Alkoholpolitisk handlingsplan

Ulstein kommunestyre vedtok alkoholpolitisk handlingsplan 2020–2024 i kommunestyremøtet 13.2.2020. 

 

Nye søknadar etter 13.2.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020–2024 gjeld for nye søknadar om sals- og skjenkeløyve som vert behandla etter vedtaksdato 13.2.2020 (PDF, 718 kB)

 

For løyve vedtatt før 13.2.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016–2020 gjeld for eksisterande sals- og skjenkeløyve vedtatt før 13.2.2020 (PDF, 312 kB). Eksisterande løyve gjeld inntil det vert gjort nye vedtak.