Støttekontakt?

 

Støttekontakt/fritidskontakt

Støttekontakt/fritidskontakt er ei teneste til personar i alle aldrar som har behov for følgje til ulike fritidsaktivitetar. Det kan vere på grunn av nedsett funksjonsevne, alder eller sosiale årsaker. Ønsker du å vere støttekontakt, kan du melde deg i skjemaet under. Vi tar kontakt med aktuelle kandidatar ved behov. 

 

Sende inn skjema elektronisk