NRK TV-aksjonen 2023 i Ulstein

NRK TV-aksjonen 2023 i Ulstein

Bilde av ei jente med teksten "La barn leve i fred" - Klikk for stort bilete Redd Barna

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barna sitt arbeid for å hjelpe barn som er ramma av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22. oktober.

Redd Barna - "La barn leve i fred"

Redd Barna er ein partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon, som baserer sitt arbeid på FNs konvensjon for barns rettigheiter.
 

Pengane frå årets TV-aksjon går blant anna til

 • å gi barn moglegheita til å gå på skulen
 • gjenopne skular og gjere det trygt for barn å vere på skulen
 • å gjenforene barn med familien dei har kome bort frå
 • å støtte tidligare barnesoldatar
 • trygge leikeområde der barn kan utfalde seg
 • hjelp til å handtere vonde opplevingar
 • at barn som har flykta til Noreg, får ei aktiv fritid
 • sørge for at alvorleg underernærte barn får behandling og oppfølging
 • helsehjelp og støtte til sårbare barn og deira familie
 • rettleie lærarar og omsorgspersonar i korleis dei kan støtte barn i krisesituasjonar
 • mobilisere lokalsamfunnet til å hjelpe barn
 • skape trygge og inkluderande møteplassar 

Pengane vert fordelt mellom prosjekt i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Meir om TV-aksjonen 2023 finn du her.

 

 

Vi treng bøsseberarar

 

Frivillige - Klikk for stort bilete Redd Barna

Hjartet i TV-aksjonen er bøsseberarar og det unike møtet i døra når de bankar på i nabolaget. Noko av essensen i TV-aksjonen ligg i det fysiske møtet mellom menneske. Når vi går frå dør til dør hos heile Noregs befolkning og bankar på 2,4 millionar dører, legg vi til rette for at alle skal få moglegheita til å delta på TV-aksjonen.

Det er viktig å spreie kunnskap og engasjere breitt. Vi høyrer også at eit besøk frå bøsseberaren kan vere det einaste besøket nokon får i løpet av eit år. Difor er vi ekstra glade for at vi igjen kan møtast ansikt til ansikt med fysiske bøsser i dør-til-dør-aksjon. Har du lyst å gjere ein forskjell og bli med på årets viktigaste søndagstur søndag 22. oktober 2023? I Ulstein treng vi ca 90 bøsseberarar for å dekke alle rodene i kommunen.


Registrer deg som bøsseberar her

- Vi tek kontakt med deg i etterkant, slik at vi kan avtale tid for utdeling av rode og bøsse. 

 

Vi treng ditt engasjement i Ulstein

TV-aksjonen legg til rette for at folk kan bidra på sin måte, og det finst mange givarmoglegheiter i år som i fjor;


Næringsliv, organisasjonar og trussamfunn

Vil bedrifta di vere med å redde liv? Det fins mange måtar for organisasjonane å bidra på:


Registrer ei digital bøsse for organisasjonen din her

 

Skular og barnehagar

Vil skulen/barnehagen din vere med å redde liv? Det fins mange måtar for dokker å bidra på:

 

Privatpersonar
Det vil også i år vere mogleg å opprette ei digital bøsse. Frå 7. oktober kan du gjennom Spleis  starte di eiga digitale bøsse og samle inn pengar gjennom familie, venner, kollegaer, naboar osv.  Ditt innsamla beløp går direkte til TV-aksjonen, utan at du sjølv treng å handtere kontantar. 

Meld deg gjerne som bøsseberar og/eller gi eit bidrag til bøsseberaren som bankar på døra di søndag 22. oktober. Om du ikkje har kontantar, kan du vippse eit frivillig beløp til #2133. Om du ikkje har verken kontantar eller vipps, så kan du sende ein SMS med kodeord TVA til telefonnummer 2133 (300 kroner). Du kan òg sette inn eit bidrag på innsamlingskonto 8380 08 09005. 

Registrer di eiga digitale bøsse her

 

 

Greier vi å slå våre eigne rekordar?

TV-aksjonen 2021 - Plan International "Barn, ikkje brud"
Ulstein kommune vart i 2021 best i fylket med 87,11 kroner i bidrag per innbyggjar! Nasjonalt kom Ulstein på 32. plass av totalt 357 kommunar i landet, fordelt på innbyggarar.

I bøsseaksjonen kom det inn 205 677 kroner, mot 186 983 kroner i 2019 (i 2020 var det ikkje fysisk bøsseaksjon pga. koronarestriksjonar).

Alle barneskulane i kommunen vår deltok i 2021 med skuleløp, og skuleelevane sprang inn imponerande 285 984 kroner mot 233 966 kroner i 2020. Sentrumskulen skaffa også det største skulebidraget i fylket og vart på topplista nasjonalt!

Totalt vart det samla inn 746 926 kroner i Ulstein.

Her finn du statistikk og resultat for givarstafetten i Ulstein kommune i 2021.


TV-aksjonen 2020 - WWF "Eit hav av moglegheiter"
I 2020 kom Ulstein kommune på 2. plass i fylket med 67,84 kroner per innbyggar. Nasjonalt kom Ulstein på 30. plass av totalt 357 kommunar i landet, fordelt på innbyggarar. 

Dei fleste barneskulane i kommunen deltok i 2020 med skuleløp, og skuleelevane sprang inn 233 966 kroner. 

Totalt vart det samla inn 581 494 kroner i Ulstein.

Her finn du statistikk og resultat for givarstafetten i Ulstein kommune i 2020.