Politisk støtte

Politisk støtte

Vi skal medverke til gode politiske prosessar og legge til rette for arbeidet i dei politiske styringsorgana. 

Dei politiske sekretærane har sekretærfunksjon for ordførar, kommunestyret, formannskapet, utval, råd og andre fokevalde organ. 

Noko av det vi gjer:

  • avvikling av møte: møteplan, innkallingar, føring av protokoll, kunngjeringar med meir
  • arbeidsvilkår, godtgjering og anna for folkevalde
  • opplæring, rådgiving og informasjon av/til dei folkevalde
  • organisering av, og reglement for folkevalde organ
  • service til media og publikum om saker, vedtak og det politiske systemet
  • digitale løysingar for politikarar og andre folkevalde

 

For å nå oss kan du sende e-post til folkevalde@ulstein.kommune.no.