Kva kostar det å bygge?

Døme på gebyrsatsar for mindre tiltak

Gebyr for byggesak, mindre tiltak 2020-satsar
Teneste Pris
Tilbygg 5 400 kr
Garasje 5 400 kr
Veranda, karnapp o.l. 4 100 kr
Bruksendring 4 100 kr

 

Døme på gebyrsatsar for større tiltak ved bruk av føretak:

Gebyrsatsar for byggesak, større tiltak 2020-satsar
Teneste Pris
Einebustad (ev. garasje er inkludert) 15 800 kr
Fritidsbustad 15 800 kr
Tilbygg og påbygg inntil 100 m² 6 500 kr
Garasje og naust 50-100 m² 7 200 kr
Fasadeendring 5 400 kr

OBS! Dersom du må søke om dispensasjon, kjem gebyr for dette i tillegg.

 

Fullstendig gebyrregulativ for arbeid etter plan- og bygningslova finn du her (PDF, 99 kB)