Marit J. Gudbrandsen

Kulturopplevingar i Ulsteinvik

27.07.2015

Marit J. Gudbrandsen med utstilling og musikalske innslag på opningsdagen

Reitenbygget

Do you want to learn Norwegian?

17.07.2015

Nye språkkurs for vaksne innvandrarar frå 17. august 2015

Osnessanden

Byggeforbod ved sjøkanten

15.07.2015

Regelendringane opphevar ikkje byggeforbodet i strandsona

Sommar

God sommar!

14.07.2015

- og velkomne innom Turistinformasjonen i Ulsteinvik!

Osberget Ulsteinvik

Sju nye utandørs sommarbibiliotek

08.07.2015

Tunkatten Lurivar har laga sju nye utebibliotek til born på Søre Sunnmøre og i Nordfjord til sommarferien. Prosjektet er eit samarbeid mellom Ivar Aasen-tunet og sju kommunar i regionen i Friluftsåret 2015

tilbygg

Bygge utan å søke?

29.06.2015

Frå 1. juli 2015 kan det byggast ei rekke tiltak utan å søke. Den som skal bygge har sjølv ansvar for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i konflikt med plan- og bygningslova (pbl), gjeldande planar eller anna regelverk.

mot-modigeførebilete2015-uus

Ungdom som bryr seg

23.06.2015

God venn, snill, positiv, står for eigne meiningar. Nokre av godorda årets fem modige førebilete ved Ulstein ungdomsskule fekk frå sine medelevar.

padlock