Grunnskule for vaksne

Ulstein kompetansesenter tilbyr tilpassa grunnskuleopplæring for vaksne.

     

Kven er tilbodet for? 

Etter opplæringslova har du rett til slik opplæring viss du 

  • er over 16 år, 
  • ikkje har rett til videregåande opplæring og
  • har behov for grunnskule. 

 

Kva omfattar opplæringa? 

Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne.

Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

 

Kva kostar det?

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

 

Korleis søker eg om grunnskuleopplæring for vaksne? 

Du søker ved å bruke dette elektroniske søknadsskjemaet

 

Sjå også: spesialundervisning for vaksne 

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning

  

  

Kontakt

Lars Erling Bjåstad Hovlid
einingsleiar
E-post
Telefon 70 01 77 81
Mobil 916 35 277
Mali Åm
inspektør og avdelingsleiar kompetansesenteret
E-post
Telefon 70 01 77 80
Mobil 476 35 253