Førehandsrøysting i Ulstein

Førehandsrøysting i Ulstein

Frå 10. august til 8. september er det mogleg å røyste til kommunestyre- og fylkestingsvalet ved å førehandsrøyste. Du finn oss på Ulstein Arena!

Når du førehandsrøyster kan du røyste i alle kommunar i heile landet, uavhengig av kvar du bur til vanleg. På valdagen må du røyste i kommunen du er folkeregistrert.

I Ulstein har vi førehandsrøysting på Ulstein bibliotek kvardagar mellom klokka 09.00 og 16.00. Unntaket er tysdag 5. september og torsdag 7. september. Då held vi ope frå 07.00–20.00.

Laurdag 2. september finn du oss også på Blåhuset og Amfi frå klokka 11.00–14.00.

Her finn du oversikt over røysting ved institusjonar og skular.

Lurer du på kven du skal røyste på?

Listene for Ulstein finn du her

Listene for Møre og Romsdal fylke finn du her

Kjem du frå ein annan kommune eller eit anna fylke finn du vallistene på deira nettsider.

Kontakt

Janne-Marit Myklebust
kommunikasjonsrådgivar
E-post
Telefon 70 01 75 00
Mobil 97 08 92 85
Harald Øvereng
avd. ingeniør driftsavd.
E-post
Mobil 92 01 31 79