tilbygg

Bygge utan å søke?

29.06.2015

Frå 1. juli 2015 kan det byggast ei rekke tiltak utan å søke. Den som skal bygge har sjølv ansvar for å sjekke at tiltaket ikkje kjem i konflikt med plan- og bygningslova (pbl), gjeldande planar eller anna regelverk.

mot-modigeførebilete2015-uus

Ungdom som bryr seg

23.06.2015

God venn, snill, positiv, står for eigne meiningar. Nokre av godorda årets fem modige førebilete ved Ulstein ungdomsskule fekk frå sine medelevar.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har sommarope

23.06.2015

Kvar tysdag frå kl 14:30 - 15:30

Gunhild Myrvåg og Marianne Flø ved Bygdastova

Bygdastova i sommar

19.06.2015

Redusert opningstid frå 22. juni til 31. juli.

Ulstein kyrkje

Ny kyrkje i Ulstein?

19.06.2015

Ulstein kommunestyre vil at ei eventuell ny kyrkje skal lokaliserast ved noverande kyrkje.

Ulstein bibliotek.jpg

Sommartid på biblioteket

16.06.2015

Ulstein bibliotek har endra opningstider fram til 8. august.

Blåklokker

Vaksinasjon for vaksne

09.06.2015

Det har vore mykje fokus på vaksiner til born i media siste halvåret, men vaksinasjon er også aktuelt for vaksne.

padlock