SFO - ferietilbod/ferieplanlegging

SFO - ferietilbod/ferieplanlegging

SFO si opningstid er i samsvar med skuleruta for grunnskulen, men SFO held ope i haust- og vinterferiane og tre veker i sommarferien. Ferietilbodet for SFO vert gitt ved Ulsteinvik barneskule.

SFO i skuleferiane

Her finn du kontaktinformasjon til SFO Ulsteinvik barneskule.

  • Påmelde i SFO kan nytte ferietilbodet etter kor stor plass dei har elles i året (5, 4, 3 eller 2 dagar per veke).
  • Elevar som går ut av 1.–4. klasse, kan nytte ferietilbodet ut juni månad.
  • Ferietilbodet i august kan nyttast av påmelde i SFO som det komande skuleåret skal gå i 1.–4. klasse.
  • Barn med særlege behov kan nytte heile ferietilbodet.
  • Det er ikkje SFO i samband med skulefri ved jul, påske og andre høgtider eller ved studie- og planleggingsdagar.

Påmelding til ferietilbod i SFO

  • Via Vigilo-appen.