Næringstomter i Saunesmarka

Næringstomter i Saunesmarka

Kommunen har næringstomter for sal i Saunesmarka. Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Pris

Tomteprisen for 2023 er 628 kr/m2 for næringstomter i Saunesmarka, jf. arkivsak 21/82. 

Prisen vert justert årleg etter konsumprisindeksen (KPI)

Kart

Kart over ledig næringsareal i kommunen finn du her (Sunnmørskart.no)

Ledig næringsareal er merka med "L". Tomter som er merka med "R" er handgjevne (reserverte).

Retningslinjer

Gjeldande retningslinjer for korleis reservere og/eller søke om tildeling av næringstomter. (PDF, 832 kB)

Dersom nokon søker om tildeling av reservert tomteareal, får den som har tomta handgjeva 4 veker på seg til å gjennomføre kjøpet. 

Kontakt

Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08