Kontakt helse og omsorg

 

  • Alvehaugen bu- og rehabiliteringssenter: tlf. 70 01 78 00 frå 10–14.
    Besøksadresse: Sjukeheimsvegen 18

  • Nattsjukepleiar på Alvehaugen: 907 34 359

  • Heimesjukepleie (vakt): 982 30 631

  • Soneleiar Gunn Sætre, sjukeheim (korttid), omsorgsbustad, dagaktivitetstilbod for eldre: tlf. 982 30 617

  • Soneleiar Gunn Helen Hauge Muren, sjukeheim (langtid): tlf. 982 30 615

  • Soneleiar Heidi Strand, heimetenester, tlf. 982 30 640

  • Soneleiar Gunn Hofset, omsorgsbustad, avlastning: tlf. 982 30 612

  • Dagleg leiar ved Ulstein sanse- og aktivitetssenter, Kari Warholm: tlf. 982 30 642