Partia i kommunestyret

Sju parti er representerte i kommunestyret i Ulstein i perioden 2019–2023.

Dei 25 plassane i kommunestyret er fordelte slik: Framstegspartiet 6, Arbeidarpartiet 5, Høgre 5, Kristeleg Folkeparti 3, Senterpartiet 3, Venstre 2, Sosialistisk Venstreparti 1. 

Her finn du kontaktinformasjonen til alle som sit i kommunestyret.

Knut Erik Engh (Frp) er ordførar og Stian Lehmann Scheide (H) er varaordførar.

 

Gruppemøte

Dei vekene det er kommunestyremøte, har kvart parti gruppemøte, vanlegvis tysdag kl. 19. På gruppemøta førebur kvart enkelt parti seg til kommunestyremøtet. Til vanleg er møta på rådhuset. 

Om du har ei sak du vil ta opp med eit parti i gruppemøtet: Kontakt gruppeleiaren. Kontaktinformasjonen finn du nedanfor. 

 

Kontaktinformasjon til partia

 

Arbeidarpartiet

Lokallagsleiar: Hanne Notøy, tlf. 975 58 816, e-post: hannen71@gmail.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Renathe Rossi-Kaldhold, tlf. 948 81 303, e-post: rbrossi77@hotmail.com

 

Framstegspartiet

Lokallagsleiar: Alf Johan Antonsen, tlf. 908 29 705 , e-post: alf-johan.antonsen@kleven.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Alf Johan Antonsen, tlf. 908 29 705 , e-post: alf-johan.antonsen@kleven.no

 

Høgre

Lokallagsleiar: Håvard Stave, tlf. 906 15 698, e-post: haavard.stave@gmail.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Stian Lehmann Scheide, tlf. 975 85 414, e-post: stian.l.scheide@gmail.com

 

Kristeleg Folkeparti

Lokallagsleiar: Kjell Lunde, tlf. 48 16 82 25, e-post: kplund@online.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Steinar Torvik, tlf. 906 88 439, e-post: steinar.torvik@mmcfp.no

 

Senterpartiet

Lokallagsleiar: Oddvar Gjerde, tlf. 402 33 154, e-post: oddvar.gjerde@heroy.kommune.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Lisa Mari Breivik Anderson, tlf. 408 85 044, e-post: lisamari@godegreier.no

 

Sosialistisk Venstreparti

Lokallagsleiar: Elin Pedersen, tlf. 994 97 697, e-post: elinp@live.no 

Gruppeleiar i kommunestyret: Kersti Hasund, tlf. 932 01 401, e-post: kerstihasund@gmail.com

 

Venstre

Lokallagsleiar: Berit Lyngstad, tlf. 976 61 815, e-post: berit.lyngstad@online.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Eldar Knotten, tlf. 916 20 099, e-post: eldar@knotten.com 

Kontakt

Knut Erik Engh
ordførar
E-post
Mobil 957 66 692
Kari Marie Øvrebøe
sekretær
E-post
Mobil 900 50 757