Koronaviruset: samtaletilbod til barn, ungdom og vaksne

Klikk for stort bilete Unsplash Denne tida kan vere krevjande for alle. Helsestasjonen tilbyr barn, ungdom og vaksne støttesamtale på telefon.
 

No begynner vi sakte, men sikkert å opne samfunnet igjen. Dei minste barna er tilbake i ein annleis barnehage- og skulekvardag. Det er fint og godt for dei fleste, men det kan også by på nye utfordringar og bekymringar for både barn og vaksne. 

For 1.–4. klasse vil helsesjukepleiarane vere tilgjengelege på skulane.

Helsestasjon for ungdom har også starta opp igjen (ikkje drop-in, berre etter avtale på tlf. 45 25 37 42).

 

Ring og få ein støttesamtale 

For dykk andre vil vi minne om samtaletilbodet vårt. Tilbodet om støttesamtale på telefon er til barn, unge, foreldre, tilsette i skule og barnehage og andre vaksne som har kontakt med barn.

Vi er her for deg! Viss vi ikkje kan ta telefonen akkurat når du ringer, ringer vi deg opp igjen når vi har tid. 

 

For elevar og foreldre ved Haddal skule

 • helsesjukepleiar Wenche Gjerde Sætre. tlf. 45 25 37 42 

 

For elevar og foreldre ved Hasund skule

 • helsesjukepleiar Birgitte Blomstervik, tlf. 46 91 74 89

 

For elevar og foreldre ved Ulstein skule

 • helsesjukepleiar Birgitte Blomstervik, tlf. 46 91 74 89

 

For elevar og foreldre ved Ulsteinvik barneskule

 • helsesjukepleiar Hanne Hatløy, tlf. 48 22 73 42 

 

For elevar og foreldre i ungdomsskulen

 • helsesjukepleiar Wenche Gjerde Sætre, tlf. 45 25 37 42

 • miljøterapeut Ingebjørg Jelle Lien, tlf. 47 67 64 49

 

For elevar og foreldre i vidaregåande skule

 • helsesjukepleiar Hanna Elisabeth Langnes Moldskred, tlf. 91 53 97 13

 • helsesjukepleiar Daniel Eide Moltumyr, tlf. 94 13 34 29 

 

For foreldre til barn i barnehage og skule

 • foreldrerettleiar Gry Grønmyr Jonberg, tlf. 48 16 82 30

 • foreldrerettleiar Kristin Sæther, tlf. 46 95 18 25 

 

For gravide

 • jordmor Ellen Grete Flø Bersås, tlf. 90 87 45 84

 

Fleire samtaletilbod

I tillegg til samtaletilbodet vi har i kommunen, kan du ringe hjelpetelefonar som dekker heile landet:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: heile døgnet, alle dagar: tlf. 116 111

 • Kirkens SOS: heile døgnet, alle dagar, tlf. 22 40 00 40

 • Mental helses hjelpetelefon: heile døgnet, alle dagar, tlf. 116 123

 • Pårørandelinja: kvardagar kl. 9–15: tlf. 90 90 48 48  

Ulstein sokn tilbyr også samtale på tlf. 90 93 68 41.

 

Sjå sida med siste nytt i Ulstein og oppdatert informasjon til innbyggarane om koronaviruset