Planar og styringsdokument

Planar og styringsdokument

  

 

Budsjett og økonomiplanar


Delegering

 

Etikk

 

Flagging


Finans

 

Helse, omsorg, sosial

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Levekårsplan (PDF, 243 kB)

Plan for habilitering og rehabilitering

Alkoholpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

Bustadpolitisk handlingsplan 2021-2024 (PDF, 2 MB)

Reglement for handel utanom fast utsalsstad frå kommunal eigedom i Ulsteinvik (PDF, 517 kB)

Folkehelseoversikt (PDF, 8 MB)

Leve heile livet - Ulstein kommune sitt referansedokument (PDF, 1008 kB)

Plan for legetenesta 2022–2026 (PDF, 3 MB)

Plan for førebygging av omsorgssvikt og utvikling av åtferdsvanskar (PDF, 2 MB) (2022)

Veteranplan (2024)

 

Kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi (PDF, 532 kB)

Strategi for innbyggardialog (PDF, 766 kB)

 

Kultur og fritid

 

Nyskaping/innovasjon

Strategi for nyskaping (PDF, 2 MB)

 

Overordna beredskap

 

Politivedtekter

 

Planlegging

Kommuneplanen

Kommunal planstrategi (PDF, 3 MB)

Tettstadanalyse Ulsteinvik 1999 (PDF, 13 MB)

Tettstedsutvikling i Ulsteinvik 2006 (PDF, 8 MB)

Ulsteinvik 2046 – strategiar og tiltak for sentrumsutvikling (PDF, 5 MB)

 

Miljø, klima og samfunn

Tiltaksplan mot plast og marin forsøpling (PDF, 807 kB)

Handlingsdel til klimaplan 2019-2022 (PDF, 139 kB)

Klimaplan for Ulstein kommune 2011–2014 (PDF, 15 MB)

Hovudplan avløp 2019-2029 (PDF, 15 MB)

 

Landbruk


Skule og barnehage

Kvalitetsplan for grunnskulen (PDF, 2 MB)

Skulebehovsplan (PDF, 5 MB)

Barnehageplan (PDF, 900 kB)

 

Strategisk utvikling

Kommunekompasset 2019 (PDF, 2 MB)


Politikk

Politisk reglement (PDF, 2 MB)

Strategi for innbyggardialog (PDF, 766 kB)

 

Årsrapportar

 


Økonomi og investering