Er du uroa for eit barn eller ein ungdom?

I Ulstein kommune skal det vere trygt og godt å vekse opp. Likevel kan det oppstå utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. 

Vi vil gjere vårt beste for å fange opp og hjelpe barn og unge som treng det. Difor arbeider vi med Betre tverrfagleg innsats i Ulstein. 

Denne nettstaden skal hjelpe alle i kommunen, tilsette og privatpersonar, til å vite kva vi skal gjere om vi er uroa for nokon. 

 

Plakat med bilete av blid jente med maling på hendene. Tekst: Alle barn skal ha det det bra heime, i barnehagen, på skulen og på fritida.