Hareid og Ulstein brannvesen

Hareid og Ulstein har felles brannvernteneste. Ulstein er vertskommune og har ansvar for administrasjon og drift av tenesta. Samarbeidet vart etablert 1.1.2018. 

Brannvesenet har som hovudoppgåve å redde liv og materielle verdiar, men kanskje viktigast av alt: å drive brannførebyggande arbeid.


Beredskap

Hareid og Ulstein brannvesen har to brannstasjonar - ein i kvar kommune.
På kvar brannstasjon er det fire vaktlag med dreiande vakt.

Døgnet rundt og året gjennom er brannmannskap klare til å rykke ut. Oppgåvene dreiar seg om vern av menneske, miljø og materielle verdiar. Brannvesenet er godt trent og øvd for å handtere uforutsette hendingar som kan skje i dagens samfunn.

 

Førebyggande tiltak

Hareid og Ulstein brannvesen føretek kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingsstadar, alders- og sjukeheimar m.m. for å sørge for at brannsikkerheita vert ivaretatt på riktig måte.

Brannvesenet har også førebyggande brannvernsamarbeid med skular og barnehagar m.m. 

Andre førebyggande tiltak i kommunane:

  • informasjonstiltak
  • nasjonale kampanjar (brannvernsveka, open brannstasjon, komfyrvaktkampanje)
  • branntilsyn av særskilde brannobjekt
  • sakshandsaming av bålsøknadar, fyrverkeriutsal, melding om overnatting i bygg der det vanlegvis ikkje er overnatting, og melding om større arrangement
  • sakshandsaming av bekymringsmeldingar (forhold som potensielt kan føre til brann) og innmelding av farlege stoff


Kontakt

  • Ved brann, eller mistanke om brann - Ring 110
  • Har du spørsmål om brannvern i kommunane - Ring brannvakt på tlf. 911 14 242

Kontakt

Olav Helt Brubakk
brannsjef Hareid og Ulstein brannvesen
E-post
Mobil 990 17 068
Live Gandborg
branningeniør Hareid og Ulstein brannvesen
E-post
Mobil 482 03 494