No kan du søke om tilskot til prosjekt for inkludering av born og unge

Klikk for stort bilete Lotteri- og stiftingstilsynet  

Fram til 4. desember kan kommunale instansar, frivillige lag og organisasjonar, og andre kan søke om midlar. 

Bufdir har lyst ut midlar gjennom «Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born og unge». Ulstein kommune har meldt seg på ordninga, og både kommunale instansar, frivillige lag og organisasjonar og andre kan søke om midlar. 

Vi oppmodar alle som jobbar med born og unge til å vurdere om de har prosjekt som kan kome inn under tilskotsordninga, og om å søke om tilskot. Saman kan vi bidra til at alle born og unge finn seg til rette i lokalsamfunnet i vårt. 

Søknadsfrist: 04.12.20

Her kan du lese meir om ordninga, samt finne søknadsskjema og kontaktpersonar.