Partia i kommunestyret

Sju parti er representerte i kommunestyret i Ulstein i perioden 2015–2019.
 

Dei 25 plassane i kommunestyret er fordelte slik: Framstegspartiet 6, Arbeidarpartiet 5, Høgre 5, Kristeleg Folkeparti 3, Venstre 3, Senterpartiet 2, Sosialistisk Venstreparti 1. 

Knut Erik Engh (Frp) er ordførar. Steinar Torvik (KrF) er varaordførar. 

 

Arbeidarpartiet

Lokallagsleiar: Hanne Notøy, tlf. 975 58 816, e-post: hannen71@gmail.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Renathe Rossi-Kaldhol, tlf. 932 21 001, e-post: rbrossi77@hotmail.com 

 

Framstegspartiet

Lokallagsleiar: Alf Johan Antonsen, tlf. 908 29 705 , e-post: alf-johan.antonsen@kleven.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Alf Johan Antonsen, tlf. 908 29 705 , e-post: alf-johan.antonsen@kleven.no

 

Høgre

Lokallagsleiar: Håvard Stave, tlf. 906 15 698, e-post: haavard.stave@gmail.com 

Gruppeleiar i kommunestyret: Tor Meinseth, tlf. 908 34 492, e-post: tor.meinseth@tussa.com

 

Kristeleg Folkeparti

Lokallagsleiar: Kjell Lunde, tlf. 979 62 396 , e-post: kplund@online.no 

Gruppeleiar i kommunestyret: Steinar Torvik, tlf. 906 88 439, e-post: steinar.torvik@havyard.com

 

Senterpartiet

Lokallagsleiar: Oddvar Gjerde, tlf. 402 33 154, e-post: oddvar.gjerde@heroy.kommune.no 

Gruppeleiar i kommunestyret: Lisa Mari Breivik Anderson, tlf. 408 85 044, e-post: lisamari@godegreier.no

 

Sosialistisk Venstreparti

Lokallagsleiar: Morten Feiring, tlf. 909 76 354, e-post: morten.feiring@n-lt.no

Gruppeleiar i kommunestyret: Morten Feiring, tlf. 909 76 354, e-post: morten.feiring@n-lt.no

 

Venstre

Lokallagsleiar: Charlotte Hauge, tlf. 981 07 206, e-post: haugegjengen@gmail.com

Gruppeleiar i kommunestyret: Pål Grødahl, tlf. 467 42 905, e-post: pal.grodahl@gmail.com
 

 

Gruppemøte

Dei vekene det er kommunestyremøte, har kvart parti gruppemøte, vanlegvis på rådhuset tysdag kl. 19.

Der førebur partia seg til kommunestyret.

Om du har ei sak du vil ta opp med eit parti: Kontakt gruppeleiaren og spør om å få møte i gruppemøtet. Kontaktinformasjonen står ovanfor.

Gruppemøta vert haldne i desse romma:

  • Arbeidarpartiet: møterom Eiksund i 3. etasje
  • Framstegspartiet: møterom Hasund i 1.etasje 
  • Høgre: kommunestyresalen i 3. etasje
  • Kristeleg Folkeparti: ordførarkontoret i 1. etasje 
  • Senterpartiet: kantina i 3. etasje
  • Sosialistisk Venstreparti: kontakt gruppeleiaren 
  • Venstre: møterom Skeide i 3. etasje

  

Kontakt

Knut Erik Engh
ordførar
E-post
Mobil 957 66 692
Svein Arne Orvik
leiar
E-post
Telefon 70 01 75 03
Mobil 938 06 923
Kari Marie Øvrebøe
sekretær
E-post
Telefon 70 01 75 04
Mobil 900 50 757