Koronaviruset: siste nytt i Ulstein og oppdatert informasjon til innbyggarane

Klikk for stort bilete Centers for Disease Control and Prevention Det er påvist koronasmitte i Ulstein. Hald deg oppdatert og sjå kva reglar og råd som gjeld nasjonalt og lokalt. 

  

Nasjonal informasjon


FØREBYGG SMITTE VED Å 

  • vaske hendene ofte og nøye
  • halde to meters avstand til andre
  • ikkje vere fleire enn fem i lag 
  • unngå å hoste ut i lufta 
  • halde deg heime viss du er sjuk
  • respektere reglane for karantene og isolasjon 

Les meir om smittevern, risikogrupper, karantene m.m. på helsenorge.no.
Other languages: Get information in more than 20 languages

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET

  • Er du sjuk? Hald deg heime. 
  • Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Ulstein legesenter, tlf. 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagane). 
  • Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? Ring legevakta på 116 117. 
  • Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MEIR NASJONAL INFORMASJON 

 

Lokale tiltak og status i Ulstein 

 

Smittesituasjonen

 

Generelle råd

 

Skule, barnehage, kultur, fritid 

 

Helse og omsorg

 

Andre tiltak


Situasjonen endrar seg stadig. Hald deg jamleg oppdatert på denne sida. Tiltaka våre gjeld inntil vidare.