Har du behov for hjelpemiddel heime?

I faser i livet vil du kunne ha behov for hjelpemiddel for å kunne klare deg i det daglege.

Langvarig behov for hjelpemiddel

Ved varig og vesentleg redusert funksjonsevne i meir enn to år kan du få stønad til hjelpemiddel gjennom folketrygda. 

Denne ordninga vert administrert ved dei hjelpemiddelansvarlege (ergoterapeutane) i Ulstein kommune, i samarbeid med hjelpemiddelsentralen i Ålesund. Kontakt gjerne ergoterapeut i kommunen. Får du hjelp frå fysioterapeut, heimeteneste eller andre tenester i pleie- og omsorg kan dei også hjelpe deg med å formidle kontakt.
 

Kva hjelpemiddel fins?

Det fins ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemiddel du kan søke om. Kanskje er det ikkje eitt hjelpemiddel du treng, men ein kombinasjon av fleire? Kanskje er det tilstrekkeleg å tilretteleggje det du allereie har eller brukar, eller få tips eller råd for å løyse ditt behov?

Det fins eit stort utval av hjelpemiddel og i Hjelpemiddeldatabasen finn du mange av dei. NAV dekkjer ikkje alle produkta i denne basen. Noko må du kanskje kjøpe sjølv eller få låne på andre måtar.
 

Kortvarig behov for hjelpemiddel:

Ved kortvarig behov for hjelpemiddel har Ulstein kommune ein eigen hjelpemiddelsentral med eit avgrensa utval av hjelpemiddel. Desse kan lånast i inntil to år. 

Dersom ergoterapeutane er forhindra frå å svare deg, kan resepsjonen på Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter, Sjukeheimsvegen 18, formidle kontakt. Resepsjonen er open kvardagar mellom 10-14.
 

Høyreapparat/hørselshjelp

Du får kjøpe batteri og filter til høyreapparat  på Ulstein Arena, i resepsjonen til Ulsteinbadet.
Adressa er Vikemyra 2. 

HLF - Hørselshemmedes landsforbund på ytre Sunnmøre har tre likemenn som gir hjelp til personar med hørselshemming. Første og siste tysdagen kvar månad, med unntak av juni og juli, held dei til på Frivilligsentralen i Skollebakken Aktivitetshus frå kl. 11-13. Dei kan også kome på heimebesøk om ønskjeleg. Likemennene sel batteri og andre rekvisita til hørselshjelpemiddel. Du får også gratis rettleiing og hjelp.
 

Behov for krykkjer?

Du får kjøpe krykkjer, droppsko og/eller ispigg på Ulstein Arena, i resepsjonen til Ulsteinbadet.
Adressa er Vikemyra 2. 

Pris:
Kr 115,- for ei krykkje
Kr 50,- for ein droppsko eller ispigg

 

 

 

Kontakt

Mariette Elise Gjerde
ergoterapeut
E-post
Telefon 982 30 641
Rebecca Høydalsvik
ergoterapeut
E-post
Mobil 481 68 248