A

Kontakt helse og omsorg

Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter

Kontortid kvardagar frå klokka 10.00–14.00
Telefonnummer: 70 01 78 00
Besøksadresse: Sjukeheimsvegen 18, 6065 Ulsteinvik

 

Alvehaugen - langtid - avdeling E og F (sjukeheimen)

Einingsleiar Gunn Helen Hauge Muren, telefon 98 23 06 15

Telefonnummer til avdeling E: 90 70 22 60

Telefonnummer til avdeling F - NOVA: 90 62 03 67

Telefonnummer til avdeling F - Solsida: 90 63 54 38

 

Alvehaugen - korttid - avdeling G (sjukeheimen)

Einingsleiar Gunn Sætre, telefon 98 23 06 17

​​​​Telefonnummer til avdeling G (B-sjukehus): 90 57 97 32

Telefonnummer til avdeling G (Rehabilitering): 90 56 91 83

 

Alvehaugen - omsorgsbustadar - avdeling H og I

Einingsleiar Gunn Sætre, telefon 98 23 06 17

Telefonnummer til avdeling H: 90 65 71 31

Telefonnummer til avdeling I: 90 67 46 72

 

Alvehaugen - nattsjukepleiar (når ytterdørene er stengt)

  • Telefonnummer til nattsjukepleiar: 90 73 43 59
     

Pleiarane ber telefonane på seg, og kan difor ikkje alltid svare fordi dei er inne med brukarane. Prøv helst å ringe i kontortida.


Alvehaugen - dagaktivitetstilbod/dagsenter for eldre

Einingsleiar Gunn Sætre, telefon 98 23 06 17

Telefonnummer: 70 01 78 00 (kontortid kvardagar klokka 10.00–14.00)

 

Holsekerdalen 20 - omsorgsbustadar

Einingsleiar Gunn Hofset, telefon 98 23 06 12Ulshaug - omsorgsbustadar

Einingsleiar Gunn Hofset, telefon 98 23 06 12

Holsekerdalen 22 - omsorgsbustadar og avlastning for barn og unge

Einingsleiar Aase Djupvik, telefon 48 16 82 22

Avdelingsleiar Elisabeth Hjelmeset, telefon 91 24 06 16

Holsekerdalen 24 - Ulstein sanse- og aktivitetssenter

Einingsleiar Aase Djupvik,  telefon 48 16 82 22

Avdelingsleiar Kari Warholm, telefon 98 23 06 42

Heimetenester

Einingsleiar Heidi Strand, telefon 98 23 06 40

Heimesjukepleie (vakt), 98 23 06 31

 

Petterbakken 4 og Petterbakken 12–14 (omsorgsbustadar)