Spesialpedagogisk hjelp i førskulealder

Spesialpedagogisk hjelp i førskulealder

Denne artikkelen er over 1 år gamal og kan innehalde utdatert informasjon. Ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

Barn i førskulealder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter § 31 i Lov om barnehagar.

Hjelpa er gratis og går som oftast føre seg i barnehagen, men kan også skje i heimen eller ved institusjon. 

Føresette kan ta kontakt med pedagogisk-psykologisk teneste for å vurdere om barnet treng spesialpedagogisk hjelp. Kommunen rår føresette til å gjere dette saman med tilsette i barnehagen slik at PPT også får informasjon herifrå. 

Les meir om pedagogisk-psykologisk teneste

Kontaktinformasjon til dei tilsette i PPT-teama.