Odd Kåre Wiik

Korleis står det til med vatnet?

24.10.2014

Odd Kåre Wiik er avdelingsleiar ved drifts- og anleggsavdelinga i Ulstein kommune, og sender i desse dagar ut ny brukarundersøking om kvaliteten på vass- og avløpstenestene (VA) i Ulstein.

Eldreomsorg

"Vern for eldre" - med nasjonal kontakttelefon

23.10.2014

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Frå kulturskulen

Kulturskulen med Prøysen til Alvehaugen onsdag

21.10.2014

Onsdag 22. oktober klokka 17.00 vert det servert festmiddag på Alvehaugen. Før måltidet vil Ulstein kulturskule underhalde med eit knippe melodiar frå Prøysenframsyninga dei hadde på Sjøborg i juni.

TV-aksjonen 2014 - aksjonskomiteen

Ta godt imot bøsseberarane!

17.10.2014

I år skal pengane frå TV-aksjonen gi ein million menneske varig tilgang til reint vatn. For berre 200 kroner kan du sikre ein person vatn for resten av livet.

NAV

NAV-kontoret i Ulstein held stengt 15. og 16. oktober

14.10.2014

Kontoret held stengt for publikumsbesøk 15. og 16. oktober på grunn av opplæring.

Holsekervegen stengt

Holsekerdalen stengt ved brua

14.10.2014

Holsekerdalen er stengt i kryss Støylesvingen og ved avkøyrsle til Holsekervegen (nedanfrå) grunna arbeid med fuger.

padlock padlock