Pris og moderasjon for barnehageplass

Pris og moderasjon for barnehageplass

Maksprisen for ein heil barnehageplass er 3 000 kroner per månad. Prisen gjeld frå 1. januar 2023. Det er staten som bestemmer maksprisen.

 

Prisar i kommunale barnehagar

Betalingssatsar for kommunal barnehageplass
Plass Prisar frå 01.01.2023
100 % 3 000 kr
80 % 2 700 kr
60 % 2 100 kr


Pris og moderasjon for barnehageplass

Maksimalpris for heiltidsplassar frå 01.01.2023 er 3 000 kroner per månad. Det vert betalt for 11 månader i året. Kostpengar og andre tenester kjem i tillegg.

 

Søskenmoderasjon

For barn nummer to som går i barnehage, vert prisen redusert med 30 %. For barn nummer tre som går i barnehage, vert prisen redusert med 50 prosent. 

 

Redusert foreldrebetaling

Om maksprisen for ein barnehageplass, er meir enn seks prosent av samla inntekt i hushaldet, skal du ha redusert pris.

For andre, tredje eller fleire barn, får ein søskenmoderasjon.

 

Gratis kjernetid

Er barnet 2, 3, 4 eller 5 år eller har utsett skulestart og den samla inntekta er under 598 825 kroner, vert det etter søknad innvilga 20 timar gratis kjernetid.

Ordninga følgjer barnehageåret og vert til vanleg innvilga frå månaden etter at alle opplysningar er mottatt i kommunen.

Tenesta er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 (Lenke).

  

Kontakt

Ann-Christin Bonde Helliksen
barnehagekonsulent
E-post
Telefon 70 01 77 07