Koronaviruset: Følg politiske møte på nett

Klikk for stort bileteTalarstolen på Ulstein rådhus Svein Arne Orvik Koronasituasjonen gjer at det ikkje er mogleg å vere fysisk til stades i politiske møte. Du som innbyggar er velkomen til å følge med på møta på nett. 

 
På grunn av smittevern mot koronaviruset vert møta i folkevalde organ halde som fjernmøte med video. Slik er det inntil vidare. Møta som var var planlagde i mars/april har fått nye datoar. 

 

Lenker til videomøte

Følg lenkene for å vere publikum i møta. I avsnittet lenger nede får du rettleiing til korleis du koplar deg til. 

(Er du folkevald og møtedeltakar, får du tilsendt andre lenker til møta.)

 

Kople til møte

 

Teknisk informasjon

  • Løysinga fungerer med dette utstyret: pc, Mac, smarttelefon/nettbrett (Apple og Android) 

  • Løysinga fungerer ikkje med dette utstyret: Chromebook 

  • Unngå nettlesaren Internet Explorer. 

 

Rettleiingar

 

Forskrift om fjernmøte

 

På grunn av koronasituasjonen er det fastsett ei ny nasjonal forskrift om fjernmøte