astra Zeneca, og vil prioritere desse etter retningslinjer frå Folkehelseinstituttet. Astra Zeneca var tidlegare godkjent for vaksinasjon for personar frå 65 år og nedover, men er no likestilt med Pfizer-vaksinen og kan verte gitt til alle.
Kommunen vil ta kontakt på telefon med dei som får tilbod om vaksine.

Helsestasjonen melder at dei no kallar inn folk fødde i 1939 og 1940 til vaksinasjon i veke 11. Desse får Pfizer-vaksinen. I tillegg kallar dei inn folk frå risikogrupper, etter prioritering frå fastlegane. Desse frå Astra Zeneca-vaksinen. Det også framleis jobba med vaksinering av helsepersonell og anna risikopersonell, som t.d. brannmannskap.

03. mars 2021

536 personar i Ulstein kommune har fått første dose med koronavaksine. Av desse er det 269 som har fått to dosar.

Ulstein kommune har god tilgang på Astra Zeneca-vaksinen, og helsepersonell under 65 år er prioritert. Kommunen får også hundre nye dosar av denne vaksinen neste veke. Helsepersonell som ev. ikkje har vorte kontakta, kan ringe helsestasjonen for avtale. 

Også private aktørar, som optikarar, fysioterapeutar og kiropraktorar vert no prioritert for vaksine. Personar i enkelte risikogrupper skal også verte prioritert for vaksine i tida framover, etter tilvising frå fastlege.

Vaksineringa av eldre går seint. Denne veka fekk kommunen ingen nye Pfizer-vaksiner, og neste veke får vi atten dosar til nyvaksineringar, i tillegg til dei som skal få dose to.

Kommunen er ferdige med vaksineringa av dei som er 85 år, og byrjar no på dei som er 84 år. Men det går sakte, grunna dårleg tilgang på Pfizer-vaksiner.

25. februar 2021: 

Seks personar i Ulstein fekk første vaksinedose i veke 8.

78 personar fekk andre dose. Det vil seie at det no er 354 personar som har fått ein vaksinedose, og av desse har 192 fått begge dosane. Dette gjeld Pfizer-vaksinen.

Kommunen har også fått 100 dosar av vaksinen Astra Zeneca. Folkehelseinstituttet har prioritert denne til helsepersonell under 65 år. Helsepersonellet får vaksinen denne veka.

17. februar 2021: 

348 har fått første dose med vaksine. Av desse har 114 også fått dose to.

Vidare plan: Omsorg held fram med dose to på sine brukarar. 

Kommunen er no ferdig med vaksineringa av aldersgruppa over 85 år, og held fram med 75-85 år, og tek dei eldste først.

Alle får telefon frå helsestasjonen.

Svært få takkar nei til vaksinen, og fleire av dei som takka nei til vaksine ved telefonoppringing, har ombestemt seg i ettertid, og ønskjer likevel vaksine, noko dei sjølvsagt får.

10. februar 2021: 

282 personar i Ulstein har fått første dose med vaksine. Av desse har 84 også fått dose to.

Vi held fram i veke sju med innbyggjarar over 85 år. Alle vil verte oppringt.

Omsorgsetaten vaksinerer no sine brukarar med dose to.

5. februar 2021:

Totalt 198 personar har fått vaksine i Ulstein. 48 av desse også fått dose 2.

I neste veke held vaksineringa fram. Omsorg held fram med å vaksinere sine

brukarar, i tilegg til noko helsepersonell, og personar over 85 år vil verte kalla

inn for vaksinering. Alle som skal få vaksine vert ringt opp av kommunen.

Det er venta at kommunen får 30 nye vaksinedosar i veke 6.

3. februar 2021:

I veke 5 starta vaksinering av innbyggjarar i Ulstein som ikkje bur i institusjon,

og som er over 85 år.

Ulstein kommune har fått 18 vaksinedosar i veke 5, og får 30 nye i veke 6.

Til no har alle som får tilbod om vaksine vorte oppringt, men kommunen vil

etter kvart gå over til å sende brev.