Doffin - Database for offentlege innkjøp

Doffin - Database for offentlege innkjøp

Doffin er den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege anskaffingar.

Doffin

Kunngjeringsdatabasen til Doffin er ein lovpålagt portal for kunngjeringar av anskaffingar underlagt regelverket for anskaffingar.

I Doffin skal alle anskaffingar over nasjonal terskelverdi (normalt 1.3 millionar kroner) kunngjerast. 

 

Kunngjeringar for Ulstein kommune

Her finn du kunngjeringar som gjeld Ulstein kommune.