Næringstomter i Saunesmarka

Næringstomter i Saunesmarka

Kommunen har næringstomter for sal i Saunesmarka. Ta gjerne kontakt for meir informasjon.

Pris

Tomteprisen for 2024 er 657 kr/m2 for næringstomter i Saunesmarka, jf. arkivsak 21/82. 

Prisen vert justert årleg etter konsumprisindeksen (KPI).

Kart over ledig næringsareal i kommunen finn du her (Sunnmørskart.no)

Ledig næringsareal er merka med "L". Tomter som er merka med "R" er handgjevne (reserverte).

Retningslinjer

Retningslinjer for handgiving av industri- og næringstomter i Saunesmarka. (PDF, 136 kB)

Retningslinjer for tildeling av industri- og næringstomter i Saunesmarka. (PDF, 202 kB)

Dersom nokon søker om tildeling av reservert tomteareal, får den som har handgive tomta 4 veker på seg til å gjennomføre kjøpet. 

Kontakt

Arnfinn Rørvik
ingeniør byggesak/bustadkonsulent
E-post
Telefon 70 01 76 08