Sjå visjonane for framtidas Ulsteinvik og sei meininga di

Utsnitt av arkitektforslag til sentrumsutvikling - Klikk for stort bilete Nordic Office of Architecture / Kaleidoscope og COWI Korleis kan Ulsteinvik sentrum, Ulshaugen og Holsekerdalen utviklast? Sjå kva to arkitektgrupper ser føre seg – og fortel oss kva du meiner. 

   
Kva meiner du om det arkitektane foreslår?

Nedanfor finn du forslaga presentert som film, 3D-kart og pdf. Vi vil høyre kva du meiner om det som er lagt fram! Du kan gi innspel på fleire måtar: 

  • Direkte i 3D-kart: Gå inn i tredimensjonelle kart som inneheld dei to forslaga og skriv inn kommentarane dine – sjå lenkene nedanfor. 

  • På e-post: Du kan også sende innspel og kommentarar til cecilie.roppen@ulstein.kommune.no

Fristen for å sende innspel i denne omgangen, er 27. september. (Seinare vert det ein formell planprosess for områdeplanen for sentrum, der du også er velkomen til å gi innspel.) 

Tips: På Ulstein bibliotek kan du no sjå ei utstilling av forslaga som arkitektane har laga. 

 

Forslaget frå Nordic – Office of Architecture 

Klikk her for å kome til 3D-kartet med forslaget frå Nordic – der du kan kommentere. NB: Bruk ein annan nettlesar enn Explorer

Sjå forslaget deira som film: 


Last ned presentasjonen frå Nordic som pdf-fil (PDF, 37 MB)

 

Forslaget frå Kaleidoscope og COWI

Klikk her for å kome til 3D-kartet med forslaget frå Kaleidoscope – der du kan kommentere. NB: Bruk ein annan nettlesar enn Explorer

Sjå forslaget deira som film: 


Last ned presentasjonen frå Kaleidoscope og Cowi som ei pdf-fil (PDF, 22 MB)

 

Bakgrunn

Arkitektane har laga dette materialet til sluttseminaret for parallelloppdraget om utviklinga av sentrum, Ulshaugen og Holskerdalen