Pris og moderasjon for barnehageplass

Pris og moderasjon for barnehageplass

Maksprisen for ein heil barnehageplass er 3 000 kroner per månad. Prisen gjeld frå 1. januar 2024.  Frå 1. august er maksprisen 2 000 kroner. Det er staten som bestemmer maksprisen.

Prisar i kommunale barnehagar

Prisane gjeld for kommunale barnehagar i Ulstein kommune.

Barnehagesatsar frå 01.08.2024

PlasstilbodPrisMatpengar
100 %

kr. 2000,-

kr. 430,-

80 %

kr. 1800,-

kr. 344,-

60 %

kr. 1400,-

kr. 258,-

50 %

kr. 1200,-

kr. 215,-

 

Det er 30 % søskenmoderasjon på barn nr. 2, og 100 % søskenmoderasjon på barn nr. 3.

Søskenmoderasjon gjeld sjølv om du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn i privat barnehage.

Du skal ikkje søkje søskenmoderasjon, dette skjer automatisk.

 

Redusert pris for barnehageplass (for hushald med låg inntekt)

Ingen skal betale meir enn seks prosent av samla brutto inntekt til barnehagen. Skattefrie inntekter vert ikkje inkludert.

Har foreldre delt omsorg og barnet bur fast hjå begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert.

 

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4, og 5-åringar, og barn som har utsett skulestart kan få gratis kjernetid med 20 timar per veke. Det er inntekta i hushaldet som bestemmer om ein har rett på ordninga. Meir informasjon om inntektsgrense finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

 

Søknadsfrist

Du kan søke gjennom hele året. Vedtaket gjeld frå og med fyrste månad etter søknadstidspunktet. Søknaden gjeld for eit barnehageår om gongen. Ordninga gjeld både kommunale og private barnehagar.

 

Slik søkjer du

Bruk tenesta Vigilo for å søke om å få redusert betaling.

Kontakt

Ann-Christin Bonde Helliksen
barnehagekonsulent
E-post
Telefon 70 01 77 07