Kommunepsykolog

Tomas Brandal Myklebust er kommunepsykolog i Ulstein. 

Kommunepsykologen sine primæroppgåver:

  • bidra til å styrke det helsefremjande og førebyggande arbeidet i kommunen
  • bidra med tverrfagleg samarbeid
  • delta i kommunen si psykiske helse- og rusteneste, samt styrke det kommunale arbeidet på dette feltet.

Kontakt

Tomas Brandal Myklebust
kommunepsykolog
E-post
Mobil 482 06 606