Partia i kommunestyret

Partia i kommunestyret

Ni parti er representerte i kommunestyret i Ulstein i perioden 2023–2027.

Dei 25 plassane i kommunestyret er fordelte slik: Høgre 6, Framstegspartiet 5, Arbeidarpartiet 4, Senterpartiet 3, Industri- og Næringspartiet 2, Kristeleg Folkeparti 2, Konservativt 1, Sosialistisk Venstreparti 1, Venstre 1. 

Her finn du kontaktinformasjonen til alle som sit i kommunestyret.

Stian Skorgen Scheide (H) er ordførar og Lisa Mari Breivik Anderson (Sp) er varaordførar.

 

Gruppemøte

Dei vekene det er kommunestyremøte, har kvart parti gruppemøte, vanlegvis tysdag klokka 19. På gruppemøta førebur kvart enkelt parti seg til kommunestyremøtet. Til vanleg er møta på rådhuset. 

Om du har ei sak du vil ta opp med eit parti i gruppemøtet: Kontakt gruppeleiaren. Kontaktinformasjonen finn du nedanfor. 

 

Kontaktinformasjon til partia

Arbeidarpartiet

Lokallagsleiar: Ivar Mork, tlf. 90 97 60 81, e-post: ivar.mork@outlook.com 

Gruppeleiar i kommunestyret: Hanne Notøy, tlf. 97 55 88 16, e-post: hannen71@gmail.com


Framstegspartiet

Lokallagsleiar: Alf Johan Antonsen, tlf. 90 82 97 05 , e-post: alf-johan.antonsen@greenyard.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Alf Johan Antonsen, tlf. 90 82 97 05 , e-post: alf-johan.antonsen@greenyard.no


Høgre

Lokallagsleiar: Oscar Overvåg Tafjord, tlf. 90 93  02 04, e-post: oscar.tafjord@gmail.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Egil Ulfstein, tlf. 93 23 20 09, e-post: egil.ulfstein@nordea.no

Ulstein Høgre når du også her: leiar.ulsteinhogre@gmail.com


Industri- og Næringspartiet

Lokallagsleiar og gruppeleiar: Per Lorentz Kopperstad, tlf. 95 07 18 95, e-post: ulstein.mr@inpartiet.no


Kristeleg Folkeparti

Lokallagsleiar: Torstein Vattøy, tlf. 91 35 87 39, e-post: torsteinv@gmail.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Anders Myrene, tlf. 46 69 30 99, e-post: anders.myrene@gmail.com 


Konservativt

Lokallagsleiar: Kristine Trulsrud Røren, tlf. 95 93 80 68

Gruppeleiar i kommunestyret: Arve Eldar Flø, tlf. 90 12 24 53, e-post: afl@telenormaritime.com


Senterpartiet

Lokallagsleiar: Oddvar Gjerde, tlf. 40 23 31 54, e-post: oddvargjerde@tussa.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Lisa Mari Breivik Anderson, tlf. 40 88 50 44, e-post: lisamari@godegreier.no


Sosialistisk Venstreparti

Lokallagsleiar: John Osnes, tlf: 91 57 79 47, e-post : jo-osne@online.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Morten Feiring, tlf. 90 97 63 54, e-post: morten.feiring@n-lt.no 


Venstre

Lokallagsleiar: Berit Lyngstad, tlf. 97 66 18 15, e-post: berit.lyngstad@online.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Eldar Knotten, tlf. 91 62 00 99, e-post: eldar@knotten.com 

Kontakt

Stian Skorgen Scheide
ordførar
E-post
Politisk sekretær
E-post